На 28 февруари 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в Аулата на Югозападния университет "Неофит Рилски" (Учебен корпус № 1) ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от Филологическия факултет, дипломирани през 2019 година.

Забележка:

Дипломиралите се през 2019 г. студенти е необходимо в срок до 21 февруари 2020 г. да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, кабинет 557 (Учебен корпус № 1), в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.

*Препоръчително е официално облекло.