/съгласно заповед № 912/29-04-2011 г./

I. Редовно обучение

Учебен процес Продължителност Период
Зимен семестър
Учебни занятия 15 седмици 01.09.2011 - 10.12.2011
Изпитна сесия 3 седмици 11.12.2011 - 23.12.2011
01.02.2012 - 05.02.2012
Ваканция 5 седмици 24.12.2011 - 31.01.2012
Поправителна сесия 1 седмица 06.02.2012 - 12.02.2012
Летен семестър
Учебни занятия 15 седмици 13.02.2012 - 26.05.2012
Изпитна сесия 2 седмици 28.05.2012 - 10.06.2012
Поправителна сесия 1 седмица 11.06.2012 - 17.06.2012
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 01.09.2012 - 08.09.2012

II. Задочно обучение

Учебен процес Продължителност Период
Зимен семестър
Учебни занятия
за 2, 3, 4 курс всички специалности и 5 курс Право
3 седмици 20.06.2011 - 09.07.2011
за 1 курс всички специалности
3 седмици 22.08.2011 - 10.09.2011
Изпитни сесии
редовна сесия 2 седмици 07.11.2011 - 19.11.2011
поправителна сесия 2 седмици 15.12.2011 - 23.12.2011
Летен семестър
Учебни занятия 3 седмици 01.02.2012 - 19.02.2012
Изпитни сесии
редовна сесия 2 седмици 05.03.2012 - 17.03.2012
поправителна сесия 2 седмици 03.05.2012 - 16.05.2012
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 11.06.2012 - 17.06.2012

Забележка: За дните от 01.09.2011 до 10.09.2011 очните занятия за студентите от 1 курс, задочно обучение ще се провеждат в Учебен център Бачиново.

III. За задочно и редовно обучение

Допълнителна априлска поправителна сесия 1 седмица 02.04.2012 - 07.04.2012

IV Държавни изпити за студенти, дипломиращи се в ОКС "Бакалавър"

Предварителна Редовна Поправителна
02.07.2012 - 07.07.2012 01.09.2012 - 12.09.2012 04.02.2013 - 10.02.2013

V. Държавни изпити за студенти, дипломиращи се в ОКС "Магистър" (без специалност Право)

Предварителна Редовна Поправителна
02.07.2012 - 07.07.2012 01.10.2012 - 12.10.2012 01.04.2013 - 10.04.2013

VI. Държавни изпити за студенти само от специалност Право

Редовна Поправителна
12.09.2012 - 23.11.2012 01.03.2013 - 30.04.2013

Празнични дни: 06.09.2011 (вторник), 22.09.2011 (четвъртък), 01.11.2011 (вторник), 08.12.2011 (четвъртък), 01 и 02.01.2012 (неделя и понеделник), 03.03.2012 (събота), 13.04.2012 (петък), 16.04.2012 (понеделник), 01.05.2012 (вторник), 06.05.2012 (неделя), 24.05.2012 (четвъртък)

Забележка: За дните от 01.09.2011 до 10.09.2011 очните занаятия (за зимен семестър) и от 13.02.2012 до 19.02.2012 (за летен семестър) за студенти от задочно обучение ще се провеждат в Учебен център Бачиново.

Последна промяна: 2012-11-28