Постановките ще се играят в учебен театър "УСЕТ" ( Учебен корпус №8, ул. "Иван Михайлов" 60, 2700 Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград)

Февруари
__________

04.02.2020 г. (вторник), 17:00 ч.
"Влизай без да чукаш" по Андрей Калудов и Андрей Филипов
Постановка: хон. ас. Цвятко Стоилов; режисьор: доц.д-р Милена Анева; Костюмография: проф. д-р Мария Блажева

25.02. 2020 г. (вторник), 16:30 ч."
Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

28.02. 2020 г.(петък), 16:30 ч."
Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

Март
________

10.03.2020 г. (вторник), 16:30 ч. - Премиера
"Скитникът между звездите"
по романа на Джек Лондон.
Сценарий, постановка, хореография - доц. Александра Хонг
Сценичен бой, фехтовка - хон.ас Николай Градинар, костюми: Антония Попова

17.03.2020 г. (вторник), 18:00 ч. - Премиера
"Скитникът между звездите"
по романа на Джек Лондон.
Сценарий, постановка, хореография - доц. Александра Хонг
Сценичен бой, фехтовка - хон.ас Николай Градинар, костюми: Антония Попова


27.03.2020 г.(петък), 18:00 ч.

ДЕН НА ТЕАТЪРА

Април
_______

07.04.2020 г. (вторник), 16:30 ч.
"Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

10.04.2020 г. (петък), 16:30 ч.
"Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

14.04.2020 г.(вторник), 16:30 ч.
"Скитникът между звездите"
по романа на Джек Лондон.
Сценарий, постановка, хореография - доц. Александра Хонг
Сценичен бой, фехтовка - хон.ас Николай Градинар, костюми: Антония Попова

17.04.2020 г. (петък), 16:30 ч.

"Скитникът между звездите" по романа на Джек Лондон.
Сценарий, постановка, хореография - доц. Александра Хонг
Сценичен бой, фехтовка - хон.ас Николай Градинар, костюми: Антония Попова

Май
_______

8.05.2020 г. (петък), 17:00 ч.
"Влизай без да чукаш"по Андрей Калудов и Андрей Филипов
Постановка: хон. ас. Цвятко Стоилов, режисьор: доц.д-р Милена Анева;  Костюмография: проф. д-р Мария Блажева

12.05.2020 г. (вторник), 16:30 ч.
"Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

15.05. 2020 г. (петък), 16:30 ч.
"Другата смърт на  Жана д'Арк" на Стефан Цанев, постановка: хон.ас. Димо Димов

19.05.2020 г (вторник), 16:30 ч.
"Скитникът между звездите"
по романа на Джек Лондон.
Сценарий, постановка, хореография - доц. Александра Хонг
Сценичен бой, фехтовка - хон.ас Николай Градинар, костюми: Антония Попова

26.05.2020 г. (вторник), 16:30 ч.

"Танц на свободата" по стиховете  на Христо Ботев
Постановка - доц. Александра Хонг
Педагог по сценическо слово - проф.д-р Катя Илкова
Педагог по пластика - ас. Силвина Владова