Студент, желаещ да се премести в друго висше училище, подава заявление до ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" чрез декана на факултета.

След разрешението на ректора за преместването в друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 200.00 лв.

След положително решение на ректора на приемащия университет, студентът се отписва от Югозападния университет "Неофит Рилски" и му се връчва заповед за отписване.

Заявлението се подава в канцеларията на факултета.

Срок за подаване на документи: до 25 септември 2020 г.

Последна промяна: 2020-06-24