Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 По право:Студент с ТЕЛК р-ние над 50%
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 191 АСЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА 14300221021 Българска филология ФФ
2 119 АТАНАС ИВАНОВ ЖИШЕВ 14350321038 Психология ФсФ
3 179 БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИКОВ 16200221065 Физическо възпитание и спорт ФП
4 168 ЕЛИЦА АНЕЛИЕВА ТРИФОНОВА 15350321045 Психология ФсФ
5 242 Живка Томова Филчева 16200321052 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
6 78 МИРОСЛАВ МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ 14250421016 Екология и опазване на околната среда ПМФ
7 199 СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА ГОГОВА 16150221031 Туризъм СФ
8 9 ФЕИМ ИБРЯМ ФЕИМ 14100131024 Право ПИФ
Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 По право:Студент без един родител
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 58 АЙСЕЛА ИБРАИМОВА АМЗОВА 14400321005 Промишлени изкуства (Мода) ФИ
2 12 БИСЕРА ВЛАЙКОВА ДИМИТРОВА 14350321039 Психология ФсФ
3 206 ВАСИЛКА РАЙНОВА ПЕТЛОВА 14100131105 Право ПИФ
4 167 ВЛАДИСЛАВ ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ 14500221003 Логопедия ФОЗС
5 79 ГЮЛФИЕ БЮРХАНОВА БАРЗЕВА 14300421013 Приложна лингвистика (английски и френски език) ФФ
6 39 ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ 16401021006 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) ФИ
7 121 ДАЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГРЪКОВА 15250521003 География и история ПМФ
8 76 ДОНИКА ИВАНОВА ДЕБРЕЛИЕВА 14300821002 Лингвистика ФФ
9 135 ЕЛЕНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА 15200321053 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
10 3 ЕМЕЛА МЕХМЕДОВА КАЧАНОВА 14500121016 Социални дейности ФОЗС
11 81 ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА СРЕБРЕВА 16400821011 Актьорско майсторство ФИ
12 107 ИВАЙЛО МИЛКОВ САРИЕВ 14100131042 Право ПИФ
13 85 ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА 15100421025 Връзки с обществеността ПИФ
14 97 КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ 16550421003 Компютърни системи и технологии ТФ
15 10 Лъчезар Николов Мехомийски 14300221042 Българска филология ФФ
16 65 ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА 15200221013 Физическо възпитание и спорт ФП
17 88 МАРИЯ ВАНГЕЛОВА НАЛДЖИЕВА 15300321012 Английска филология ФФ
18 77 СОФИЯ БОРИСОВА СОКОЛОВА 14250421005 Екология и опазване на околната среда ПМФ
19 103 ФАТИМЕ ДЖЕМАЛ ВРЪГОВА 14200321114 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
20 6 ХРИСТИЯНА БОРИСЛАВОВА БРАЙКОВА 14100131109 Право ПИФ
21 115 ЦВЕТОМИР ЯНКОВ ЕНЕВ 16100131091 Право ПИФ
22 87 ЯНИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 14100131046 Право ПИФ
Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 По право:Студент от семейство с три или повече деца
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 104 Величка Шибилова Борисова 16200321227 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
2 264 ВЕСЕЛА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА 16300321001 Английска филология ФФ
3 270 Габриела Боянова Борисова 16150321045 Обучение по професионално направление Икономика СФ
4 84 ГАЛИНА РАЙКОВА ИЛЬОВА 14350121019 Стопанско управление СФ
5 124 ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУНЧЕВА 16100131053 Право ПИФ
6 96 ГЮЛСУН МЕТОДИЕВА ХАЙТОВА 15300321020 Английска филология ФФ
7 162 ЕМИНЕ ХАЛИЛ ДРУЛЬОВА 16150221046 Туризъм СФ
8 59 Кристина Георгиева Овчарова 13100131109 Право ПИФ
9 82 МЕРЛИН ШЕНГЮН ХАЛКОГЛУ 14100131063 Право ПИФ
10 116 МИРАНДА ЛЯЗИМ РЕДЖЕПИ 15150321105 Обучение по професионално направление Икономика СФ
11 90 НИКОЛИНА РАЙКОВА ИЛЬОВА 14350121020 Обучение по професионално направление Икономика СФ
12 120 ПЕТЯ ЕМИЛОВА КАМЕНОВА 16401321001 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) ФИ
13 161 РОКСАНА РУМЕНОВА КУНГЬОВА 16100221044 Публична администрация ПИФ
Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 По право:Студент от ДДЛРГ
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 57 АТИДЖЕ САЛИХ МАНЗУРСКА 15150121019 Стопанско управление СФ
2 83 ИЛИЯ ПАВЛОВ ГЛАВИНОВ 15350321047 Психология ФсФ
3 56 ФАТИМЕ МУСА МАНЗУРСКА 15150121021 Стопанско управление СФ
Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 По право:Студентско семейство
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 11 Алевтина Валериевна Минчева 16300721009 Педагогика на обучението по български език и по руски език ФФ
2 34 Аника Георгиева Павлова 16401521007 Съвременна хореография ФИ
3 224 ДАНИЕЛА АСЕНОВА КЪНЕВА 15401221006 Изобразително изкуство ФИ
4 133 Искрен Цветанов Илиев 13100131106 Право ПИФ
5 223 Камелия Александрова Станчева 15401221003 Изобразително изкуство ФИ
6 299 МУСТАФА ЗДРАВКОВ ТАЧЕВ 14250421007 Екология и опазване на околната среда ПМФ
7 132 Цветелинка Белвинова Ангелова 14100131103 Право ПИФ
Последна промяна: 2017-08-21