Студентският парламент и Студентското правителство към Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" в град Благоевград са структури за студентско самоуправление. Създадени са преди 8 години от студенти с помощта на преподаватели с цел подобряване на студентския живот.

Основните цели са отвореност, справедливост и  отговорност сред студентите, както и създаването и оформянето на осезаема и функционираща студентска общност в университета. Желаем да участваме активно в процеса на повишаване качеството на висшето образование в България, да  обогатим възможностите за намиране на по - добра професионална реализация на всеки студент.

На демократичен принцип се провеждат избори във всеки курс на специалностите в Правно-историческия факултет и се избират по двама представители, които имат 2-годишен мандат и формират общото събрание на Студентския парламент.

На него се избират отново демократично председател, двама зам.-председатели и секретар на Студентския парламент както и членовете на Студентското правителство, което имат мандат 1 година.

Самото Студентско правителство се състои от президент, двама вицепрезиденти, секретар и министри на всяка една от специалностите на Правно-историческия факултет (История, Право, Връзки с обществеността, Международни отношения, Европеистика, Публична администрация).

От учебната 2008/ 2009 година всеки министър оглавява департамента на своята специалност. В департамента имат право да се включват и да изявяват своите идеи и мнения всички студенти от съответната специалност, а не само тези, които вече са избрани за делегати в Студентски парламент. Нововъведението цели въвличане на все повече активни студенти в общите кампании на структурите, както и ползотворното решаване на по-специализираните проблеми за всяка една специалност.

Студентският парламент и Студентското правителство се ползват с доверието и подкрепата на администрацията и ръководството на Правно-историческия факултет и това е от изключителна важност за осъществяване на всичките ни проекти и за намиране на път към разрешаване на възникналите проблеми. На факултетен съвет бе прието решението представители на Студентското правителство и парламент да присъстват не само на факултетния, а и на катедрените съвети, което е индикатор за доверието, с което се ползва Студентското правителство.

На нашите събрания е добре дошъл всеки един студент, без значение от кой факултет или специалност е той , който има идея, въпрос или проблем. Ние ще направим всичко възможно да му окажем своевременна подкрепа.

Всички студенти, обвързани постоянно или само за отделни кампании, работят на доброволен принцип за подобряване качеството на обучение, взаимоотношенията между студенти и преподаватели и за развиване на извън аудиторната заетост. Структурите за студентско самоуправление са неутрален посредник между студентите и ръководството на университета при решаване на проблеми. Следят за достигане на информацията за стипендии и стажантски програми до всички студенти във факултета. Грижат се за сплотяване на колегите от различните специалности. Организират различни събития като АНТИСПИН кампанията на 1 декември, благотворителната акция "Коледа за всички", футболен турнир, фотоконкурс, кръгли маси и семинари, срещи с гост-лектори, а да не забравяме и партитата.

Ако имате въпрос или идея не се колебайте да ни пишете на studentgovernment.pif@gmail.com или елате в нашия кабинет в УК 6 - Правно-исторически факултет.

01

Футболен турнир за "Купата на Декана на ПИФ - 2009 г.

02

Благотворителна кампания "Коледа за всички" - 2008 г.

Последна промяна: 2016-03-18