Сдружението на младите психолози в България (СМПБ) се казва "4 април" - датата, на която то е създадено и която е приета за професионален празник на психолозите в България. СМПБ е водещата психологическа организация в България за млади пихолози с над 300 членове. Централата се намира в град София, а сдружението има клонове в Благоевград, Враца, Пловдив, Варна, Велико Търново и Бургас(с потенциал за създаване на такива и в други градове).

Основните цели на СМПБ

1. Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология в страната, подпомагане на тяхното обучение и професионална реализация.
2. Специални грижи за студентите по психология в различните университети на страната чрез информационно подпомагане, съдействие при кандидатстване със собствени проекти до различни фондации и институции, подпомагане професионалната им квалификация, приобщаване и взаимодействие с други студентски общности.
3. Подобряване качеството на обучението по психология в университетите в България.
4. Укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието между младите психолози на национално и международно равнище.
5. Взаимодействие и партньорство с студентски младежки психологически организация от Европа и целия свят.
6. Утвърждаване позициите на психологията, като фундаментална наука в полза на човека и обществото.

Можете да научите повече за нас на www.4april.eu

Last modified: 2016-03-18