График за студентите от специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", 4 курс, задочно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2017-18 година за провеждане на Текуща педагогическа практика в детска градина в Благоевград
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и група
Първа група
Текуща педагогическа практика от 22 януари до 26 януари 2018 година
1 13200322053 Илияна Георгиева Иванова ДГ № 10 "Мак" Антоанета Тошева 1 в
2 14200322001 Ева Валентинова Методиева ДГ № 10 "Мак" Антоанета Тошева 1 в
3 14200322002 Донка Иванова Тодорска ДГ № 10 "Мак" Антоанета Тошева 1 в
4 14200322003 Галина Йорданова Манолова ДГ № 10 "Мак" Силвия Георгиева 1 б
5 14200322004 Йорданка Костадинова Алексова-Димитрова ДГ № 10 "Мак" Силвия Георгиева 1 б
6 14200322005 Елица Методиева Ценова ДГ № 10 "Мак" Силвия Георгиева 1 б
7 14200322007 Неджибе Здравкова Вакльова ДГ № 10 "Мак" Нели Копек 4
8 14200322008 Ива Василева Евстатиева ДГ № 10 "Мак" Нели Копек 4
9 14200322010 Яница Павлова Фазлийска-Александрова ДГ № 10 "Мак" Нели Копек 4
10 14200322011 Рая Николаева Панова ДГ № 10 "Мак" Пепа Терзийска 4
11 14200322012 Калинка Петкова Каменова ДГ № 10 "Мак" Пепа Терзийска 4
12 14200322013 Галя Веселинова Борисова ДГ № 10 "Мак" Елена Милушева 3
13 14200322014 Маргарита Томова Ценева ДГ № 10 "Мак" Елена Милушева 3
14 14200322015 Анжела Йорданова Дамянова ДГ № 10 "Мак" Ангелина Костадинова 1 а
15 14200322016 Антонина Василева Йорданова ДГ № 10 "Мак" Ангелина Костадинова 1 а
16 14200322017 Десислава Теофилова Кехайова ДГ № 10 "Мак" Ангелина Костадинова 1 а
17 14200322018 Елена Атанасова Божикова ДГ № 10 "Мак" Уляна Бучинска 1 б
18 14200322019 Цветелина Георгиева Свиленова-Николова ДГ № 10 "Мак" Уляна Бучинска  1 б
19 14200322021 Яна Стефанова Георгиева ДГ № 10 "Мак" Спаска Капитанска 3
20 14200322022 Адриана Йорданова Узунова ДГ № 10 "Мак" Спаска Капитанска 3
21 14200322023 Величка Илиева Трайкова ДГ № 1 "Ведрица" Дафинка Михайлова - 4 б
22 14200322024 Симона Пламенова Симеонова ДГ № 1 "Ведрица" Дафинка Михайлова - 4 б
23 14200322025 Вержиния Петева Попова ДГ № 1 "Ведрица" Мария Шутева  4 а
24 14200322026 Румяна Стоянова Зарева ДГ № 1 "Ведрица" Мария Шутева  4 а
25 14200322027 Христина Александрова Карабелска ДГ № 1 "Ведрица" Антоанета Тодорова  1 б
За отговорник на практиката определям гл. ас. д-р Славейка Златева
26 14200322028 Стефка Йорданова Христова ДГ № 1 "Ведрица" Антоанета Тодорова  1 б
27 14200322029 Цветелина Стефанова Стойчева ДГ № 1 "Ведрица" Павлина  Гюзлиева  2 б
28 14200322030 Джемиле Али Мустафа ДГ № 1 "Ведрица" Павлина  Гюзлиева  2 б
29 14200322031 Соня Георгиева Илиева ДГ № 1 "Ведрица" Биляна Кантурска  3 б
30 14200322032 Петя Ангелова Цикловска ДГ № 1 "Ведрица" Биляна Кантурска  3 б
31 14200322033 Деница Стоянова Димитрова ДГ № 1 "Ведрица" Весела Арабаджиева  3 а
32 14200322034 Митра Лазарова Кукова ДГ № 1 "Ведрица" Весела Арабаджиева  3 а
33 14200322035 Севина Бойкова Борисова ДГ № 4 "Роса" Калина Сотирова  1
34 14200322036 Илияна Иванова Найденова ДГ № 4 "Роса" Роза Цонева 1
35 14200322037 Нина Милчева Иванова ДГ № 4 "Роса" Валентина Филипова  2
36 14200322038 Елена Иванова Чернева ДГ № 4 "Роса" Росица Стаменова-Чимева 2
37 14200322057 Диана Александрова Занкова ДГ № 4 "Роса" Илка Гърбева 2
За отговорник на практиката определям доц. д-р Анастасия Пашова
Втора група
Текуща педагогическа практика от 29 януари до 02 февруари 2018 година
38 14200322039 Теодора Василева Варадинова ДГ № 4 "Роса" Калина Сотирова  1
39 14200322040 Ива Русева Келешева ДГ № 4 "Роса" Калина Сотирова  1
40 14200322042 Имир Шукри Трохлева ДГ № 4 "Роса" Калина Сотирова  1
41 14200322043 Абдуллах Сейрет Ахмед ДГ № 4 "Роса" Роза Цонева  1
42 14200322044 Десислава Любомирова Киркова ДГ № 4 "Роса" Роза Цонева  1
43 14200322046 Деница Ангелова Красимирова ДГ № 4 "Роса" Роза Цонева  1
44 14200322048 Катя Симчева Лозанова ДГ № 4 "Роса" Валентина Филипова 2
45 14200322049 Евелина Кирилова Чованска ДГ № 4 "Роса" Валентина Филипова 2
46 14200322050 Анелия Христова Георгиева ДГ № 4 "Роса" Валентина Филипова 2
47 14200322051 Христина Димитрова Мирчева ДГ № 4 "Роса" Росица Стаменова-Чимева 2
48 14200322052 Деница Любенова Николова ДГ № 4 "Роса" Росица Стаменова-Чимева 2
49 14200322053 Росица Валериева Николова ДГ № 4 "Роса" Росица Стаменова-Чимева 2
50 14200322054 Даниела Евлогиева Панайотова ДГ № 4 "Роса" Илка Гърбева 2
За отговорник на практиката определям доц. д-р Анастасия Пашова
51 14200322055 Семра Гришева Тоталова ДГ № 4 "Роса" Илка Гърбева 2
52 14200322056 Моника Павлинова Тодорова ДГ № 4 "Роса" Илка Гърбева 2
53 14200322059 Габриела Бисерова Захова ДГ № 8 "Вечерница" Марияна  Губерова 4 б
54 14200322060 Милена Миланова Маринова ДГ № 8 "Вечерница" Марияна  Губерова 4 б
55 14200322062 Валентина Василева Валявичарска ДГ № 8 "Вечерница" Марияна  Губерова 4 б
56 14200322063 Виолина Стоянова Тичева ДГ № 8 "Вечерница" Весела  Багашева 4 а
57 14200322064 Александра Иванова Треновска ДГ № 8 "Вечерница" Весела  Багашева 4 а
58 14200322065 Илияна Стефанова Вукова ДГ № 8 "Вечерница" Весела  Багашева 4 а
59 14200322066 Ася Александрова Цветкова ДГ № 8 "Вечерница" Ивалина Чаушка 3 а
60 14200322067 Цветелина Петрова Русева ДГ № 8 "Вечерница" Ивалина Чаушка 3 а
61 14200322068 Надежда Бориславова Божкова ДГ № 8 "Вечерница" Ивалина Чаушка 3 а
62 14200322070 Цветелина Костадинова Захова ДГ № 8 "Вечерница" Катя Низамова 2 б
63 14200322071 Румяна Теодорова Симитчиева ДГ № 8 "Вечерница" Катя Низамова 2 б
64 14200322073 София Велева Малечкова ДГ № 8 "Вечерница" Катя Низамова 2 б
65 14200322074 Ваня Рангелова Кирилова ДГ № 8 "Вечерница" Десислава Дерлокова 2 б
66 14200322077 Камелия Руменова Трампурцова ДГ № 8 "Вечерница" Десислава Дерлокова 2 б
67 14200322078 Милена Анастасова Асова ДГ № 8 "Вечерница" Десислава Дерлокова 2 б
68 14200322081 Десислава Любомирова Баракова ДГ № 8 "Вечерница" Кинчи Митева 3 а
69 14200322082 Джемал Зоратов Таламанов ДГ № 8 "Вечерница" Кинчи Митева 3 а
70 14200322083 Десислава Борисова Ралкова ДГ № 8 "Вечерница" Кинчи Митева 3 а
71 14200322084 Албена Спиридонова Стойнева ДГ № 8 "Вечерница" Лилия Начева 4 б
72 14200322086 Боряна Славчева Попова ДГ № 8 "Вечерница" Лилия Начева 4 б
73 14200322020 Борис Димитров Миленков ДГ № 8 "Вечерница" Лилия Начева 4 б
За отговорник на практиката определям х. ас. Василена Спасова
Последна промяна: 2018-01-29