Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от добър (4.00).
  2. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Срок за подаване на заявленията: в срок от 10 юли до 21 юли 2017 г.

Последна промяна: 2017-05-29