Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2015/2016 година /заповед № 1096/03.04.2015г./
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Учебен процес Продължителност Период- 1 вариант
І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 15 седмици 07.09.2015г. - 18.12.2015г.
Ваканция 2 седмици 21.12.2015г. - 03.01.2016г.
Изпитна сесия 3 седмици 04.01.2016г. - 24.01.2016г.
Поправителна сесия 1 седмица 25.01.2016г. - 31.01.2016г.
ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 15 седмици 01.02.2016г. - 13.05.2016г.
Изпитна сесия 2 седмици 16.05.2016г. - 29.05.2016г.
Поправителна сесия 2 седмица 30.05.2016г. - 12.06.2016г.
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 29.08.2016г. - 04.09.2016г.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Учебен процес Продължителност Период
І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия
За ІІ, ІІІ, ІV и V курс всички специалности 3 седмици 15.06.2015г. - 05.07.2015г.
За І курс всички специалности 3 седмици 24.08.2015г. - 13.09.2015г.
Изпитни сесии
- редовна сесия 2 седмици 02.11.2015г. - 15.11.2015г.
- поправителна сесия 2 седмици 07.12.2015г. - 20.12.2015г.
ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 3 седмици 04.01.2016г. - 24.01.2016г.
Изпитни сесии
- редовна сесия 2 седмици 07.03.2016г. - 20.03.2016г.
- поправителна 2 седмици 09.05.2016г. - 22.05.2016г.
Годишна ликвидационна сесия 1 седмица 13.06.2016г. - 19.06.2016г.
ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР"   /БЕЗ СПЕЦИЛНОСТ "ПРАВО"/
Предварителна Редовна Поправителна
20.06.2016г. - 01.07.2016г. 07.09.2016г. - 23.09.2016г. 30.01.2017г. - 17.02.2017г.
ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО
Редовна Поправителна
07.09.2016г. - 25.11.2016г. 27.02.2017г. - 21.04.2017г.

Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии на студентите от специалностите Медицинска сестра и Акушерка по образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2015/2016 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

05.10.2015г. - 29.01.2016г.

Ваканция

2 седмици

21.12.2015г. - 03.01.2016г.

Изпитна сесия

3 седмици

01.02.2016г. - 19.02.2016г.

Поправителна сесия

1 седмица

22.02.2016г. - 28.02.2016г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

29.02.2016г. - 10.06.2016г.

Изпитна сесия

2 седмици

13.06.2016г. - 26.06.2016г.

Поправителна сесия

2 седмица

27.06.2016г. - 10.07.2016г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

29.08.2016г. - 04.09.2016г.

Забележка: Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД се организира и обявява от основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.

 

Последна промяна: 2015-09-17