Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява онлайн конкурс за кандидат-студенти по специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода".

Кандидатите трябва да изпратят по избор от предложените:

  • Рисунка или серия от рисунки (до 5 бр.), включващи (натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция - по избор), изпълнени с живописни или графични материали и техники;
  • или модни скици (до 5 бр.), изпълнени с живописни или графични материали на тема: "Абитуриенти".

Лице за контакт:

проф. д-р Емил Куков, emil_art@abv.bg

 

Спечелилите Първо, Второ, Трето място и поощрителни грамоти, ще могат да се запишат за учебната 2020/2021 година  в избраната от тях специалност.

Срок за изпращане на материалите: 31.08.2020 година.