Информация за кандидатстване за общежитие за учебната 2018/2019 година

Всички студентите кандидатствали в срок на първо класиране са приети!

Важно!

Всички студенти пропуснали сроковете за подаване на документи за кандидатстване за студентски общежития за първо класиране ще могат да кандидатстват за свободните места при облекчени условия!

Необходимо е попълнено електронно заявление в сайта на университета, сектор "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ и НАСТАНЯВАНЕ" и уверение заверено в Учебен отдел на съответния факултет за учебната 2017/2018 година, в редовна форма на обучение, държавна поръчка. В уверението е необходим успех от учебната 2017/2018 година или брой не положени изпити. Всички други документи са описани в информацията за студентски общежития.

Срокове за подаване на документи:

От 22.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

 

Моля спазвайте посочените срокове, определени за кандидатстване за студентско общежитие за учебната  2018/2019 година за второ класиране.

Последна промяна: 2018-09-03