На амбициозните студенти, университетът предлага възможност за завършване на висшето образование в съкратен срок /сливане на два курса/, по индивидуален план.

Условията за това са: успешно завършен най-малко първи курс и среден успех от следването, не по-нисък от мн.добър.

Желаещите могат да подадат заявление в началото на учебната година или семестър, в канцеларията на факултета.

Последна промяна: 2016-03-18