Класиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент с ТЕЛК р-ние над 50%
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 24 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ 15500121017 3 Социални дейности ФОЗС 2 321 2 321
2 55 ЕЛИЦА АНЕЛИЕВА ТРИФОНОВА 15350321045 3 Психология ФсФ 2 412 2 412
3 97 БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИКОВ 16200221065 2 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 2 309 2
4 119 СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА ГОГОВА 16150221031 2 Туризъм СФ 1 702 1 702
5 166 Живка Томова Филчева 16200321052 2 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП 2 601 2 603
6 225 ГАБРИЕЛА СЛАВЕЕВА ХРИСТОВА 17200321081 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП 2 106 2 106
7 351 ИВАЙЛА ИВАНОВА ТУМБЕВА 15150221058 3 Туризъм СФ 1 520 1 520
Класиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент без един родител
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 22 ИВАЙЛО МИЛКОВ САРИЕВ 14100131042 4 Право ПИФ 2 302 2 302
2 28 КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ 16550421003 2 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 702 2 702
3 37 ДАЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГРЪКОВА 15250521003 3 География и история /103 Педагогика на обучението по .../ ПМФ 2 318 2 318
4 44 ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ 16401021006 2 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 2 516 2 516
5 46 ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА СРЕБРЕВА 16400821011 2 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 308 2 308
6 66 Адриана Кирилова Трайкова 16200321218 2 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 2 305 2 106
7 79 Даниела Николова Дулчева 17500521001 1 Акушерка ФОЗС 2 810 2 810
8 80 ЦВЕТОМИР ЯНКОВ ЕНЕВ 16100131091 2 Право ПИФ 2 624 2 510
9 88 ХРИСТИЯНА БОРИСЛАВОВА БРАЙКОВА 14100131109 4 Право ПИФ 2 707 2 707
10 106 ЯНИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 14100131046 4 Право ПИФ 2 624 2 510
11 111 ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА 15100421025 3 Връзки с обществеността ПИФ 2 403 2
12 133 АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ КИТАНОВ 17100921021 1 Национална сигурност ПИФ 2 610 2 610
13 169 Мартина Иванова Падгорска 17200321101 1 Предучилищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП

2
14 190 АЙТЕН ИБРАХИМ НЕБИ 16150221053 2 Туризъм СФ 1 512 1 512
15 207 ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА 15200221013 3 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 1 419 1 419
16 227 РАЛИЦА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА 15100131028 3 Право ПИФ 1 321 1 321
17 228 ЛОРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 17350321015 1 Психология ФсФ

2
18 229 КРИСТИНА ОГНЯНОВА ГАБАРЕВА 17500321027 1 Кинезитерапия ФОЗС 1 419 1 419
19 244 Кристина Николаева Бойчева 15150321152 3 Счетоводство и контрол СФКласиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент без един родител от 1 курс
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 241 Радина Николаева Бойчева 10785 1 Международни отношения ПИФ2 242 Ралица Николаева Бойчева 10798 1 Право ПИФ3 254 Габриела Божкова Андонова 10279 1 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП4 276 Виолета Ивайлова Фильова 10789 1 Национална сигурност ПИФ5 286 Стефани Олегова Андреева 11241 1 Акушерка ФОЗС6 307 Сияна Руменова Христова 11135 1 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ

1
7 309 Ангел Кирилов Боянов 10901 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ8 313 Снежана Здравкова Бойкова 10953 1 Обучение по професионално направление Икономика СФ9 317 Стефани Рубен Обадяру 11144 1 Приложна лингвистика (английски език и френски език) /201 Филология/ ФФ10 339 Любинка Иванова Стоянова 10303 1 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ11 344 Марина Милен Петкова 50191 1 Филмово и телевизионно операторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ12 346 Иван Стоянов Домувчиев 10549 1 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ13 350 Иван Димитров Бояджиев 10672 1 Право ПИФ14 359 Янко Благоев Шошев 10373 1 Специална педагогика /102 Педагогика/ ФП15 372 Али Муса Мехмед 10585 1 Архивистика и информационна сигурност /202 История и археология/ ПИФ16 373 Сабри Реджеп Реджеп 11331 1 Архивистика и информационна сигурност /202 История и археология/ ПИФКласиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент от семейство с три или повече деца
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 25 ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУНЧЕВА 16100131053 2 Право ПИФ 2 611 2 611
2 67 Петър Вангелов Масларски 17550421008 1 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ

2
3 109 ПЕТЯ ЕМИЛОВА КАМЕНОВА 16401321001 2 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 526 1 526
4 127 ЕМИНЕ АСПАРУХОВА ЯНКОВА 16100221032 2 Публична администрация ПИФ 1 203 1 203
5 137 Величка Шибилова Борисова 16200321227 2 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 307 1 307
6 141 МЕРЛИН ШЕНГЮН ХАЛКОГЛУ 14100131063 4 Право ПИФ 1 301 1 301
7 150 МИРАНДА ЛЯЗИМ РЕДЖЕПИ 15150321105 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 625 1 625
8 210 ЕМИНЕ ХАЛИЛ ДРУЛЬОВА 16150221046 2 Туризъм СФ 2 520 2 520
Класиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент от семейство с три или повече деца от 1 курс
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 405 Арифе Муса Исмаил 10571 1 Акушерка ФОЗС2 252 Вайде Мехмед Ибрахим 10640 1 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФПКласиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студент от ДДЛРГ
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 100 АТИДЖЕ САЛИХ МАНЗУРСКА 15150121019 3 Стопанско управление СФ 2 706 2 706
2 101 ФАТИМЕ МУСА МАНЗУРСКА 15150121021 3 Стопанско управление СФ 2 706 2 706
3 140 ИЛИЯ ПАВЛОВ ГЛАВИНОВ 15350321047 3 Психология ФсФ 1 809 1 809
Класиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студентско семейство
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 65 Камелия Александрова Станчева 15401221003 3 Изобразително изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 1 318 1 318
2 73 АСЕН БОНЧЕВ СТАНКОВ 17401121001 1 Педагогика на музикалното изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 1 701 1 701
3 74 ПЕНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА 17401121002 1 Педагогика на музикалното изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 1 701 1 701
4 427 МАЙКЪЛ ЛЮДМИЛОВ КРУМОВ 17100131073 1 Право ПИФ 2 503 2
Класиране за общежитие за учебната 2018/2019 По право:Студентско семейство
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (преди) № стая (преди) СО № (желание) № стая (желание)
1 296 Емил Атанасов Мицев 50042 1 Електроника /502 Електротехника, електроника и автоматика/ ТФ2 428 Изабела Орлинова Любенова 11303 1 Педагогика и образователен мениджмънт /102 Педагогика/ ФППоследна промяна: 2018-08-21