Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2012/2013г. /съгласно заповед № 1176/11.05.2012г./
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Учебен процес Продължителност Период
І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 15 седмици 03.09.2012г. - 14.12.2012г.
Изпитна сесия .
15.12.2012г. - 23.12.2012г.; 28.01.2013г. - 03.02.2013г.
Ваканция 5 седмица 24.12.2012г. - 27.01.2013г.
Поправителна сесия 1 седмица 04.02.2013г. - 10.02.2013г.
ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 15 седмици 11.02.2013г. - 23.05.2013г.
Изпитна сесия .
25.05.2013г. - 09.06.2013г.
Поправителна сесия 1 седмица 10.06.2013г. - 16.06.2013г.
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 02.09.2013г. - 11.09.2013г.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Учебен процес Продължителност Период
І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия .
.
За ІІ, ІІІ и ІV курс всички специалности, и V курс Право 3 седмици 18.06.2012г. - 06.07.2012г.
За І курс всички специалности 3 седмици 20.08.2012г. - 07.09.2012г.
Изпитни сесии

- редовна сесия 2 седмици 05.11.2012г. - 16.11.2012г.
- поправителна сесия 2 седмици 10.12.2012г. - 21.12.2012г.
ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 3 седмици 28.01.2013г. - 17.02.2013г.
Изпитни сесии .
.
- редовна сесия 2 седмици 04.03.2013г. - 15.03.2013г.
- поправителна 2 седмици 07.05.2013г. - 17.05.2013г.
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 24.06.2013г. - 28.06.2013г.
ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за студенти, дипломиращи се в ОКС "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" /без специалност "ПРАВО"/
Предварителна Редовна Поправителна
01.07.2013г. - 10.07.2013г. 02.09.2013г. - 18.09.2013г. 03.02.2014г. - 19.02.2014г.
ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ само за специалност ПРАВО
Редовна Поправителна .
09.09.2013г. - 22.11.2013г. 05.03.2014г. - 30.04.2014г. .
Последна промяна: 2013-04-24