На 28 май 2019 г. (вторник) в зала 114 на Учебен корпус № 1 ще се проведе международна конференция на тема "Изтокът - далечен и близък". Форумът, организиран от Филологическия факултет и Института "Конфуций" - София, ще стартира в 10:00 ч.

Програма

Откриване

28 май 2019 г.

Заседателна зала 114

9.30 Регистрация на участниците - пред заседателна зала 114

10.00 Приветствия към участниците в конференцията

Пленарна сесия

10.15 - 10.35 Антония Цанкова (СУ) За категориите на времето и пространството в китайската езикова картина на света

10.35 - 10.55 Борис Манов (ЮЗУ) "Пътят на коприната", евразийският проект и "Голяма Евразия" (геополитически прочит)

10.55 - 11.10 Xiao Luo (Confucius Institutes, Sofia) The development of Confucius Institutes and the construction of "people's heart communication" in the "Belt and Road" initiative

11. 15 - 11.30 Кафе-пауза

Първа секция

11.30 - 11.45 Евелина Хайн (СУ) Свещената за китайците планина Тайшан в профанното пространство на съвременната културна индустрия на КНР

11.45 - 12.00 Иван Маразов (НБУ) Древна Тракия и Изтокът

12.00 - 12.15 Чун Мей (Zhin Chunmei) (Институт "Конфуций") Съпоставка между роднински взаимовръзки между България и Китай

12.15 - 12.30 Иванка Влаева (ЮЗУ) Цветовете на традициите - споделени образи от Азия

12.30 - 12.45 Лилия Илиева (ЮЗУ) Тематичният речник на Джан Сунфън-Канети - основа за лингвистични изследвания

12.45 - 13.00 Йоко Тамура (ЮЗУ) Императорската институция: минало и бъдеще

13.00 - 13.15 Zhang Yimin (Confucius Institutes) "Effective Chinese Cultural Comunication in Bulgaria

13.15 - 14.15 Обедна почивка

Втора секция

14.15 - 14.30 Нако Стефанов (СУ) Геополитиката на Япония - традиции и съвременност

14.30 - 14.45 Антоанета Николова (ЮЗУ) "Ecological Implications of the Understanding of Human in the Old Chinese Culture"

14.45 - 15.00 Димитър Веселинов, Милена Йорданова (СУ) Съпоставителна съчетаемост

15.00 - 15.15 Камен Лозев (ЮЗУ) Religion as fundamental component of western and eastern cultures (Comparative assessment)

15,15 - 15.30 Ивелин Иванов (ВТУ) Bulgaria, the Nomads and the East at the End of the 12th and the First Decades of the 13th Century: Interactions and Conflicts

15.30 - 15.45 Валентин П. Петрусенко (ПУ) "Доктрината на Сун Ят-сен" - европейски влияния при формирането на китайската национална идея

15.45 - 16.00 Yuxiang Lin (University Colege, London) Between Nationalism and Europeanism: Representations of China's Belt and Road Initiative in Bulagrian Media ,2013 - 2018

16.00 - 16.15 Росинка Проданова (БНР, ЮЗУ) Проектът "Един пояс, един път": Медиите между новините и рекламата. (Застрашени ли са журналистическите стандарти?)

16.15 - 16.30 - кафе-пауза

Трета секция

16.30 - 16.45 Teodora Kaleynska (ВТУ) Diversity and cohesion in Europe: new challenges and policy developments

16.45 - 17.00 Татяна Шалганова (НБУ) Изкуството на Евразия: трако-скитски културни контакти през 5 в. пр. Хр.

17.00 - 17.15 Андроника Мàртонова (БАН) Светът на Корея в киното на Яна Лекарска

17.15 - 17.30 Йозеф Павлович (Търнавски университет, Словакия) Общославянското слово "невеста" и неговата етимология

17.30 - 17.45 Ядзун Ли (Yajun Li) (BISU - Beijing International Studie University) Етикетът на чаената церемония в Китай и Русия

17.45 - 18.00 Джътин Чън (Zhiting Chen) (BISU - Beijing International Studies University) Собствените имена в руските анекдоти

18.00 - 18.30 Изложба на нови книги на ЮЗУ, Центъра "Конфуций" и издания на Филологическия факултет

18.30 Закриване на конференцията и връчване на сертификати

19.00 Коктейл

Заседателна зала 412

Първа секция

11.30 - 11.45 Лъчезар Перкчеклийски (ЮЗУ) Символично значение на дрехата в Библията

11.45 - 12.00 Гергана Петкова (ЮЗУ) Educating the mind/heart? Challenges and perspectives of teaching eastern languages and cultures

12.15 - 12.30 Татяна Евтимова (СУ) Тracing India in an old Bulgarian alphabet

12.30 - 12.45 Бисерка Велева (СУ) За езика на дипломатическия документ

12.45 - 13.00 Елена Ставрова (ЮЗУ) Глобализация или балканизация в банковия бизнес - последствия от глобалната финансова и икономическа криза

13.00 - 13.15 Светослав Арсениев (УНСС) "Перспективи за развитието и модернизацията на транспортната инфраструктура на България в рамките на инициативата "Един пояс ‒ един път"

13.15 - 14.15 Обедна почивка

Втора секция

14.15 - 14.30 Валентина Ганева-Маразова (НБУ) Изтокът и модерното изкуство в Европа

14.30 - 14.45 Вяра Николова (СУ) Творчеството на Чехов в Япония и България - възприятие и интерпретация

14.45 - 15.00 Татяна Петкова (ЮЗУ) Граматика на единствата на ЕС и Европа

15.00 - 15.15 Антон Генов (СУ) Съхранените религиозни практики и вярвания в Азия, като ключ към разгадаването на миналото на Европа и религиозното мислене на човечеството

15.15 - 15.30 Асен Балабанов (ЮЗУ) Инициативата "Един пояс, един път" - част от новата космологично-хуманистична парадигма?

15.30 - 15.45 Поля Йорданова (ВТУ) Trade and economic and investment cooperation between Russia and the Cyprus contemporary dimensions

15.45 - 16. 00 Борислав Попов (ЮЗУ) Проекция на представите за дух, душа и тяло в индоевропейската граматична система (В контекста на иранската и ведийската митологична традиция)

16.00 - 16.15 Светлин Одаджиев (ЮЗУ) Дзен - пътят на хармонията

16.15 - 16.30 Кафе-пауза

Трета секция

16.30 - 16.45 Гергана Попова (ЮЗУ) Невъзможната среща на Изтока и Запада според културно-историческата концепция на Освалд Шпенглер

16.45 - 17.00 Ангелина-Огняна Гочева (ЮЗУ) Руският композитор Едисон Денисов - далечен или близък на Западната култура

17.15 - 17.30 Николина Кротева (ЮЗУ) Превъплъщението на "японската нишка" в творчеството на Николай Стойков

17.30 - 17.45 Гергана Русева (СУ) Some Insights on Time in the Vedas

17.45 - 18.00 Нина Илиева (ЮЗУ) Поетическият изказ на хайку: недоизказаност след думите"

18.00 - 18.30 Изложба нови книги на ЮЗУ, Центъра "Конфуций" и издания на Филологическия факултет

18.30 Закриване на конференцията и връчване на сертификати

19.00 Коктейл

Зала 530

Първа секция

11.30 - 11.45 Stella Zhivkova (СУ) Image-generating and Mimetic Words in Japanese and Bulgarian Languages

11.45 - 12.00 Петър Димков (ЮЗУ) Концепцията за Аза в източната и западната философия

12. 00 - 12.15 Зохар Якобсон (Израел) Социокултурни условия за възникването на детската литература в Израел

12.15 - 12.30 Роман Хаджикосев (ЮЗУ) В Япония с кимоно, куфар и антерия

12.30 - 12.45 Иво Станоев (гост лектор) Лаодзъ - Човекът и Книгата

12.45 - 13.00 Жана Пенчева (ЮЗУ) Изтокът и "Страшният съд" в българското православно изкуство

13.00 - 13.15 Еожени Сакъз (СУ) Установяване на дипломатически отношения между Царство България и Република Армения

13.15 - 14.15 Обедна почивка

Втора сесия

14.15 - 14.30 Христина Терзопулу (ЮЗУ) Error Analysis of English Article Usage by Greek students: A contrastive approach

14.30 - 14.45 Aghavni Harutyunyan (National Academy of Sciences of Armenia) On some obstacles and challenges to the implementation of the Chinese initiative One Belt, One Road

14.45 - 15.00 Анна Делчева Кълцева (ЮЗУ) Философски аспекти в български вълшебни приказки и Пураните

15.00 - 15.15 Юнлин Джу (Yunlin Zhu) (BISU - Beijing International Studies University) Питие и питьевая культура в Китае и России

15.15 - 15.30 Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ) Изтокът измисля Запада

18.00 - 18.30 Изложба нови книги на ЮЗУ, Центъра "Конфуций" и издания на Филологическия факултет

18.30 Закриване на конференцията и връчване на сертификати

19.00 Коктейл

 

ЗАДОЧНИ УЧАСТИЯ

Zhan Yanyi (BFCU, China) Образът на вълка в новата китайска литература

Wolfgang Schwarz, (Institute of Slavonic Studies, Westslavonic Literature and Cultural History, Germany) Evolutionary dynamics of actual Czech standard language

Aldo C. Marturano (Italy) Хазари и руси - едно средновековно приключение

Райна Бенева (СУ) Култът към Трите майки - женските божества във Виетнам

Ралица Игнатова (ЮЗУ) Визуалната медитация в контекста на Изток-Изток (по повод изложбата на Тай-Юнг Ум в галерия Арарно, Сеул

Ваня Кашукеева-Нушева (СУ) Противодействието на корупцията в съвременното общество: нови предизвикателства - нова лексика в съвременния политически дебат

Наталия Тупикова, Наталья Стародубцева (Русия, Волгоградски държавен университет) Лексика живой речи донских казаков как этнолингвистический феномен в языковой культуре восточных славян

Антоанета Ангелова (СУ) Образът на жената в арменските и българските епични песни

Pinelopi Kauni (ЮЗУ) Error Analysis and Specifics of Greek-English Interlanguage

Marina Solnyshkina, Elena Pospelova, Mariya Kazachkova, Dina Gainutdinova (Russia, Kazan Federal University, MGIMO)

Lexical Prameters and Text Complexity