Уважаеми колеги,

Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира Докторантска сесия на 10 май 2018 г. В сесията могат да участват докторанти по

Социология, Философия, Психология и Политология.

Докторантите да изпратят заявка за участие до 30 април 2018 г. на имейл: yakova@swu.bg

Таксата за участие в докторантската сесия е 30 лева и се внася по сметката на:

Общинска банка АД

IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

Основание за плащане: Докторантска сесия - Миленкова

Организационен комитет:

  • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова - председател
  • Доц. д-р Петя Пачкова
  • Доц. д-р Русанка Манчева
  • Гл. ас. д-р Ивета Якова
  • Докт. Ваня Алексиева
  • Докт. Григор Пашов
  • Докт. Симона Николова
  • Докт. Райна Йосифова
  • Ива Димитрова, Секретар (Философски факултет)