Класиране за общежитие за учебната 2019/2020 Общо основание
Входящ № Име фходящ № Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 107 Анна Олег Цекова 10714 1 Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски) ФФ
2 120 Мария Стоянова Стоянова 10790 1 Българска филология /201 Филология/ ФФ
3 148 Ангел Георгиев Георгиев 11028 1 Приложни електронни системи ТФ
4 221 Лили Георгиева Магдалинчева 11077 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
5 222 Симона Владимирова Пачеджиева 10855 1 Медицинска сестра ФОЗС
6 223 Цветелина Николаева Славкова 10856 1 Акушерка ФОЗС
7 225 Виолета Димитрова Гечева 40001 1 Педагогика на обучението по изобразително изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ
8 227 Ангелин Иванов Ангелов 50202 1 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП
9 228 Мариана Николова Длагонска 10474 1 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП
10 229 Ванеса Филипова Петрова 50049 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
11 230 Ива-Мария Симеонова Кацова 10360 1 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП
12 231 Михаил Ангелов Станчев 10386 1 Счетоводство и контрол СФ
13 232 Велислава Смилянова Пройкова 10772 1 Счетоводство и контрол СФ
14 233 Памела Мирославова Радуканова 50179 1 Връзки с обществеността ПИФ
15 234 Иринка Йорданова Борисова 10497 1 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
16 236 Георги Георгиев Велинов 10480 1 Екология и опазване на околната среда /404 Науки за земята/ ПМФ
17 238 Мартин Даниелов Кръстев 10608 1 Туризъм СФ
18 241 Мария Георгиева Тричкова 10586 1 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
19 242 Емил Мариянов Александров 50048 1 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ
20 243 Валентина Валентинова Миленкова 10209 1 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
21 244 Мария-Венета Георгиева Георгиева 10887 1 Психология ФсФ
22 247 Кирилка Николаева Георгиева 50132 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
23 248 Пантелей Илиев Сребренов 10705 1 Информационни и комуникационни технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
24 249 Айше Ахмед Кунгю 10633 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
25 250 Стефани Димитрова Георгиева 10777 1 Медицинска сестра ФОЗС
26 251 Александра Ивайлова Иванова 10776 1 Маркетинг СФ
27 252 Никола Валентинов Колчев 50121 1 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
28 255 Дария Марио Андонова 50091 1 Връзки с обществеността ПИФ
29 256 Елена Иванова Лазарова 50105 1 Психология ФсФ
30 259 Явор Валентинов Цеков 10526 1 Национална сигурност ПИФ
31 263 Кристияна Димитрова Димова 50068 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
32 264 Анна Ивайлова Кашъмова 50067 1 Специална педагогика /102 Педагогика/ ФП
33 267 Величка Илиева Петрова 10090 1 Медицинска сестра ФОЗС
34 268 Иван Димитров Душков 10694 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
35 269 Наделина Симеонова Петрова 50098 1 Кинезитерапия ФОЗС
36 270 Марияна Ангелова Каратанева 11072 1 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия /501 Машинно инженерство/ ТФ
37 271 Петьо Георгиев Костадинов 11021 1 Приложни електронни системи ТФ
38 272 Иван Божинов Димитров 11267 1 Култура и културен туризъм ФИ
39 273 Ралица Иванова Петрова 10590 1 Социална педагогика /102 Педагогика/ ФП
40 274 Филис Акиф Чауш 10923 1 Педагогика на обучението по изобразително изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ
41 276 Ивайло Мартинов Ивайлов 10934 1 Право ПИФ
42 277 Атидже Салих Мизурска 11124 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ
43 281 Кейхан Халилов Топов 10623 1 Национална сигурност ПИФ
44 282 Евтим Божидаров Цеков 11280 1 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП
45 283 Стефан Недялков Корчев 10939 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
46 284 Силвана Тодорова Тодорова 10832 1 Публична администрация ПИФ
47 285 Надка Ангелова Хаджиангелова 11125 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
48 286 Лусияна Наскова Горчева 10831 1 Право ПИФ
49 288 Айтен Сюлейманова Топова 10088 1 Психология ФсФ
50 289 Антонина Радостинова Костадинова 10770 1 Психология ФсФ
51 290 Валентина Димитрова Димитрова 50073 1 Международни отношения ПИФ
52 291 Кристина Илиянова Кръстева 50156 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
53 292 Фатиме Аки Геройска 10920 1 Национална сигурност ПИФ
54 293 Йоана Димитрова Стоичкова 11107 1 Спорт ФОЗС
55 294 Борислава Спасова Гавазка 10193 1 Право ПИФ
56 296 Венета Емилова Стоилкова 11041 1 Медицинска сестра ФОЗС
57 297 Ася Мирославова Павлова 50161 1 Право ПИФ
58 298 Иван Руменов Тотев 11224 1 Международни отношения ПИФ
59 300 Крис Адемов Зейнев 11359 1 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
60 301 Божидара Янкова Кузмова 11103 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
61 302 Ивелина Валентинова Деянова 50220 1 Педагогика и образователен мениджмънт /102 Педагогика/ ФП
62 303 Костадин Георгиев Георгиев 50093 1 История /202 История и археология/ ПИФ
63 304 Венелина Иванова Данаилова 50180 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
64 305 Стефани Христова Милчова 10647 1 Право ПИФ
65 306 Рени Костадинова Кенанова 10402 1 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ
66 307 Ариф Ариф Ходжа 11110 1 Педагогика на обучението по география и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ
67 309 Антон Росенов Иванов 11229 1 Информатика /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
68 311 Костадин Георгиев Стоянов 11068 1 Връзки с обществеността ПИФ
69 312 Христина Бисерова Димитрова 10458 1 Логопедия ФОЗС
70 314 Ирина Илиева Николова 11111 1 Българска филология /201 Филология/ ФФ
71 315 Алекс Илиев Николов 11112 1 Връзки с обществеността ПИФ
72 316 Нанси Николаева Кулинова 10378 1 Спорт ФОЗС
73 317 Михаил Славов Димитров 10724 1 Право ПИФ
74 318 Христо Василев Рашков 11346 1 Кинезитерапия ФОЗС
75 319 Виктория Христова Варсанова 10306 1 Публична администрация ПИФ
76 320 Петя Иванова Джупанова 10489 1 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП
77 321 Ивана Георгиева Гатдерова 10314 1 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП
78 322 Славина Иванова Янева 10894 1 Специална педагогика /102 Педагогика/ ФП
79 324 Димитър Петров Шопов 10626 1 Информатика /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
80 325 Силвия Росенова Илиева 10597 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
81 327 Теодор Йорданов Кастрев 11183 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
82 328 Алекс Алексеев Божилов 10466 1 Социални дейности ФОЗС
83 329 Денислав Кирилов Ангелов 50017 1 Спорт ФОЗС
84 331 Селен Тихомирова Халчева 50231 1 Международни отношения ПИФ
85 332 Илиян Георгиев Димитрашков 50234 1 Педагогика на обучението по география и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ
86 335 Емине Муса Дунгя 10871 1 Публична администрация ПИФ
87 336 Фатима Джемалова Манзурска 10966 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
88 343 Радослава Генчева Игнатова 10060 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
89 345 Таня Георгиева Къркалова 11060 1 Публична администрация ПИФ
90 346 Виктория Тихомирова Василева 10876 1 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
91 347 Ивелина Давидова Палова 10528 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
92 348 Сайде Алишова Дрангова 10574 1 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП
93 349 Илия Василев Органджиев 11369 1 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ
94 350 Насибе Юсеинова Байгънова 10472 1 Акушерка ФОЗС
95 351 Валентин Венциславов Катеринкин 10792 1 Педагогика на обучението по география и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ
96 352 Георги Стефанов Георгиев 10278 1 Информационни и комуникационни технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
97 353 Божидар Георгиев Граховски 10880 1 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
98 359 Кристиан Славеев Андреев 50089 1 Английски език и етнология /201 Филология/ ФФ
99 370 Калина Драгомирова Костадинова 10284 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
100 371 Габриела Сергиева Иванова 10730 1 Психология ФсФ
101 372 Радослав Сергиев Иванов 10732 1 История и археология /202 История и археология/ ПИФ
102 373 Полина Иванова Георгиева 50136 1 Медицинска химия /402 Химически науки/ ПМФ
103 374 Илиян Десиславов Иванов 40016 1 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
104 375 Виктория Герасимова Дякова 10054 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
105 382 Лора Веселинова Иванова 10179 1 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ
106 383 Ваня Георгиева Спасева 10591 1 Международни отношения ПИФ
107 384 Йоанна Росенова Драганова 11311 1 Психология ФсФ
108 385 Десислава Тихомирова Сотирова 40003 1 Право ПИФ
109 387 Любослава Бориславова Великова 50184 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП
110 389 Нора Милкова Вълчева 11367 1 Право ПИФ
111 390 Ани Кръстева Бозова 10622 1 Туризъм СФ
112 391 Иван Димитров Чакмаков 10077 1 Политология ФсФ
113 393 Мехмед Али Колашов 10573 1 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП
114 397 Калоян Александров Илиев 11149 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ
115 398 Исмаил Мурат Топов 10910 1 География и регионална политика /404 Науки за земята/ ПМФ
116 399 Ивона Василева Бързачка 10478 1 Психология ФсФ
117 400 Мустафа Мехмед Мехмедмизюр 11153 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
118 402 Йордан Димитров Аршинков 11370 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
119 403 Елена Антонова Петрова 10496 1 Логопедия ФОЗС
120 404 Васил Владимиров Вардаров 11414 1 Туризъм СФ
121 406 Ивана Любомирова Пандурска 10718 1 Национална сигурност ПИФ
122 407 Любомира Любомирова Пандурска 10717 1 Национална сигурност ПИФ
123 408 Моника Виленова Симеонова 10953 1 Логопедия ФОЗС
124 409 Николета Георгиева Стоименова 50149 1 Социални дейности ФОЗС
125 412 Вержиния Иванова Георгиева 11424 1 Химия /402 Химически науки/ ПМФ
126 413 Мадлен Христова Христова 11440 1 Медицинска химия /402 Химически науки/ ПМФ
127 414 Патрисия Емилова Григорова 50238 1 Педагогика и образователен мениджмънт /102 Педагогика/ ФП
128 416 Емил Ангелов Василев 10313 1 Филмов и телевизионен монтаж /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ
129 418 Александър Валентинов Стоянов 10576 1 Туризъм СФ
130 422 Ева Георгиева Петкова 11442 1 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ
131 423 Веселин Стефанов Крумов 10028 1 Английска филология /201 Филология/ ФФ
132 424 Теодор Антонов Стоянов 11437 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
133 425 Иво Любомиров Петров 10140 1 Приложна лингвистика (английски език и руски език) /201 Филология/ ФФ
134 430 Талип Венциславов Узунов 11436 1 Английски език: превод и комуникации /201 Филология/ ФФ
135 438 Иван Костантинов Телийски 11356 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
136 439 Янислав Георгиев Попов 11465 1 Филмова и телевизионна режисура /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ
137 441 Димитрина Славчева Златкова 50188 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ
138 442 Любослав Антонов Танев 11473 1 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП
139 444 Георги Евгениев Парцов 10644 1 Екология и опазване на околната среда /404 Науки за земята/ ПМФ
Последна промяна: 2019-08-30