Дирекция "Регионална служба по заетостта" съвместно с Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, организират младежка трудова борса, която ще се състои на 27.06.2017 г. от 11:00 часа във фоайето на Учебен корпус 1, ет. 1.

Трудовата борса ще представи работодатели от региона, които ще обявят своите свободни работни и стажантски позиции.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат с потенциални работодатели, да получат информация и съвети за избор на подходяща позиция.

За студентите, трудовата борса, предоставя условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите.

Търсещите работа лица имат възможност да избират различни позиции в зависимост от изискваната квалификация и образование за длъжността.

По време на трудовата борса студенти и работодателите ще имат възможност за пряк контакт и обмен на информация.