Тържествената церемония за връчване на

дипломите на Випуск 2016, дипломирани месец юни - юли и месец септември 2016

във факултет "Обществено здраве ,здравни грижи и спорт",

ще се състои на

28.04.2017 /петък/ от 11.00 в Аулата на Учебен корпус 1

!Студенти ,които не са подписали дипломите си в Учебен отдел в срок до 20.04.2017 няма да получат същите на церемонията!

Тържествената церемония за връчване на

дипломите на Випуск 2016, дипломирани само през календарната 2016 година
във факултет "Факултет по педагогика",

ще се състои на

05.05.2017 г. /петък/ от 10.00 в Аулата на Учебен корпус 1.

*Студенти, които не са подписали дипломите си в Учебен отдел в срок до 21.04.2017 г., няма да получат същите на церемонията!

Тържественото връчване на дипломите на студентите от Правно-историческия факултет ще се състои на 12 май  2017г. /петък/ от 11:00 часа в Аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Учебен корпус №1.

Ще бъдат връчени дипломите на студентите, дипломирали се на държавни изпитни сесии, както следва:

Специалност "Право" - редовно, задочно и едновременно обучение - държавна изпитна сесия  март - април 2016г. и септември - октомври  2016г

Специалност "Публична администрация" ОКС бакалавър и ОКС магистър - държавна изпитна сесия февруари 2016г.,   юли 2016г. и септември 2016г

Специалност "Международни отношения" ОКС бакалавър и ОКС магистър - държавна изпитна сесия февруари 2016г., юли 2016г. и септември 2016г

Специалност "Европеистика" ОКС бакалавър и ОКС магистър - държавна изпитна сесия февруари 2016г., юли 2016г. и септември 2016г

Специалност "Връзки с обществеността" ОКС бакалавър и ОКС магистър - държавна изпитна сесия февруари 2016г., юли 2016г. и септември 2016г

Специалност "История" ОКС бакалавър и ОКС магистър - държавна изпитна сесия февруари 2016г.,  юли 2016г. и септември 2016г

Тържествената церемония за връчване на дипломите на Випуск 2016,

на Стопански факултет,

ще се състои на

18.05.2017 /четвъртък/ от 14.00 в Аулата на Учебен корпус 1

!Студенти ,които не са подписали дипломите си в Учебен отдел в срок до 28.04.2017 няма да получат същите на церемонията!