Семестриални такси за обучение, субдисирано от държавата на студенти, обучаващи се в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2020/2021 г. по образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС "Бакалавър" и "Магистър", съгласно Решение на Министерски съвет

№ 275/23.04.2020 г.

Код на ПН

Професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ (редовно, задочно, дистанционно обучение)

първи и втори курс

трети, четвърти и пети курс

101

Теория и управление на образованието

310 лв.


102

Педагогика

325 лв.

287,50 лв.

103

Педагогика на обучението по ...

325 лв.

287,50  лв.

201

Филология

390 лв.

390 лв.

202

История и археология

390 лв.

390 лв.

203

Философия

390 лв.

390 лв.

301

Социология, антропология и науки за културата

375 лв.

400 лв.

302

Психология

425 лв.

450 лв.

303

Политически науки

400 лв.

400 лв.

304

Социални дейности

400 лв.

400 лв.

305

Обществени комуникации и информационни науки

390 лв.

390 лв.

306

Право

415 лв.

415 лв.

307

Администрация и управление

305 лв.

265 лв.

308

Икономика

305 лв.

265 лв.

309

Туризъм

305 лв.

265 лв.

401

Физически науки

325 лв.

325 лв.

402

Химически науки

360 лв.

360 лв.

404

Науки за земята

390 лв.

390 лв.

405

Математика

400 лв.

400 лв.

406

Информатика и компютърни науки

475 лв.

475 лв.

501

Машинно инженерство

390 лв.

390 лв.

502

Електротехника, електроника и автоматика

390 лв.

390 лв.

503

Комуникационна и компютърна техника

425 лв.

425 лв.

704

Обществено здраве

495 лв.

495 лв.

705

Здравни грижи

545 лв.

545 лв.

706

Спорт

545 лв.

545 лв.

802

Изобразително изкуство

495 лв.

495 лв.

803

Музикално и танцово изкуство

495 лв.

495 лв.

804

Театрално и филмово изкуство

495 лв.

495 лв.

901

Национална сигурност

500 лв.

500 лв.

*От такси за целия курс на обучение ще бъдат освободени приетите през 2020/2021 г. студенти, избрали да се обучават в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда.

Съгласно Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. на Министерския съвет от такси ще бъдат освободени студентите, приети в специалностите: Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Педагогика на обучението по химия и физика", "Педагогика на обучението по химия и Човекът и природата", "Педагогика на обучението по география и история", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)", "Педагогика на музикалното изкуство", "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество", "Физическо възпитание и спорт", "Оптични технологии", "Физика", "Химия", "Медицинска химия" и "Математика" са освободени от заплащане на семестриалните такси съгласно Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. на Министерския съвет.

Последна промяна: 2020-07-08