Как AIESEC развива  своите членове?

Нашият иновативен подход за  развитие са базира на три основни елемента:

Лидерски  опит

Годишно AIESEC предоставя  около 8,300 възможности за придобиване на лидерски опит.  Младежи от цял свят се заемат с ръководенето на проекти с екипи от най-малко  3-ма души и за период не по-кратък от 3 месеца. Вижте нашите проекти тук.

Възможности за професионални международни стажове

AIESEC предлага уникална  стажантска програма за всеки, който би искал да придобие практически работен  опит, да опознае чужда култура, да посети друга държава и да предизвика себе си.  Всяка година над 7.500 млади хора заминават на професионален стаж в чужбина.  AIESEC предлага четири вида стажове: Мениджмънт, Социален, Технически и Образователен. Повече информация можете да намерите тук.

Глобална обучителна  среда

Всяка година ние организираме  над 470 конференции на национално, регионално и глобално равнище. Освен в  конференциите, нашите членове са въвлечени и в онлайн, локални и национални  работни групи, екипи, обучителни кръгове и менторски програми с цел подобряване  знанията и личните им познанства и контакти. Като част от организацията те имат  възможността да подобрят уменията си в областта на управление и работа в екип,  маркетинг, продажби, финанси, човешки ресурси, комуникации и връзки с  обществеността. В ежедневната си работа в организацията нашите членове имат  възможност да комуникират със студенти от цял свят, бизнес сектора, медии и  други.

Последна промяна: 2016-03-18