Класиране за общежитие за учебната 2019/2020 Общо основание
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (желание) № стая (желание)
1 2 Мария Илиева Сребренова 18100321001 Международни отношения ПИФ 2
2 41 ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ 15300221006 Българска филология /201 Филология/ ФФ 1 619
3 42 Радослава Руменова Цекова 18350321009 Психология ФсФ 2 416
4 43 ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА 17350321038 Психология ФсФ 2 423
5 44 ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА СИДЕРОВА 16100921035 Национална сигурност ПИФ 2 316
6 46 Алифе Шабан Черкез 16200321215 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 2 318
7 47 Беатрис Ивайлова Георгиева 18350321035 Психология ФсФ 2 621
8 48 Сийка Методиева Кесева 18250321002 География и регионална политика /404 Науки за земята/ ПМФ 1 413
9 53 Салих Иса Ишанин 16100521007 История /202 История и археология/ ПИФ 2 709
10 58 БОЖИДАР ДЕНЧОВ КОБАКОВ 17300421008 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 2 704
11 67 Зорница Андреева Николова 18150121018 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2
12 69 Симона Василева Славкова 18350321021 Психология ФсФ 2 620
13 80 Магдалена Руменова Шимова 18300221007 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 407
14 82 Яница Бойкова Георгиева 18100321009 Международни отношения ПИФ 2 315
15 84 ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ШУМАНСКА 16200321206 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 2 305
16 88 ИЛХАНАЙ ОРХАНОВА СТАМБОЛИЕВА 17150321005 Финанси СФ 2 304
17 89 Сара Петрова Кунева 18300221020 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 407
18 90 ВЕРКА РОЗАЛИНОВА СТОЯНОВА 16100131050 Право ПИФ 2 611
19 92 Антония Антонова Матова 16100131047 Право ПИФ 2 611
20 93 РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА 17150321011 Финанси СФ 2 404
21 94 ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ НИКОЛОВСКИ 17401321004 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 2 421
22 95 ТОМАС ЗДРАВКОВ МИНОВ 17251421020 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 408
23 96 Яна Йорданова Руснеова 18350321015 Психология ФсФ 1 409
24 97 НАДЖИЕ МУСА КИМОВА 17150321015 Финанси СФ 1 206
25 98 ФАТИМЕ АЛИШОВА РЕВАНСКА 17150321014 Финанси СФ 1 206
26 102 БОЖКА АПОСТОЛОВА ЯЧКОВА 16150321134 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 616
27 108 Силвия Георгиева Соколова 18100421008 Връзки с обществеността ПИФ 2 511
28 109 Снежана Георгиева Димитрова 18350321022 Психология ФсФ 1 601
29 110 Медиха Азимова Топалова 18250821002 Математика и информатика /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ 2 515
30 115 АВУШКА ЮСУФОВА ВАКЛЬОВА 16150321084 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 811
31 117 Петя Атанасова Делибеева 18100421012 Връзки с обществеността ПИФ 2 511
32 118 АЙШЕ САБРИ ШОЛЬОВА 16200321203 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 801
33 126 ЦВЕТЕЛИН ИВАЙЛОВ ВЪЛЧОВ 17250321002 География и регионална политика /404 Науки за земята/ ПМФ 1 109
34 133 ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ТАНЕВА 15100131050 Право ПИФ 1 515
35 137 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПОПОВА 17100131059 Право ПИФ 1 309
36 138 Найле Ибрахимова Чаушева 18251421002 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 411
37 139 Илона Златозарова Куцарова 18401521001 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 5
38 140 Мария Владимирова Ганева 18401521003 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 5
39 141 Никол Наскова Колева 18401521008 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 5
40 142 МУСТАФА САБРИ МАНГОВ 16250421013 Екология и опазване на околната среда /404 Науки за земята/ ПМФ 2 307
41 143 Калоян Сергеев Пасков 18100321010 Международни отношения ПИФ 1 621
42 144 Йордан Димитров Харизанов 18100921023 Национална сигурност ПИФ 2 626
43 145 ДЕНИС АНГЕЛОВ ДЕЛИВЕРСКИ 17550421011 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 326
44 146 Даниел Бойков Дончев 17100921002 Национална сигурност ПИФ 2 625
45 147 МАРИАНА СВЕТОСЛАВОВА КОТОВА 17350321024 Психология ФсФ 2 502
46 149 ДЕНИС БОЖИДАРОВ КИРИЛОВ 17400521003 Филмово и телевизионно операторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 409
47 150 КРАСИМИР ДОБРОМИРОВ МИНЕВ 16400621003 Филмов и телевизионен монтаж /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 421
48 151 Минка Страхилова Паскалева 18300221016 Българска филология /201 Филология/ ФФ 1 607
49 152 Христина Владимирова Дереджиева 18401221008 Педагогика на обучението по изобразително изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 1 607
50 153 Любомир Милчов Джонов 18300321019 Английска филология /201 Филология/ ФФ 1 621
51 154 МИЛЕНА ДИМИТРОВА ДЖИНГАРОВА 17300221016 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 402
52 155 ХАВА МУСА АЛИ 17300221004 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 402
53 156 САЛИХ АЛИШ КОЛАШОВ 17150221035 Туризъм СФ 2 417
54 157 Камена Славомирова Колева 18401521007 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 511
55 158 Ибрахим Хюсеин Моллаибрахим 18500321010 Кинезитерапия ФОЗС 2 417
56 159 Никол Ивайлова Благьова 18500321007 Кинезитерапия ФОЗС 2 406
57 160 РАЛИЦА БИСЕРОВА ПЕТРОВА 16400821005 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 308
58 161 ТОНИ ЦВЕТЕЛИНОВ ПЕТРОВ 17251421019 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 408
59 162 Стоян Костадинов Кандиларов 18250121001 Информатика /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 704
60 163 Васил Христов Кацарски 18400821005 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2
61 165 Севги Шефкет Кърджали 18150121017 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2
62 166 МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА 17350121005 Философия /203 Философия/ ФсФ 2 315
63 167 ВЛАДИМИР ВЕЛЧЕВ КЛЕШКОВ 17401621001 Електронни технологии в музиката /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 2 210
64 169 Стела Красиянова Славчева 18500221001 Логопедия ФОЗС 1 404
65 170 Нери Юсуфова Барзева 16100131055 Право ПИФ 1 512
66 171 Милена Димитрова Солунова 18200321105 Предучилищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 405
67 172 Николета Костадинова Колева 18400721010 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 317
68 173 Ани Атанасова Родина 18400721003 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 315
69 174 Иван Николаев Белев 18500321009 Кинезитерапия ФОЗС 2 302
70 175 Иванка Миткова Гълъбова 18250621002 Педагогика на обучението по химия и физика /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ 2 407
71 176 Никол Радославова Аврамова 18500321016 Кинезитерапия ФОЗС 2 521
72 177 Цветелина Венкова Жулева 18400821003 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 1 603
73 178 Симеон Атанасов Кочев 18400621002 Филмов и телевизионен монтаж /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 418
74 179 Радослава Пламенова Миткова 18150421001 Международен бизнес СФ 2 406
75 180 София Асенова Терзийска 17400321006 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ 2
76 181 Моника Владова Георгиева 17500521017 Акушерка ФОЗС 2 810
77 182 АЛИ МЕХМЕД МИСАНКОВ 16100321007 Международни отношения ПИФ 2 507
78 183 ИВЕТА ИВОВА ДИМИТРОВА 17500221005 Логопедия ФОЗС 2 502
79 184 Радостина Живкова Танушева 18200321211 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 2 501
80 185 Елена Руменова Минкова 18300321010 Английска филология /201 Филология/ ФФ 1 506
81 186 Александър Емилов Велчев 18100921048 Национална сигурност ПИФ 2 622
82 187 ЯНА ИВАНОВА МУДЕВА 17500221006 Логопедия ФОЗС 2 525
83 188 Георги Василев Стоянов 18300421004 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 2 704
84 189 Любинка Иванова Стоянова 18400321001 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ 1 406
85 190 Елена Иванова Стоянова 18200321505 Специална педагогика /102 Педагогика/ ФП 1 406
86 192 АЙШЕ АЛИ ГЕГА 17251121019 Медицинска химия /402 Химически науки/ ПМФ 1 605
87 193 Петя Мирославова Иванова 18150321047 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 413
88 194 ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН 17100921037 Национална сигурност ПИФ 2
89 195 Усаин Мехмед Барабун 18100921042 Национална сигурност ПИФ 2
90 196 МУСТАФА МЕХМЕД МИСАНКОВ 16150321109 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 1
91 197 Величка Росенова Стоянова 18300221008 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 501
92 199 ПАМЕЛА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА 16200321058 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП 2 603
93 201 Исмаил Исуфов Кунгьов 18250521007 Педагогика на обучението по география и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ 1 304
94 202 Гергана Аврамова Аврамова 18150321037 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 404
95 203 Фатме Исмаил Салих 18300221015 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 107
96 204 ФАТИМЕ МЕХМЕДОВА РЕВАНСКА 16300221009 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 107
97 205 ИРЕНА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА 16300221004 Българска филология /201 Филология/ ФФ 2 617
98 206 Атидже Мехмедова Реванска 18500621023 Медицинска сестра ФОЗС 2 107
99 207 Елка Миткова Бекярова 18500621025 Медицинска сестра ФОЗС 1 305
100 208 ГЕОРГИ ДАФИНОВ ДИМИТРОВ 17150321019 Финанси СФ 2 321
101 209 Роберто Валентинов Казаков 18251421018 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 408
102 210 Надежда Ангелова Алмишева-Ташкова 18200321222 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 505
103 211 Радостина Евтимова Гавазка 18200321217 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 505
104 212 Емел Сюлейманова Хавальова 18500121005 Социални дейности ФОЗС 1
105 213 ДАНИЕЛ ВАНГЕЛОВ АНАСТАСОВ 17100921025 Национална сигурност ПИФ 2 705
106 214 Иван Дарчов Мушкаров 18400521004 Филмово и телевизионно операторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 413
107 215 Спасимир Здравков Саев 17500321044 Кинезитерапия ФОЗС 1 408
108 216 ТОНИ ЙОРДАНОВ ТРАЙКОВ 17550321014 Електроника /502 Електротехника, електроника и автоматика/ ТФ 2 705
109 218 Севделина Деянова Петелова 18500621013 Медицинска сестра ФОЗС 1 305
110 219 РАДОСЛАВА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА 16100421033 Връзки с обществеността ПИФ 2 504
111 220 Гергана Тошкова Влахова 18500621015 Медицинска сестра ФОЗС 2 414
112 224 Джемиле Мустафа Ахмед 17150421001 Международен бизнес СФ 2 211
113 239 Анна Емилова Делчева 18150121023 Публична администрация ПИФ

114 246 Петър Христов Копанаров 18500321022 Кинезитерапия ФОЗС 1 408
115 265 МАРТИН НАУМОВ БОЗЕВ 17200321503 Специална педагогика /102 Педагогика/ ФП 2 206
116 278 ФАТИМЕ САЛИХ МИЗУРСКА 16100321020 Международни отношения ПИФ 2
117 295 ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА МАРЧЕВА 16150221021 Туризъм СФ 1 513
118 299 ДАНИЕЛА РУМЕНОВА НАКОВА 16500521008 Акушерка ФОЗС 2 607
119 310 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА 17300421002 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 2 619
120 354 Йоана Василева Семова 18251121007 Медицинска химия /402 Химически науки/ ПМФ 1 508
121 355 Цветелина Димитрова Танева 18200321114 Предучилищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 508
122 356 Златин Георгиев Найденов 18200221010 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 2 623
123 357 Димитър Лефтеров Георгиев 18500321014 Кинезитерапия ФОЗС 1 101
124 358 ФАТМА ХЮСЕИН АБДИ 17300321016 Английска филология /201 Филология/ ФФ 2 520
125 360 Димитър Георгиев Божурин 18150221008 Туризъм СФ 1 621
126 361 Надежда Атанасова Георгиева 18500621016 Медицинска сестра ФОЗС

127 362 Седефка Стоянова Велянова 17400821006 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 414
128 363 Габриела Красимирова Шопова 18150121027 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2 108
129 364 Димитър Николаев Шаламанов 18550421013 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 518
130 365 Фатиме Алиш Балеа 18550421018 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 411
131 366 Алиш Османов Радков 18300221018 История /202 История и археология/ ПИФ 2 206
132 367 Назифе Сюлейман Айруш 17300421029 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 1
133 368 Кирил Йорданов Кирилов 18150121022 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2 405
134 369 Милена Василева Джунова 18200321100 Педагогика на обучението по технологии и предприемачество /103 Педагогика на обучението по .../ ТФ 2 406
135 376 Василена Григорова Йовева 18251121011 Медицинска химия /402 Химически науки/ ПМФ 2 410
136 377 МЕТОДИ ИВАНОВ КАДЕВ 16200221019 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 2
137 378 Димитър Емилов Панайотов 18500321025 Кинезитерапия ФОЗС 2 608
138 379 Катерина Йорданова Дашова 18500321008 Кинезитерапия ФОЗС 1 204
139 380 Ивана Иванова Пешева 18500521004 Акушерка ФОЗС 2 410
140 401 ИРЕН АНДРЕЕВА ХАВАЛЬОВА 16500521002 Акушерка ФОЗС 1 512
141 405 РУКИЕ МУСОВА КУНГЬОВА 17150321027 Финанси СФ 1 807
142 415 Медие Байрем Серьова 18300221009 Българска филология /201 Филология/ ФФ 1
143 427 Симона Ивова Соколова 18500321002 Кинезитерапия ФОЗС 1 710
144 429 ВАЙДИН ХЮСЕИН ИШАНИН 17250521009 Педагогика на обучението по география и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ 2
145 432 Мирослав Тонев Динев 17550421018 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 323
146 433 Николай Росенов Митрев 17550421017 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 323
147 436 Ирена Ангелова Кардашева 17100131023 Право ПИФ 2 422
148 437 ДАМЯН СИМЕОНОВ КАЦОВ 17251421035 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 1 523
149 440 ИВАНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИНОВА 17200321203 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 625
Последна промяна: 2019-08-30