Важно за кандидат-студенти!

На 24 юни (неделя) и 1 юли (неделя) няма да се провеждат електронни изпити, а на 23 юни (събота) и 30 юни (събота) те ще се проведат само от 11.00 часа.

News

12.06.2018
Lecturers from the Faculty of Law and History delivered a series of lectures in Poland
The work program was fraught with information exchange with representatives of the International Office related to the future development of the cooperation between the South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad and the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland.
 
11.06.2018
European Round Table in Brussels
На кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от мащабно европейско изследване, проведено включително и в България от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“.
 
11.06.2018
Young economist
Студенти и докторанти от Стопанския факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" заеха призови места на Четиринадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2018"
 
06.06.2018
traffic law
Югозападният университет „Неофит Рилски“ бе домакин на обществено обсъждане на тема „Нови правила за движение по пътищата – предизвикателства и решения“. На срещата бяха обсъдени трите законопроекта в сферата на пътната безопасност, които са публикувани на официалната уеб-страница на Министерството на вътрешните работи. Първият е за движението по пътищата, вторият – за водачите, а третият ще регламентира изискванията и стандартите, на които трябва да отговарят пътните превозни средства.
 
01.06.2018
First Solo Exhibition
В рамките на три дни в Галерия ИНТРО, София беше представена първата самостоятелна изложба на Албена Лимони и Костадин Кокаланов „Знак и змей“.
 
01.06.2018
Award from a National Competition
Тази година в конкурса участваха 20 студенти от пет университета: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Нов български университет. Те представиха разработки по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.
 
31.05.2018
Regional Hydrogen Technology Forum
Днес в Благоевград се проведе първия Регионален форум по водородни технологии. Среща-дискусия, постери, образователни клипове и филми, демонстрационно шофиране на автомобил изцяло работещ с водородно гориво – Toyota Mirai бяха само част от богатата програма на форума.
 
23.05.2018
Regional Hydrogen Technology Forum
Събитието ще стартира в 12:00 ч. пред зала „22 септември”. Инициативата е по повод десетата годишнина на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород” (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) и ще даде възможност на участниците да научат повече за предимствата на горивните клетки и водородните технологии, за визията на Европейския съюз по отношение на водородните технологии.