Филологическият факултет обявява курс по японски език за студенти. Курсът е за начинаещи. Той ще се проведе от 15 юни до 30 юли. Първата сбирка ще се състои на 19 юни 2018 г. от 9:00 ч. в кабинет 528.