Новини

14.04.2021
Преподавател от Филологическия факултет с покана за лекционен курс в казахстански университет
В рамките на академичната мобилност и междууниверситетското партньорство гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова от Катедрата по германистика и романистика“ бе поканена да води лекционен курс в Жетиския държавен университет – имени И. Жансугурова – Талдъкорган, Казахстан.
 
13.04.2021
Напусна ни проф. д.н. Мирослава Кортенска
Поклон пред светлата ѝ памет!
 
12.04.2021
Възпитаничка на Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" с национално отличие за научен труд
Отпечатаният от Издателския комплекс „Неофит Рилски“ „Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона” бе номиниран и признат за монографичен труд с национално значение от БАН.
 
09.04.2021
Заповед 1038 от 09.04.2021г. на ректора на Югозападния университет
1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 12.04.2021 до 30.04.2021 година, с изключение на провеждането на: а) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда, при използване на не повече от 30 процента от капацитета на залите, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице;
 
08.04.2021
Доц. д-р Биляна Тодорова изнесе публична лекция в рамките на 13-тата Седмица на езиците и културата по покана на Американския университет в България
Доц. д-р Биляна Тодорова от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ изнесе публична онлайн лекция на тема WAR-RELATED METAPHORS AND THE COVID-19 CRISIS („Метафорите, свързани с войната, и кризата с COVID-19“) в рамките на 13-тата поред Седмица на езиците и културата в АУБ.
 
31.03.2021
Заповед 1007 от 31.03.2021г. на ректора на Югозападния университет
1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 01.04.2021 до 11.04.2021 година, с изключение на провеждането на практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти от професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“, както и държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления.
 
31.03.2021
Заповед 1012 от 31.03.2021 на Ректора на ректора на Югозападния университет
1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет „Неофит Рилски“, заплащат 50 процента от наема за м. февруари, м. март и м. април 2021 година. 2. В случай на надвнесен наем, разликата да се приспадне при начисляване на наема за следващ месец
 
23.03.2021
Европейски стипендии за обучение или за работа в чужбина по програма "Еразъм+"
Конкурс за мобилност по програма "Еразъм+" за студенти, докторанти, преподаватели и служители за академичната 2021/2022 г.