Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 Общо основание
Входящ № Име Успех Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 364 ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ НИКОЛОВСКИ 5,84 10602 1 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) ФИ
2 424 ЛОРА ЕВГЕНИЕВА БРЕШКОВА 5,73 10230 1 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
3 300 ФАТИМЕ САЛИХ КОЛАШОВА 5,64 10758 1 Медицинска сестра ФОЗС
4 293 БЕАТРИС ЕВГЕНИЕВА ВЕЛИНОВА 5,53 10323 1 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
5 415 ИЛХАНАЙ ОРХАНОВА СТАМБОЛИЕВА 5,51 10669 1 Финанси СФ
6 334 ДЕСИСЛАВА БИСЕРОВА ЗАИМОВА 5,34 10437 1 Медицинска сестра ФОЗС
7 331 ДАНИЕЛ МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ 5,27 10440 1 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
8 398 БОЖИДАР ДЕНЧОВ КОБАКОВ 5,23 10355 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
9 312 НИКОЛАЙ ИЦОВ НИКОЛОВ 5,2 40079 1 Английска филология ФФ
10 361 ЯНА ИВАНОВА МУДЕВА 5,07 10689 1 Логопедия ФОЗС
11 347 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА 5,04 50074 1 Педагогика на обучението по география и история ПМФ
12 371 РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА 5,03 10446 1 Финанси СФ
13 325 ДОБРОМИРА МИРОСЛАВОВА ПРИМОВА 5,02 10575 1 Психология ФсФ
14 311 ДИМИТРИНА СПИРОВА СПИРОВА 5,01 11194 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
15 344 МАРИАНА СВЕТОСЛАВОВА КОТОВА 4,98 10517 1 Психология ФсФ
16 417 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА 4,95 50040 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
17 362 ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА 4,95 10711 1 Психология ФсФ
18 287 РАЙНА СТАНКОВА МЕШИНАРОВА 4,94 10150 1 Акушерка ФОЗС
19 403 АНТОН ЛЮСИЕНОВ ЦВЕТКОВ 4,93 50187 1 Българска народна хореография ФИ
20 379 ПАТРИСИЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА 4,9 10479 1 Психология ФсФ
21 397 ХАСАН ЛЮТВИ ШОЛЬОВ 4,89 11331 1 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) ФИ
22 354 ДЕНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 4,87 50061 1 Социални дейности ФОЗС
23 366 ЙОРДАН ЕМИЛОВ ИЛИЕВ 4,85 50169 1 Филмово и телевизионно операторство ФИ
24 316 РУКИЕ МУСОВА КУНГЬОВА 4,79 10912 1 Финанси СФ
25 392 ФАТИМЕ АЛИШОВА РЕВАНСКА 4,75 11173 1 Финанси СФ
26 284 МЕРИАН ЛЮБОМИРОВА НАУМОВА 4,72 10142 1 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
27 365 ЕМИНЕ ГЕНАДИЕВА РОСЕНОВА 4,7 50190 1 Право ПИФ
28 302 НАЙМЕ ИСМАИЛ СВИРЬОВА 4,66 10710 1 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
29 330 ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН 4,65 11071 1 Национална сигурност ПИФ
30 338 МИЛЕНА ДИМИТРОВА ДЖИНГАРОВА 4,64 50154 1 Българска филология ФФ
31 319 ДАНИЕЛ БОЙКОВ ДОНЧЕВ 4,64 10986 1 Национална сигурност ПИФ
32 349 СТИЛЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 4,63 10801 1 Компютърни системи и технологии ТФ
33 384 СТОЯН ЖИВКОВ ТАНУШЕВ 4,63 50113 1 Право ПИФ
34 350 НАНСИ ЕНЕВА ЧОЛАКОВА 4,62 10885 1 Право ПИФ
35 369 НАТАЛИЯ ТОДОРОВА СЛАВЧЕВА 4,6 10236 1 Спорт ФОЗС
36 279 ЛИЛИ ВАСКОВА СТОИЛОВА 4,6 10659 1 Връзки с обществеността ПИФ
37 318 ВЛАДИМИР ВЕЛЧЕВ КЛЕШКОВ 4,58 11052 1 Електронни технологии в музиката ФИ
38 419 АДРИАНА МАРИАНОВА МАРИНКОВА 4,57 10428 1 Международни отношения ПИФ
39 314 СТЕЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 4,56 50111 1 Психология ФсФ
40 290 ИВАНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИНОВА 4,56 10243 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
41 404 ЛЮБОСЛАВ КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ 4,55 50032 1 История и археология ПИФ
42 378 МУСТАФА ВЕНЦИСЛАВОВ ВАКЬОВ 4,55 10383 1 Финанси СФ
43 367 ЕВА ИЛИЕВА ПЕТКОВА 4,54 50215 1 Култура и културен туризъм СФ
44 422 АТАНАС АНТОНОВ ПОПАДИЙН 4,53 11056 1 Компютърни системи и технологии ТФ
45 377 САЛИХ АЛИШ КОЛАШОВ 4,51 11250 1 Туризъм СФ
46 374 ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА 4,5 10473 1 Право ПИФ
47 432 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПОПОВА 4,5 40086 1 Право ПИФ
48 304 ДЕНИС АНГЕЛОВ ДЕЛИВЕРСКИ 4,49 10415 1 Компютърни системи и технологии ТФ
49 359 ПАМЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА 4,49 10449 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
50 328 МАГДАЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА МИРЧЕВА 4,48 10583 1 Българска филология ФФ
51 313 ФИЛДИЗА НЕДЖИП САКАЛДАШ 4,48 10764 1 Приложна лингвистика (английски език и френски език) ФФ
52 385 КАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛЕВА 4,47 10460 1 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
53 315 ФАТИМЕ ХАЛИЛ АЛИ 4,43 10913 1 Счетоводство и контрол СФ
54 353 МАРТА ЙОРДАНОВА ДРАГОВЧЕВА 4,43 10381 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
55 322 ВЕРОНИКА ЮЛИЯНОВА БОЖИЛОВА 4,43 40059 1 Психология ФсФ
56 356 КОСТАДИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ 4,43 10806 1 Английска филология ФФ
57 308 ЛИЛИАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 4,43 50124 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
58 303 МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА ТАСЕВА 4,41 10554 1 Национална сигурност ПИФ
59 281 ЕВЕЛИНА САШКОВА КОСТАДИНОВА 4,39 50024 1 Национална сигурност ПИФ
60 421 ФАТМЕ РЕДЖЕП ХОДЖОВА 4,37 11332 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
61 346 ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА 4,36 50016 1 Социални дейности ФОЗС
62 341 ЦВЕТЕЛИНА ТОНИЕВА ДИМИТРОВА 4,36 50081 1 Българска филология ФФ
63 370 ИВЕЛИНА ДАНИЕЛОВА ТОПАЛОВА 4,35 10180 1 Английска филология ФФ
64 393 НАДЖИЕ МУСА КИМОВА 4,35 11172 1 Финанси СФ
65 337 ЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА 4,33 10487 1 Английска филология ФФ
66 382 ЕЛИ ЮРИЕВА МАНОВА 4,32 11178 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
67 368 РОЗАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЖЕГОВА 4,28 10852 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
68 305 ЕМИНЕ МЕХМЕД СВИРЬОВА 4,28 11031 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
69 425 ДИМИТЪР СТОЯНОВ НИКОЛОВ 4,27 10855 1 Психология ФсФ
70 429 РАМИЗЕ АЛИЕВА ПУЛЕНОВА 4,26 10144 1 Логопедия ФОЗС
71 381 МАРТИН СМИЛЕНОВ ПАШОВ 4,26 10110 1 Национална сигурност ПИФ
72 286 САВИНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА 4,26 50218 1 Култура и културен туризъм СФ
73 372 КАРИНА ЕФРЕМОВА КАРААСЕНОВА 4,25 11038 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
74 306 БЛАГОЙ БОРИСОВ ПЪРГОВ 4,24 10790 1 Право ПИФ
75 310 БОЖИДАР СПАСОВ БОРИСОВ 4,23 10991 1 Национална сигурност ПИФ
76 428 ЯНИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ 4,23 50092 1 Английски език и етнология ФФ
77 412 РАМЗИЕ МЕХМЕДОВА ФЪРГОВАЛИЕВА 4,22 10309 1 Счетоводство и контрол СФ
78 396 КАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА 4,2 10499 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
79 320 ГЕРГАНА ХРИСТОВА ЦИПАРОВА 4,18 11402 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
80 343 ИВЕТА ИВОВА ДИМИТРОВА 4,17 40029 1 Логопедия ФОЗС
81 383 ВИОЛИНА КРЪСТЕВА ЖБАНТОВА 4,16 10423 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
82 360 МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ 4,14 50219 1 Връзки с обществеността ПИФ
83 333 ОРХАН НУХАН ЮСЕИН 4,14 10242 1 Право ПИФ
84 352 ГЕОРГИ ДАФИНОВ ДИМИТРОВ 4,13 10740 1 Финанси СФ
85 309 МАРТИН НАУМОВ БОЗЕВ 4,05 10175 1 Специална педагогика ФП
86 418 ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 4,02 10056 1 Компютърни системи и технологии ТФ
87 433 ИОАННА СТОЯНОВА ДИНЕВА 4,02 10183 1 Философия ФсФ
88 291 МАРИЯ АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА 4 10520 1 Култура и културен туризъм СФ
89 289 НАЗИФЕ СЮЛЕЙМАН АЙРУШ 3,99 10233 1 Английска филология ФФ
90 391 СИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 3,99 11058 1 Социални дейности ФОЗС
91 409 ФАТМЕ НУРКАСИМОВА ЗЕЙНЕВА 3,99 11324 1 Логопедия ФОЗС
92 295 АРФЕ РЕДЖЕП ВЕХОВА 3,96 10708 1 Туризъм СФ
93 355 АНДОН ТОДОРОВ ЛАМБИН 3,95 10901 1 Електроника ТФ
94 327 ВЕРОНИКА РАДКОВА ВАСИЛЕВА 3,86 10143 1 Социология ФсФ
95 400 АЙШЕ АЛИ ГЕГА 3,84 10482 1 Медицинска химия ПМФ
96 406 ПОЛИНА ЦЕНОВА ИВАНОВА 3,83 11420 1 Туризъм СФ
97 388 ЕЛИОНОРА ЙОРДАНОВА ДАНЧЕВА 3,83 50240 1 Екология и опазване на околната среда ПМФ
98 408 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПОПОВ 3,83 50185 1 Туризъм СФ
99 297 ТОМАС ЗДРАВКОВ МИНОВ 3,82 40081 1 Информационни системи и технологии ПМФ
100 335 ТОНИ ЙОРДАНОВ ТРАЙКОВ 3,81 50242 1 Електроника ТФ
101 329 ИБРАХИМ ДЖАМАЛ ШОЛЬОВ 3,8 10712 1 Публична администрация ПИФ
102 298 РОСИЦА СПАСОВА ТУЛТУКОВА 3,78 50069 1 Право ПИФ
103 427 ДОНИКА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА 3,69 50228 1 Туризъм СФ
104 292 ЦВЕТЕЛИН ИВАЙЛОВ ВЪЛЧОВ 3,68 40063 1 География и регионална политика ПМФ
105 373 ИСМАИЛ ИБРАХИМ ДУРЛЬОВ 3,65 10874 1 Туризъм СФ
106 426 РАФИЕ МУСТАФОВА САЛИЕВА 3,64 50229 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
107 430 АТИДЖЕ МУСТАФА МЕХМЕД 3,63 11107 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
108 348 КАЛИН БОРИСЛАВОВ ТОНКИН 3,63 10878 1 Компютърни системи и технологии ТФ
109 395 МЕХМЕД САБРИ СИРАЧКИ 3,63 10713 1 Екология и опазване на околната среда ПМФ
110 317 ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНЧЕВ 3,59 10934 1 Физическо възпитание и спорт ФП
111 411 РЕДЖЕП МУСТАФОВ ХОДЖОВ 3,56 11109 1 Физическо възпитание и спорт ФП
112 386 ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ 3,56 11353 1 Информационни системи и технологии ПМФ
113 394 ХАТИДЖЕ МУСТАФА МАТАН 3,52 11044 1 Публична администрация ПИФ
114 407 ДАМЯН СИМЕОНОВ КАЦОВ 3,51 10283 1 Информационни системи и технологии ПМФ
115 363 КОСТАДИНКА ЯНКОВА ЛАРДЕВА 3,5 10553 1 Социална педагогика ФП
116 321 ТОНИ ЦВЕТЕЛИНОВ ПЕТРОВ 3,5 40080 1 Информационни системи и технологии ПМФ
117 357 ВАСИЛ КИРИЛОВ МАНДАЖИЕВ 3,48 10900 1 Електроника ТФ
118 387 РОЗАЛИНА НИКОЛАЕВА МАЛАМОВА 3,47 10866 1 Туризъм СФ
119 416 УСАИН МЕХМЕД БАРАБУН 3,39 10810 1 Социална педагогика ФП
120 324 СТЕФКА ГЕОРГИЕВА РЪЖАНКОВА 3,39 50053 1 Специална педагогика ФП
121 431 АТИДЖЕ МЕХМЕД ТЕРЗИЙСКА 3,37 11108 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
122 399 КОСТАДИН ТОМОВ БАЛЕВ 3,36 10356 1 Информационни системи и технологии ПМФ
123 323 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА 3,32 40035 1 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
124 413 ОФЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА 3,16 50149 1 Информационни системи и технологии ПМФ
Последна промяна: 2017-08-21