Философският факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за есе. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу.

Теми

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще;

2. България в Европа: светлини и сенки;

3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение;

4. Какво ме кара да (не) остана в България?

Изисквания към текста

Обем - до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman);

Файлов формат - DOC;

Тип текст - есе, размишление.

Срок

Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17 часа на 14 май 2021 г.

Процедура на изпращане на есето

Оценяването на есетата е анонимно. Ето защо всеки автор изпраща: своите три имена, град, училище, заглавие на есето, адрес и телефон за връзка, като ги вписва в електронното си писмо, а на титулната страница на есето изписва само неговото заглавие без името на автора. Есетата се изпращат на електронен адрес: tpetkova@swu.bg

Катедра "Философски и политически науки" и катедра "Социология" ще проведат анонимно оценяване на получените есета, след което класираните есета ще бъдат идентифицирани.

Оценители

Комисия, съставена от членове на катедра "Философски и политически науки" и катедра "Социология".

Критерии за оценяване

В своята работа комисията за оценка се ръководи от следните общи критерии:

  • логическа структура на изложението;
  • наличие на тези, подкрепени с аргументация;
  • прогностични умения, съчетани с фантазия, но и с усет за доминиращите тенденции в общественото развитие;
  • внимателен подбор на подходящи факти с оглед на изказаните тези;
  • не шаблонно мислене, езикова култура и стил на изразяване.

Разгласа на резултатите

До 19 май 2021 г. чрез обратна връзка с авторите и училищата.

Награди

Удостоверение за постижения в "Конкурса за ученическо есе". Тържественото връчване на удостоверението за постижения в "Конкурса за ученическо есе" ще се състои на 31 май 2021 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.* Удостоверението дава право на притежателя му да бъде записан/записана за студент/студентка в специалност "Политология", специалност "Социология" или специалност "Философия".

Публикуване на отличените есета в е-списание "NotaBene" на Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра "Философски и политически науки" при Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Книги и посещение на ЮЗУ "Неофит Рилски" с цел участие в среща за запознаване и разглеждане на Философския факултет.

* В случай че противоепидемичната ситуация в страната, свързана с COVID - 19 към датата 31 май 2021 г., не позволява публични срещи и/или конферентни събития, участвалите в конкурса за ученическо есе ученици, ще получат своите удостоверения, по "Български пощи".