Студентите на Югозападния университет "Неофит Рилски" могат да ползват всички спортни площадки и съоръжения в Спортния комплекс безплатно.

Работното време на спортните площадки от 1 юни до 31 август 2018 г. ще бъде от 8:00 до 12:00 ч. и от 16:00 до 20:00 ч.