График за  студентите от специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", 4 курс, редовно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2017-18 година за провеждане на
Текуща педагогическа и Преддипломна педагогическа практика в училище в Благоевград и по родни места по следния график:
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и клас
Първа група
Текуща педагогическа практика от 08 януари  до 12 януари   2018 година
Преддипломна педагогическа практика от 15 януари  до 16 февруари   2018 година
1 14200321001 Анелия Руменова Апостолова ДГ  "Слънце" гр. Елин Пелин Гергана Аргирова - IV гр.
2 14200321004 Аделина Георгиева Георгиева ДГ № 1 "Ведрица" Мария Шутева - IV а
3 14200321006 Ивана Димитрова Лечова ДГ № 1 "Ведрица" Антоанета Иванова Тодорова - I б
4 14200321008 Даряна Василева Наумова ДГ № 6 "Българче"гр. Перник Даниела Илинчова -  IV гр.
5 14200321010 Аделина Ивайлова Тинкова ДГ № 1 "Ведрица" Биляна Любомирова Кантурска - III б
6 14200321011 Айтен Хасан Мустафа ДГ № 1 "Ведрица" Весела Арабаджиева - III а
7 14200321013 Ивайла Иванова Костадинова ДГ № 1 "Ведрица" Дафинка Атанасова Михайлова - IV б
8 14211321014 Иванка Томова Ергина ДГ № 1 "Ведрица" Мария Шутева - IV а
9 14200321015 Петя Димитрова Тренчева ДГ № 1 "Ведрица" Антоанета Иванова Тодорова - I б
10 14200321022 Костадина Костадинова Шарланджиева ДГ № 1 "Ведрица" Павлина Велева Гюзлиева - II б
11 14200321024 Вили Георгиева Апостолова ДГ № 1 "Ведрица" Биляна Любомирова Кантурска - III б
12 14200321027 Ивета Валентинова Накова ДГ № 1 "Ведрица" Весела Арабаджиева - III а
13 14200321034 Сениха Ахмед Камбач ДГ № 8 "Вечерница" Марияна Кирилова Губерова - IV б
14 14200321035 Джейлян Мехмед Мейзин ДГ № 8 "Вечерница" Лилия Петрова Начева - IV б
15 14200321045 Николина Ангелова Хаджиева ДГ № 8 "Вечерница" Весела Бориславова Багашева - IV а
16 14200321050 Василена Иванова Димитрова ДГ № 8 "Вечерница" Ивалина Боянова Чаушка - III а
17 14200321039 Флора Емилова Филипова ДГ  "Радост" гр. Симитли Гроздан Докузов -  IV гр.
Втора група
Текуща педагогическа практика от 21 февруари  до 27  февруари 2018 година
Преддипломна педагогическа практика от 28 февруари до 04 април   2018 година
1 14200321009 Веселина Стоянова Махлелиева ДГ № 8 "Вечерница" Катя Димитрова Низамова - II б
2 14200321017 Марина Юлиева Каменова ДГ № 8 "Вечерница" Десислава Петрова Дерлокова - II б
3 14200321018 Силвия Красимирова Ивова ДГ № 10 "Мак" Елена Милушева
4 14200321019 Евелина Константинова Велкова ДГ № 10 "Мак" Елена Милушева
5 14200321020 Десислава Росенова Иванова-Йорданова ДГ "Валентина Терешкова" гр. Батановци Ани Паласкова
6 14200321021 Мария Георгиева Тъпанкова ДГ № 10 "Мак" Антоанета Тошева
7 14200321026 Атидже Али Сеирска ДГ № 10 "Мак" Пепа Терзийска IV гр.
8 14200321029 Радослава Иванова Трендафилова ДГ № 10 "Мак" Спаска Капитанска
9 14200321031 Ася Николаева Звънчарова ДГ  "Елиза Астинова" гр. Разлог Иванка Димитриева - IV гр.
10 14200321032 Вили Стоянова Кирева ДГ № 10 "Мак" Ангелина Костадинова
11 14200321036 Благовеста Иванова Шайкова ДГ № 3 "Детелина" гр. Петрич Маргарита Георгиева - III гр.
12 14200321038 Силвана Тодорова Пенова ДГ  "Самоково" гр. Самоков Силвия Шуманова -  I гр.
13 14200321040 Добри Банков Банков ДГ № 10 "Мак" Уляна Бучинска -I гр.
14 14200321042 Ани  Василева Джамбазова ДГ № 10 "Мак" Силвия Георгиева - I гр.
15 14200321049 Илинка Василева Толева ДГ № 10 "Мак" Нели Копек
16 14200321059 Моника Тодорова Митова ДГ № 10 "Мак" Уляна Бучинска - I гр.
17 15200321092 Даниела Стоянова Тушлекова ДГ № 10 "Мак" Пепа Терзийска - IV гр.
Текуща педагогическа практика от 21 февруари  до 27 февруари 2018 година
18 14200321037 Елена Кръстева Атанасова ДГ № 2  "Здравец" гр.Петрич Величка Самарджиева
Виолета Ламбрева
Преддипломна педагогическа практика от 28 февруари  до 04 април 2018 година
14200321037 Елена Кръстева Атанасова ДГ № 2  "Здравец" гр.Петрич Величка Самарджиева
Виолета Ламбрева
За отговорник на практиката определям  гл. ас. д-р Славейка Златева
Последна промяна: 2017-12-20