Уважаеми кандидат-студенти,

Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява онлайн конкурс  в областите на изкуствата "Мода""Изобразително изкуство""Музика""Кино""Театър""Култура и медии""Култура и културен туризъм", "Културология и културен мениджмънт" и "Съвременна хореография". Поради повишения интерес към онлайн конкурса крайният срок за изпращане на материалите се удължава до 30 септември 2021 г. За допълнителна информация: доц. д-р Клавдия Камбурова, e-mail: kkamburova123@abv.bg, тел: 0879570864; Вяра Дюлгерова, e-mail: art@swu.bg.

Ако желаете да участвате в конкурса следва да представите свои материали или изяви, заснети с телефон, камера, фотоапарат, уеб камера или други технически средства. Изпратените материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните направления.

Спечелилите първовторо и трето място ще могат да се запишат за учебната 2021/2022 г. в съответната специалност, по която се провежда обучение във Факултета по изкуствата на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Видове материали, които да изпращате за конкурса според областите на изкуствата:

  • "Музика"

Две музикални изпълнения, различни като жанр и характер.

Лица за контакт:

Народно пеене - доц. д-р Бинка Добрева, e-mail: binkadob@abv.bg.

Инструмент - гл. ас. д-р Валери Димчев, e-mail: valeridimchev@gmail.com.

Поп и джаз - гл. ас. д-р Валери Пастармаджиев, e-mail: valstz@gmail.com.

  • "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Мода"

Рисунка или серия от рисунки (до 5 бр.), включващи (натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция - по избор), изпълнени с живописни или графични материали и техники; или модни скици (до 5 бр.) на тема "Абитуриенти".

Лице за контакт: проф. д-р Емил Куков, e-mail: emil_art@abv.bg.

  • "Култура и медии""Култура и културен туризъм" и "Културология и културен мениджмънт"

1.1. Есе, журналистическа статия или репортаж по една от следните теми:

  • "Как дигитализацията и Covid-19 променят живота на нашия съвременник?";
  • "Медиите като културен форум";
  • "Новото нормално" и променящите се граници в съвременния свят";
  • "Коронавирусът и медиите"
  • "Културата по време на Covid-19".

1.2. Рекламен клип или авторско интервю за културен туризъм върху паметници на културното наследство.

1.3. Видеоклип или авторско интервю за актуални проблеми на културния живот в България - културата в извънредно положение.

Лице за контакт: гл. ас. д-р Димитрия Спасова, e-mail: dimitria_@abv.bg.

  • "Телевизионно, театрално и киноизкуство"

"Актьорско майсторство" - монолог, басня, откъс, етюд или танц (по избор)

Лице за контакт: доц. д-р Милена Анева, e-mail: milena_aneva@abv.bg.

"Филмова и ТВ режисура", "Филмов и ТВ монтаж", "Филмово и ТВ операторство", "Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии" - по избор от предложените:клип, филм, документално наблюдение; 5 фотографии от следните теми: пейзаж, репортаж, портрет; сценарии за филм или събитие.

Лице за контакт: доц. д-р Клавдия Камбурова, e-mail: kkamburova123@abv.bg.

  • "Съвременна хореография"

Кандидат-студентите могат да се явят с изпратени видеоклипове от две свои участия на национални или международни танцови конкурси, които се провеждат тематично в следните раздели - съвременна хореография, български народни танци, характерни танци, модерен танц, спортни танци, улични танци (брейк, хип-хоп и др.), мажоретки.

Успешното представяне в национални или международни танцови конкурси може да бъде оценявано и на живо, по време на провеждащия се конкурс от жури, излъчено от катедра "Хореография", Факултет по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Лице за контакт: проф. д.изк. Анелия Янева anyana@abv.bg.