Класиране за общежитие за учебната 2017/2018 Чуждестранен студент
Входящ № Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 2 Адем Мета 15350321083 Психология ФсФ
2 28 Алдо Бала 14150221122 Туризъм СФ
3 44 Александар Георгиевски 16150321138 Обучение по професионално направление Икономика СФ
4 118 Александар Дамянов 14300321024 Английска филология ФФ
5 62 Александар Илиа 15250121015 Информатика ПМФ
6 42 Александар Момчилов 16100421045 Връзки с обществеността ПИФ
7 54 Александар Трайковски 16300321018 Английска филология ФФ
8 111 Александра Ивановска 15150321097 Обучение по професионално направление Икономика СФ
9 174 Александра Кацарска 14350221034 Социология ФсФ
10 41 Алина Викторивна Карагенова 16400321014 Мода ФИ
11 94 Альона Павловна Друмова 15100131157 Право ПИФ
12 16 Ана Димитровска 16150321056 Обучение по професионално направление Икономика СФ
13 20 Ангела Зелничка 16500221019 Логопедия ФОЗС
14 30 Анджела Курти 15100131059 Право ПИФ
15 100 Андрияна Николова 16200321084 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
16 141 Анна Иванивна Караджова 16400321013 Мода ФИ
17 7 Антонио Ендрико 15250121006 Информатика ПМФ
18 339 Артур Суренович Меграбян 16100321033 Международни отношения ПИФ
19 32 Атина Превенда 14300531004 Балканистика ФФ
20 68 Божидар Пейчев 16300421016 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
21 122 Боян Стоичовски 16400221010 Култура и медии ФИ
22 159 Боян Узунски 16250121019 Информатика ПМФ
23 18 Бояна Митевска 16500121033 Социални дейности ФОЗС
24 46 Бояна Петровска 15300421002 Приложна лингвистика (английски и немски език) ФФ
25 25 Валентин Секула 16200221061 Физическо възпитание и спорт ФП
26 95 Валентина Викторивна Касап 16150221080 Туризъм СФ
27 130 Васка Вангелова 15150321262 Обучение по професионално направление Икономика СФ
28 123 Венцо Велиновски 16250121016 Информатика ПМФ
29 49 Верица Арсов 15200321219 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
30 52 Виктор Стойков 16100131126 Право ПИФ
31 14 Виктория Петровска 16150321055 Обучение по професионално направление Икономика СФ
32 24 Виолета Доне 16150321067 Обучение по професионално направление Икономика СФ
33 5 Владислав Кирилович Пустовойт 15350221023 Социология ФсФ
34 92 Ганна Петривна Алачева 16401521012 Съвременна хореография ФИ
35 22 Глигорчо Симевски 16150221065 Туризъм СФ
36 117 Гоце Горгиевски 16200321212 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
37 45 Даниел Анастасовски 14150221120 Туризъм СФ
38 136 Данийел Пенев 16300421011 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
39 128 Деян Груев 16250721001 Физика и математика ПМФ
40 72 Деян Петров 15300421026 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
41 67 Деян Цветков 15400621002 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
42 102 Деян Шумански 14350421021 Политология ФсФ
43 29 Димитри Карафили 14150121074 Стопанско управление СФ
44 43 Дияна Янкуловска 15500121043 Социални дейности ФОЗС
45 33 Дмитро Анатолийович Труфкин 14401021011 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) ФИ
46 146 Драган Дионисийев 14300421049 Английска филология ФФ
47 80 Евгения Олександривна Руденко 15350121018 Философия ФсФ
48 19 Евгения Петривна Анастасова 15200321225 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
49 36 Енсар Рифати 15150321236 Обучение по професионално направление Икономика СФ
50 23 Зоран Доне 16200221056 Физическо възпитание и спорт ФП
51 149 Зоран Цветков 14250121038 Информатика ПМФ
52 26 Зоран Янкула 16150421022 Международен бизнес СФ
53 143 Иван Тимурович Белчев 16300321040 Английска филология ФФ
54 50 Ивана Сандев 13300131004 Славянска филология ФФ
55 47 Ивона Йовановска 15150421001 Международни икономически отношения СФ
56 63 Илинка Трайчева Неделчева 13300531002 Балканистика ФФ
57 31 Ина Попофски 13100131176 Право ПИФ
58 108 Йована Георгиев 16251121025 Медицинска химия ПМФ
59 134 Йорданче Тошев 15200221060 Физическо възпитание и спорт ФП
60 156 Камелия Стоянова 14300421043 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
61 99 Катерина Петровска 16200321216 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
62 61 Кети Цоневска 14350421012 Политология ФсФ
63 66 Кледиан Хида 16150221064 Туризъм СФ
64 112 Климентина Стойковска 15400421004 Филмова и телевизионна режисура ФИ
65 113 Кристина Папалиска 14500321044 Кинезитерапия ФОЗС
66 35 Кристина Ситновска 15500121023 Социални дейности ФОЗС
67 51 Луция Георгиевска 16100421046 Връзки с обществеността ПИФ
68 142 Максим Володимирович Шевченко 16500421055 Спорт ФОЗС
69 1 Малина Трайкова 15350321084 Психология ФсФ
70 114 Марио Айтарски 16250121015 Информатика ПМФ
71 93 Мария Алексова 14150321214 Обучение по професионално направление Икономика СФ
72 40 Мария Иванивна Чекмарьова 15100321049 Международни отношения ПИФ
73 140 Мария Игоревна Ангелова 15401521009 Съвременна хореография ФИ
74 69 Мария Манов 15550421017 Компютърни системи и технологии ТФ
75 101 Мария Петровска 16350221020 Социология ФсФ
76 158 Мартин Новоселски 16300321038 Английска филология ФФ
77 145 Марян Алексов 14250321014 География ПМФ
78 37 Мехрудин Шабани 15250121017 Информатика ПМФ
79 74 Милош Младенов 16550421055 Компютърни системи и технологии ТФ
80 64 Миряна Аго 15150321073 Обучение по професионално направление Икономика СФ
81 21 Николия Малиновска 16500221018 Логопедия ФОЗС
82 60 Нина Гогова 16500221017 Логопедия ФОЗС
83 127 Оливера Стоичков 16350321057 Психология ФсФ
84 86 Орце Падешки 15500421029 Спорт ФОЗС
85 137 Панче Василев 16300321024 Английска филология ФФ
86 4 Рейхан Абди 14150321240 Обучение по професионално направление Икономика СФ
87 70 Саня Петрова 14150321231 Обучение по професионално направление Икономика СФ
88 91 Сара Бошначка 16150321052 Обучение по професионално направление Икономика СФ
89 73 Саша Величков 15300321017 Английска филология ФФ
90 125 Саше Урдовски 15400821001 Актьорско майсторство ФИ
91 105 Симона Атанасова 16200321219 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
92 75 Симона Петрова 16200221054 Физическо възпитание и спорт ФП
93 13 Стефани Цветковска 15300321021 Английска филология ФФ
94 71 Стефания Ромовска 13100131173 Право ПИФ
95 155 Стойне Борисов 15100321058 Международни отношения ПИФ
96 106 Сърджан Йованчов 15400421006 Филмова и телевизионна режисура ФИ
97 15 Тамара Ангеловска 16300421013 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
98 98 Тамара Петровска 14400221014 Култура и медии ФИ
99 8 Тамара Полизовска 16300421038 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
100 55 Танкица Стоянова 14400821006 Актьорско майсторство ФИ
101 175 Теодора Крстев 14350221037 Социология ФсФ
102 126 Теодора Тасев 16100421043 Връзки с обществеността ПИФ
103 89 Тетяна Валериивна Арделянова 14400421010 Филмова и телевизионна режисура ФИ
104 27 Тома Янлари 16150221067 Туризъм СФ
105 17 Фросина Йовановска 16150321131 Обучение по професионално направление Икономика СФ
106 48 Христина Янева 15150321104 Обучение по професионално направление Икономика СФ
107 109 Ясна Стойнев 16400721004 Българска народна хореография ФИ
Последна промяна: 2017-08-21