По повод 40-годишнината на Югозападния университет "Неофит Рилски"- Благоевград, Студентски съвет и Факултет по изкуствата организират ФОТОКОНКУРС на тема "ЮЗУ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ".

РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие в конкурса имат всички студенти и докторанти, възпитаници на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

2. Изисквания:

2.1. Можете да участвате с до 3 снимки. Фотографът, който притежава правата върху изпратените снимки, трябва да бъде единствен. Снимките не трябва да бъдат блокирани от издателства, агенции, други лица и организации.

2.2. Технически характеристики на снимките: 2480х3508, 300 dpi

2.3. Придружаваща информация:

 • Попълнен формуляр за участие. Такъв може да получите от ст. 114А или да изтеглите от сайта на университета www.swu.bg

2.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

 • до 29 април /включително/ 2016 г. в ст.114А на УК1.
 • Снимките се подават в електронен вариант (JPG формат) на имейл student_council@swu.bg или на място в ст. 114А, съпроводени с попълнен формуляр за участие.

2.5. Плагиатството се наказва с дисквалифициране;

3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

4. Оценяване:

4.1.Оценяването се осъществява от Студентски съвет и Комисия от преподаватели на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

4.2. Най-добрите 30 снимки ще бъдат представени на изложба на 26 май 2016 г., във фоайето на УК1 пред ст. 114 от 14 ч. За тази цел е необходимо одобрените участници да предоставят снимките на фото хартия, размер А4. Организаторът има ангажимент да се свърже с одобрените чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формуляра, и чрез обаждане по телефона

4.3. Категории за награждаване:

 • Технически най-добре изпълнена творба - 3 бр.
 • Най-добре уловен момент от академичния дух - 3 бр.
 • Най -добре идейно изпълнена снимка - 3 бр.
 • Награда на публиката - 1 бр.
 • Награда на Ректора - 1бр.
 • Награда на Декана на Факултета по изкуства- 1бр.

Наградата на публиката ще бъде избрана чрез гласуване на официалното събитие във Фейсбук. Всички снимки ще бъдат публикувани, а събралата най-много харесвания в периода от 16 до 22 май ще бъде наградена.

5. Отличените творби ще бъдат наградени на 26 май 2016 г., от 14 часа във фоайето на УК1 пред ст. 114.

ДАТИ:

 • Кандидатстване - до 29 април 2016 г.
 • Оценяване - от 30 април до 8 май 2016 г.
 • Оценяване на "Награда на публиката" - от 16 до 22 май 2016 г.
 • Изложба - 26 май 2016 г., 14 ч., УК1, фоайе пред ст. 114.
 • Награждаване - 26 май 2016 г., 14 ч., УК1, фоайе пред ст. 114.
 • Слайдшоу - 26 май 2016 г., 20 ч., УЦ "Бачиново".

За контакт и допълнителна информация:

email: student_council@swu.bg,
Тел: 0888848008 /Студентски съвет/
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, УК1, ст.114А
Събитието се осъществява със специалното съдействие на Банка ДСК и Агенция WATA

Последна промяна: 2016-04-04