Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 Общо основание
Входящ № Име Успех Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 151 Магдалена Валентинова Балабанова 6 15401121005 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
2 275 ТАТЯНА ИВАНОВА ДОНКОВА 6 15400321002 Промишлени изкуства (Мода) ФИ
3 219 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КОЕМДЖИЕВА 6 14350321035 Психология ФсФ
4 198 ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА ШИМОВА 5,93 16300221005 Българска филология ФФ
5 166 РЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА 5,92 14150421010 Международни икономически отношения СФ
6 204 ДЕЯН МАРИНОВ СТИЛИЯНОВ 5,9 15100521001 История ПИФ
7 188 ХАВА МУСА ДУНГЬОВА 5,9 15200321033 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
8 153 ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ТАНЕВА 5,89 15100131050 Право ПИФ
9 238 ФАТИМЕ САЛИХ МИЗУРСКА 5,89 16100321020 Международни отношения ПИФ
10 201 БЕАТРИС ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 5,88 16400321003 Мода ФИ
11 152 ЕЛВИРА МЛАДЕНОВА ДАЛАКОВА 5,86 15100421021 Връзки с обществеността ПИФ
12 180 ВАСИЛ КОСТОВ ГЕОРГИЕВ 5,83 14450211128 Комуникационна техника и технологии ТФ
13 273 ПАВЕЛ ПЕТРОВ КОЛОВ 5,83 15300621003 Английски език и етнология ФФ
14 144 АЛИ МЕХМЕД МИСАНКОВ 5,78 16100321007 Международни отношения ПИФ
15 147 ВЕРКА РОЗАЛИНОВА СТОЯНОВА 5,75 16100131050 Право ПИФ
16 221 ЕЛИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА 5,75 14150221031 Туризъм СФ
17 182 КАРИМ МУСТАФОВ ЧАУШОВ 5,75 15200221001 Физическо възпитание и спорт ФП
18 190 Алифе Шабан Черкез 5,73 16200321215 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
19 229 ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА 5,73 14300221009 Българска филология ФФ
20 202 ФАТИМЕ МЕХМЕДОВА РЕВАНСКА 5,71 16300221009 Българска филология ФФ
21 196 ИРЕНА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА 5,71 16300221004 Българска филология ФФ
22 240 ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА СИДЕРОВА 5,67 16100921035 Национална сигурност ПИФ
23 185 СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ 5,67 14300321003 Английска филология ФФ
24 230 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БОЖИНОВ 5,67 14150221029 Туризъм СФ
25 255 АНИ СПАСОВА ГЕОРГИЕВА 5,67 14300421002 Приложна лингвистика (английски и немски език) ФФ
26 177 ДЖУНА ЮСЕИНОВА МАНГОВА 5,64 15200221002 Физическо възпитание и спорт ФП
27 160 Нери Юсуфова Барзева 5,63 16100131055 Право ПИФ
28 173 КРИСТИНА РУМЕНОВА МИТКОВА 5,58 16400221001 Култура и медии ФИ
29 254 Соня Бойкова Станкова 5,56 14350221010 Социология ФсФ
30 194 ЦЕНО ВАЛЕНТИНОВ НЕЧЕВ 5,54 14250221014 Компютърни системи и технологии ТФ
31 178 САБРИНА ЮСЕИН МАНГОВА 5,54 14100321003 Международни отношения ПИФ
32 131 ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ 5,53 15300221006 Българска филология ФФ
33 129 АЙШЕ АЛИ БИКОВА 5,5 15150121020 Стопанско управление СФ
34 214 ЯХЯ ИБРАХИМ ЯХЯ 5,5 16150221039 Туризъм СФ
35 192 КРАСИМИР ДОБРОМИРОВ МИНЕВ 5,5 16400621003 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
36 169 АНИТА ИВАНОВА ТОШЕВСКА 5,5 16100131064 Право ПИФ
37 234 ДАРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАНЕВА 5,5 14100131070 Право ПИФ
38 186 Радостина Маринова Цигорийна 5,5 15150221074 Туризъм СФ
39 252 МАРТИН ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ 5,5 14450211139 Комуникационна техника и технологии ТФ
40 376 АТИДЖЕ НЕДЖИП АЙРУШ 5,5 15200221031 Физическо възпитание и спорт ФП
41 215 ЕМИНЕ АКИ ГЕРОЙСКА 5,5 15300321009 Английска филология ФФ
42 268 ИВЕТ АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА 5,47 16500121021 Социални дейности ФОЗС
43 197 Йорданка Смилянова Пройкова 5,46 15100721003 Архивистика и информационна сигурност ПИФ
44 253 СВЕТОСЛАВА ИЛИНЧОВА НИКОЛОВА 5,44 14350221013 Социология ФсФ
45 172 Светослава Димитрова Людмилова 5,44 14100221050 Публична администрация ПИФ
46 187 ДЕСИСЛАВА БОЙКОВА СТОЯНОВА 5,42 15150221032 Туризъм СФ
47 212 КОСТАДИН ВЕЛИКОВ БАБАНОВ 5,42 16550421005 Компютърни системи и технологии ТФ
48 232 БЕТИНА ИВОВА БЛИЗНАШКА 5,42 14200321411 Социална педагогика ФП
49 246 МИНА ДИЛЯНОВА ПАНОВА 5,4 15150321026 Обучение по професионално направление Икономика СФ
50 243 Лиляна Александрова Дерибанова 5,4 16200321057 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
51 267 ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА 5,4 16400721007 Българска народна хореография ФИ
52 154 БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШИНГАРОВА 5,4 15300721002 Български език и чужд език ФФ
53 261 СИЛВИЯ ЯВОРОВА АЛЕКСАНДРОВА 5,3636 15200321063 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
54 218 СПАСКА АНГЕЛОВА БУРАНОВСКА 5,33 15500221001 Логопедия ФОЗС
55 250 НИКОЛАЯ СТОЯНОВА ХАЛЕВАЧЕВА 5,33 14300421027 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
56 228 Илияна Димитрова Хаджидимитрова 5,31 15300421015 Приложна лингвистика (английски и френски език) ФФ
57 157 ЕМИНЕ АСПАРУХОВА ЯНКОВА 5,3 16100221032 Публична администрация ПИФ
58 244 ВАЙДЕ МУСТАФОВА КАМБЕРОВА 5,3 16150221011 Туризъм СФ
59 222 РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 5,3 15100321010 Международни отношения ПИФ
60 148 АСЕН СЛАВЧОВ ЯНКОВ 5,29 14100131067 Право ПИФ
61 193 НАТАЛИЯ РУМЕНОВА ТОДОРОВА 5,29 15300321024 Английска филология ФФ
62 189 София Николаева Голова 5,28 15200321089 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
63 249 Цецка Любомирова Маркова 5,27 13300421029 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
64 257 АЙШЕ ИСЛЯМ ЧАУШ 5,23 14150421011 Международни икономически отношения СФ
65 345 Филип Сергеев Еленков 5,2 15100321036 Международни отношения ПИФ
66 241 ПАМЕЛА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА 5,18 16200321058 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
67 181 Сибела Северинова Манова 5,18 14200321115 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
68 195 ИБРАХИМ САЛИХ МЕХОВ 5,15 16550421007 Компютърни системи и технологии ТФ
69 296 ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 5,15 16401121002 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
70 163 Айлин Алилова Тупева 5,14 14100131021 Право ПИФ
71 176 Иван Тошков Тодоров 5,125 13100131104 Право ПИФ
72 205 АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ СТИЛИЯНОВ 5,08 15300421003 Приложна лингвистика (английски и немски език) ФФ
73 226 ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ 5 14350321008 Психология ФсФ
74 203 ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНИЕВА КОЦАКОВА 5 15300421017 Приложна лингвистика (английски и френски език) ФФ
75 183 ДОНИКА ИВАНОВА ТИМОВА 5 15200321040 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
76 262 Изабела Красимирова Янева 5 16100421029 Връзки с обществеността ПИФ
77 271 АВИША АЛИЕВА БИРКОВА 5 14250521004 География ПМФ
78 269 СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ 5 14400721002 Българска народна хореография ФИ
79 245 МАРИЯ СТЕФАНОВА САБАХЛЪКОВА 5 16200321040 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
80 263 Аделина Ивайлова Тинкова 4,94 14200321010 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
81 260 ЛЮБОВОЙ ЛИДИЕВ ВЪРБЕВ 4,93 15300321014 Английска филология ФФ
82 236 НЕДЖИБЕ КАРАМФИЛОВА МАНЗУРСКА 4,92 15150221039 Туризъм СФ
83 211 МЕЛИСКА ЮСУФОВА МЕРЧЕВА 4,88 16350321029 Психология ФсФ
84 227 Любомира Атанасова Ангелова 4,88 13100131111 Право ПИФ
85 276 ВАСИЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВА СТОЯНОВА 4,88 16100131039 Право ПИФ
86 251 Анна-мария Георгиева Бележкова 4,87 14300421030 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
87 247 РАДОСЛАВА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА 4,87 16100421033 Връзки с обществеността ПИФ
88 170 КОСТАДИН АТАНАСОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ 4,86 15251421028 Информационни системи и технологии ПМФ
89 231 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГУГАЛОВ 4,86 15251421014 Информационни системи и технологии ПМФ
90 233 КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СОТИРОВА 4,86 14100131036 Право ПИФ
91 326 АНИ ВАСКОВА ЯНКОВА 4,83 14500321012 Кинезитерапия ФОЗС
92 265 МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА 4,82 16200321026 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
93 278 ДИМИТЪР ЯНКОВ ВЕЛИНОВСКИ 4,8182 14251221001 Приложни оптични технологии ПМФ
94 272 Невсе Мустафова Авдикова 4,78 14350321071 Психология ФсФ
95 200 ТОДОР СЛАВЧОВ ИВАНОВ 4,78 16100921024 Национална сигурност ПИФ
96 256 ФАТМЕ НЕЗМИ БЕЛЯНСКА 4,77 14200321216 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
97 277 ДЕЙВИД ДАНИЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ 4,77 16100131100 Право ПИФ
98 248 АБДИ ИБРАХИМ АБДИ 4,75 16251421020 Информационни системи и технологии ПМФ
99 235 Даниела Веселинова Манева 4,75 13100131121 Право ПИФ
100 184 Димитрина Николаева Стойкова 4,7273 15200321064 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
101 216 САБИЕ ДЖАМАЛ ШОЛЬОВА 4,7 15100321008 Международни отношения ПИФ
102 220 БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ 4,7 15200221020 Физическо възпитание и спорт ФП
103 217 ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ НАСКОВ 4,7 15350321015 Психология ФсФ
104 213 Антон Цветанов Марков 4,63 13100131124 Право ПИФ
105 164 АВУШКА ЮСУФОВА ВАКЛЬОВА 4,6 16150321084 Обучение по професионално направление Икономика СФ
106 336 Мюдюн Нухан Юсеин 4,56 15100131030 Право ПИФ
107 258 ХЮСЕИН МУСА БУЗГЬОВ 4,5 14450311128 Електроника ТФ
108 139 Михаил Ивайлов Стоянов 4,5 13100131054 Право ПИФ
109 274 ГЕРГАНА СЛАВЧОВА ТАСКОВА 4,43 16500321004 Кинезитерапия ФОЗС
110 237 АТИДЖЕ ИБРАХИМОВА УЗУНОВА 4,4 14150321071 Обучение по професионално направление Икономика СФ
111 165 ЕМИНЕ МУСА БЕКЯРОВА 4,4 14150321021 Обучение по професионално направление Икономика СФ
112 171 ЦВЕТАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ 4,33 15550421004 Компютърни системи и технологии ТФ
113 150 РАЛИЦА БИСЕРОВА ПЕТРОВА 4,31 16400821005 Актьорско майсторство ФИ
114 259 ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА МАРЧЕВА 4,3 16150221021 Туризъм СФ
115 138 Христо Иванов Христов 4,13 13100131019 Право ПИФ
116 239 Цанко Иванов Пресолски 4,13 13100131125 Право ПИФ
117 266 ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КОСТОВА 4 16150221002 Туризъм СФ
118 208 МЕХМЕД ХЮСЕИН МОЛЛАИБРАХИМ 4 14150321051 Обучение по професионално направление Икономика СФ
119 210 Мустафа Зия Гуджов 4 13200321045 Обучение по професионално направление Педагогика ФП
120 390 Виктор Смиленов Пашов 4 15200321406 Социална педагогика ФП
121 423 Георги Христов Христов 4 15150221060 Туризъм СФ
122 53 Салих Иса Ишанин 4 16100521007 История ПИФ
123 209 МУСТАФА МЕХМЕД МИСАНКОВ 4 16150321109 Обучение по професионално направление Икономика СФ
124 207 ХЮСЕИН АЛИШ МИСАНКОВ 4 16100921009 Национална сигурност ПИФ
125 225 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕНЧОВ 4 15200321411 Социална педагогика ФП
Последна промяна: 2017-08-21