На 11-ти и 12-ти април 2009 г. се проведе тазгодишният Национален съвет на Сдружението на младите психолози в България "4-ти април". Клон Враца гостоприемно посрещна млади психолози от София, Бургас и Благоевград. Целта на двудневната среща бе да се начертае годишен план за действие за укрепване позициите на структурата в България и в Европа.

Националният съвет успя да се възползва от присъствието на най-активните членове от различните градове, въпреки предизвикателствата, свързани с различията при работата на отделните клонове.

Срещата започна с доклад за постигнатото през изминалата година, представен от председателя на СМПБ "4-ти април" Борислав Славчов, преподавател в катедра "Психология" към ЮЗУ "Неофит Рилски". Вторият етап от срещата раздели участниците в работни групи с цел да набележат основните приоритети за следващата година.

В съответствие с приоритетните области се сформираха долу посочените групи, в които участниците се разпределиха според своите интереси, знания и умения:

  • мотивация на членовете;
  • PR, реклама, спонсорство;
  • организационно оптимизиране;
  • дейности, обучения, услуги, стажове;
  • проекти и международни дейности;
  • психологически вестник.

Така започна същинското набелязване на проектите и дейностите за следващата една година. Новото в дейността на СМПБ "4-ти април" е, че в тези два дни всеки от присъстващите пое лична отговорност за реализиране на идеите и предложенията си. Целта е оптимизиране на работния процес и по-голяма ефективност на цялостната дейност на сдружението.

Реализацията на годишния план обаче предстои. Комуникацията и сътрудничеството между членовете в работните групи и между групите ще продължи за осъществяване целите на сдружението. Групите остават отворени за всички членове на СМПБ. Те могат да се включат да помагат в областите, в които имат интереси на уеб сайта на сдружението - www.4april.eu.

Срещата на Сдружението на младите психолози в България "4-ти април" във Враца бе естествен етап от работата на националната структура. Младите психолози имаха възможността да се опознаят и сработят помежду си, посетиха заедно пещерата Леденика. Във формална и в неформална обстановка се обмениха много идеи и се дадоха полезни предложения между клоновете.

Последна промяна: 2016-03-18