За разрешение за преместване в друго висше училище студентът подава заявление до ректора на университета чрез декана на факултета. След положително решение на ректора  студентът се отписва от университета, връща му се дипломата за средно образование и му се връчва заповед за отписване.

След разрешението на ректора за преместването в друго висше училище, се заплаща административна такса в размер на 200.00 лв.

Заявлението се подава в канцеларията на факултета.

Срок за подаване на документи: до 08 септември 2017 г.

Последна промяна: 2017-05-29