Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май 2021 г. (вторник) Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира отново своите национални филологически четения за студенти и докторанти. Каним всички Вас да представите свои разработки върху проблеми от областта на езикознанието и литературознанието на конференцията (кръглата маса), която Филологическият факултет организира за петнадесета поредна година.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

За да заявите участие, е необходимо да изпратите своя текст на адрес: conference.11.may@abv.bg . Крайният срок е 2 май  2021 г.

Събитието ще се проведе онлайн. По традиция докладите ще бъдат разпределени в две секции - езиковедска и литературоведска. Времето за представяне на всеки от тях е не повече от 15 минути.

Националните филологически четения са със състезателен характер и представените текстове ще бъдат оценявани от жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще бъдат наградени. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Очакваме Ви!