Новини

22.01.2021
Отличиха първокурсник от специалност „Връзки с обществеността“ в конкурса за есе „Аз и изолацията“
В катедра „Връзки с обществеността“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодният конкурс за есе, организиран от проф. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова, в рамките на дисциплината „Теория и практика на текста“.
 
20.01.2021
Заповед на ректора за намаляване наема на студентските общежития
1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски", заплащат 50 процента от наема за м. декември 2020 година и за м. януари 2021 година.
 
19.01.2021
Заповед 73 на ректора с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19
За изменение на Заповед № 2685 / 30.12.2020 година във връзка със Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването,
 
11.01.2021
Преподавател от ЮЗУ „Неофит Рилски“ издаде географски роман
Главен асистент доктор Владимир Н. Караджов издаде географски роман с напълно достоверна научна фактология и все пак, плод на неговата фантазия.
 
30.12.2020
Заповед 2685 на ректора с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
 
22.12.2020
Отличиха участниците в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2020 г.
Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2020 година, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюза на учените в България – клон Благоевград.
 
10.12.2020
Напусна ни заместник-деканът на Техническия факултет доц. д-р инж. Алексей Стефанов
На 9 декември 2020 г. на 63-годишна възраст завинаги ни напусна един добър и достоен човек, изключителен преподавател, колега и приятел. Доцент Стефанов е изявен учен и специалист в областта на комуникационната техника. Професионалният му път в Югозападния университет „Неофит Рилски“ започва през 2014 година. От 2018 г. е заместник-декан на Техническия факултет. Доцент Стефанов е автор на множество публикации в научни списания и сборници, свързани с комуникационната техника и технологии, на редица учебници и учебни пособия. Участвал е в десетки национални и международни научни форуми.
 
03.12.2020
Заповед на ректора във връзка с 8 декември - Официален празник на българските студенти
Обявявам 8 декември 2020 година (вторник) за неучебен и неработен ден за студентите и докторантите, членовете на академичния състав, на административния персонал и работниците.