Уважаеми студенти,
Уведомяваме Ви,че има свободни легла в Първо студентско общежитие. Желаещите да кандидатстват могат да попълнят електронно заявление от 08.10.2020 г. до 13.10.2020 г.
От 15.10.2020 г. ще започне издаването на настанителни заповеди.

Комисия "Социално-битови въпроси"

Телефон за информация - 0887 490 746

 

Информация за получаване на настанителни заповеди и настаняване  на студентите в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски" за учебната 2020/2021 година

Студентите от първи курс ще получават заповеди за настаняване от 28 септември до 5 октомври 2020 г., а студентите от втори до пети курс от 1 октомври до 9 октомври 2020 г.

Важно!

На 3 и 4 октомври 2020 г. /събота и неделя/ няма да бъдат издавани настанителни заповеди и няма да се извършва настаняване на студенти в общежитията.

 

За получаване на настанителна заповед в стая 114А е необходимо студентите да представят уверение от Учебен отдел за записана 2020/2021 учебна година. (закупува се от книжарницата в Първи учебен корпус). Студентите от първи курс трябва първо да се запишат в Учебния отдел на факултета, в който са приети и след това да получат настанителна заповед в стая 114А (Първи учебен корпус).

 

В студентските общежития се представят:

  1. 1. Заповед за настаняване -  получена от комисията в стая 114А
  2. 2. Квитанция за платен наем: Студентите заплащат по банков път първа вноска за наем - за месеца, в който се настаняват / октомври 2020 г./ и два месечни наема, които се примат за наеми за последните два месеца от срока на настанителната заповед /май и юни месец 2021 г./:

Студентско общежитие № 1

-          месечен наем за стая с три легла - 45 лв.

-          месечен наем за стая с две легла - 68 лв.

-          месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ - 50 лева

Студентско общежитие № 2

-          месечен наем за стая с три легла - 45 лв.

-          месечен наем за стая с две легла - 72 лв.

-          месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ - 50 лева

  1. 3. Квитанция за платен депозит общи части - 15 лв
  2. 4. Квитанция за платен депозит стая

-          депозит стая СО №1 - 100 лв.

-          депозит стая СО №2 - 100 лв.

  1. 5. Копие от лична карта
  2. 6. Снимки - 2 броя (паспортни снимки)
  3. 7. Адресна регистрация (адресни карти се предоставят и попълват в студентските общежития на стойност 2,20 лв)
  4. 8. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.
  5. 9. Спално бельо

Забележка:  Настанителната заповед за студентско общежитие е валидна до 3 дни от издаването й.

Студентите, обучаващи се по образователно-квалификационна степен "Магистър", могат да кандидатстват за студентските общежития от 19.10.2020 г. до 30.10.2020 г.

 

Молим Ви да спазвате посочения график!

Работно време на Комисията по социално-битови въпроси

от 09.00 ч. до 12.00 ч.

от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Последна промяна: 2020-10-08