Класиране за общежитие за учебната 2019/2020 Чуждестранен студент
Име Факултетен номер Специалност Факултет (Кратко наименование) СО № (желание) № стая (желание)
1 Мария Николова 18251421044 Информационни системи и технологии /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 1 519
2 Филип Маджовски 16150221066 Туризъм СФ 2 710
3 Давор Китановски 17150221057 Туризъм СФ 1 525
4 Светлана Димитровска 17350221019 Социология ФсФ 1 503
5 Деспина Маринковска 18400221006 Култура и медии ФИ 1 519
6 Габриела Атанасовска 18400221008 Култура и медии ФИ 1 519
7 Марио Петровски 17100321029 Международни отношения ПИФ 2
8 Симона Петрова 16200221054 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 1 423
9 Ристе Найдов 17150221055 Туризъм СФ 1 10
10 Анна Сергиивна Черновол 17100221038 Публична администрация ПИФ 2 810
11 Маряна Ставре 17350321043 Психология ФсФ 2 711
12 Йелена Герасимов 18300221021 Българска филология /201 Филология/ ФФ 1 307
13 Христина Дойчинов 18350321039 Психология ФсФ 1 307
14 Гйерги Сотирофски 17250121005 Информатика /406 Информатика и компютърни науки/ ПМФ 2 808
15 Симона Станковска 18100321004 Международни отношения ПИФ 2 419
16 Симона Атанасова 16200321219 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 802
17 Катерина Петровска 16200321216 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 605
18 Тамара Полизовска 16300421038 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 2 318
19 Андрияна Николова 16200321084 Предучилищна и начална училищна педагогика /102 Педагогика/ ФП 1 504
20 Сара Тренчовска 17200321417 Социална педагогика /102 Педагогика/ ФП 1 802
21 Сара Атанасовска 18350321025 Психология ФсФ 1 417
22 Даниела Рабаджиска 18350321006 Психология ФсФ 1 202
23 Вячеслав Федорович Мирчев 18401221015 Педагогика на обучението по изобразително изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 2 609
24 Андрияна Стояновска 17150321143 Счетоводство и контрол СФ 2 113
25 Елизабета Йованова 18550221023 Информационни и комуникационни технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 616
26 Исидор Величковски 17400421003 Филмова и телевизионна режисура /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 317
27 Филип Цветковски 17550421064 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 317
28 Виолета Доне 16150321067 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 326
29 Зоран Доне 16200221056 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 1 326
30 Андрияна Андонов 16100131071 Право ПИФ 1 610
31 Микита Володимирович Коцарев 18550421053 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 805
32 Анамария Витковска 18550421004 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 2 425
33 Катерина Димитровска 17300421013 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 1 503
34 Боян Ивановски 17150321148 Счетоводство и контрол СФ 1 525
35 Даме Иванов 17150321149 Счетоводство и контрол СФ 1 525
36 Сара Петровска 17150321146 Счетоводство и контрол СФ 1 605
37 Тамара Ангеловска 16300421013 Приложна лингвистика (английски език и немски език) /201 Филология/ ФФ 2 110
38 Давид Андонов 18100421027 Връзки с обществеността ПИФ 1 5
39 Дина Иванов 16550521021 Педагогика на обучението по технологии и предприемачество /103 Педагогика на обучението по .../ ТФ 1 201
40 Милош Младенов 16550421055 Компютърни системи и технологии /503 Комуникационна и компютърна техника/ ТФ 1 105
41 Магдалена Миленковска 17150421018 Международен бизнес СФ 1 624
42 Симона Васева 17200321223 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 624
43 Давид Захариев 16300321007 Английска филология /201 Филология/ ФФ 2 519
44 Нина Гогова 16500221017 Логопедия ФОЗС 2 708
45 Луция Георгиевска 16100421046 Връзки с обществеността ПИФ 1 113
46 Виктор Стойков 17100421037 Връзки с обществеността ПИФ 1 418
47 Блаже Страторски 17150321145 Счетоводство и контрол СФ 2 811
48 Сара Бошначка 16150321052 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 202
49 Християн Белчовски 17150321035 Финанси СФ 2 811
50 Ана Димитровска 16150321056 Обучение по професионално направление Икономика СФ 1 504
51 Виктория Петровска 16150321055 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 113
52 Фросина Йовановска 16150321131 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 616
53 Глигорчо Симевски 16150221065 Туризъм СФ 2 105
54 Давор Ковачовски 18150321036 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 111
55 Николия Малиновска 16500221018 Логопедия ФОЗС 1 202
56 Ивана Владимиров 17150321034 Финанси СФ 2 304
57 Валерия Вангелова 17200321416 Социална педагогика /102 Педагогика/ ФП 1 802
58 Ясна Стойнев 16400721004 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 317
59 Симона Смилковска 18150121011 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2 419
60 Алина Петрова Герги 18400721012 Българска народна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 1 315
61 Ганна Петривна Алачева 16401521012 Съвременна хореография /803 Музикално и танцово изкуство/ ФИ 2 314
62 Ивана Иванов 18150421008 Международен бизнес СФ 1 201
63 Татяна Стояновска 17150321032 Финанси СФ 2 110
64 Теодора Тасев 16100421043 Връзки с обществеността ПИФ 2 514
65 Оливера Стоичков 16350321057 Психология ФсФ 2 514
66 Славица Стоичков 17200321118 Предучилищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 2 514
67 Дарян Цветков 18150321030 Обучение по професионално направление Икономика СФ 2 807
68 Валентин Секула 16200221061 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 2 424
69 Яни Колчаку 17150221052 Туризъм СФ 2 806
70 Ангела Зелничка 16500221019 Логопедия ФОЗС 1 704
71 Бояна Митевска 16500121033 Социални дейности ФОЗС 1 704
72 Любен Накев 17401121011 Педагогика на музикалното изкуство /103 Педагогика на обучението по .../ ФИ 2 103
73 Моника Василевска 18200321214 Начална училищна педагогика и чужд език /102 Педагогика/ ФП 1 412
74 Елерт Бала 17200221076 Физическо възпитание и спорт /103 Педагогика на обучението по .../ ФП 2 806
75 Александар Трайковски 16300321018 Английска филология /201 Филология/ ФФ 2 517
76 Панче Василев 16300321024 Английска филология /201 Филология/ ФФ 2 804
77 Бранко Гьоргев 17500421041 Спорт ФОЗС 2 804
78 Тара Димитровска 18400821004 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ

79 Анастасия Анатолиивна Сиромах 18150121033 Бизнес мениджмънт и предприемачество СФ 2 524
80 Ирина Анатолиивна Кайряк 18400521009 Филмово и телевизионно операторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2 524
81 Яна Вячеславивна Евенко 17400321012 Мода /802 Изобразително изкуство/ ФИ 2 607
82 Ристо Стойков 18400821007 Актьорско майсторство /804 Театрално и филмово изкуство/ ФИ 2
Последна промяна: 2019-08-30