График за студентите от специалност "Предучилищна педагогика и чужд език", 4 курс, редовно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2017-18 година за провеждане на Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика в детски градини в Благоевград и по родни места по следния график:
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и възрастова група
Текуща педагогическа практика от 08 януари до 19 януари 2018 година
1 14200321106 Христина Красимирова Дурчова ДГ "Вечерница" Десислава Дерлокова, 2-ра възрастова група
2 14200321107 Мария Георгиева Малинова ДГ "Роса" Калина Сотирова, 1-ва възрастова група
3 14200321110 Христина Василева Петкашева ДГ "Вечерница" Катя Низамова, 2-ра възрастова група
4 14200321112 Александра Николова Костадинова ДГ "Вечерница" Кинчи Митева, 3-та ПГ
5 14200321113 Яница Кръстьова Милева ДГ "Вечерница" Марияна Губерова, 4-та ПГ
6 14200321114 Фатиме Джемал Връгова ДГ "Роса" Роза Цонева, 1-ва възрастова група
7 14200321115 Сибела Северинова Манова ДГ "Роса" Валентина Филипова, 2-ра възрастова група
8 14200321118 Гергана Тончева Крушалийска ДГ "Радост" - Симитли Кристина Стоилкова, 3-та ПГ
9 14200321119 Грета Илиева Златева ДГ "Приказен свят" - Монтана Пламка Петкова, 2-ра възрастова група
10 14200321120 Джемиле Джемал Абдуррахман ДГ "Вечерница" Ивалина Чаушка, 3-та ПГ
11 14200321122 Десислава Пламенова Тернянова ДГ "Вечерница" Весела Багашева, 4-та ПГ
12 14200321123 Перушка Джевдетова Демирова ДГ "Елена Шомова" - Сатовча Тюркяна Пидева, 3-та ПГ
13 14200321125 Моника Илиева Костадинова ДГ "Вечерница" Кинчи Митева, 3-та ПГ
14 14200321126 Гюлка Алтаева Агушева ДГ "Елена Шомова" - Сатовча Христина Райкова, 4-та ПГ
15 14200321128 Кристина Емилова Дринова ДГ "Роса" Росица Чимева, 2-ра възрастова група
16 14200321129 Росица Георгиева Гърменова ДГ "Вечерница" Лилия Начева, 4-та ПГ
17 14200321132 Емилия Георгиева Христова ДГ "Роса" Илка Гърбева, 2-ра възрастова група
Преддипломна педагогическа практика от 22 януари до 02 април 2018 година
1 14200321106 Христина Красимирова Дурчова ДГ "Вечерница" Десислава Дерлокова, 2-ра възрастова група
2 14200321107 Мария Георгиева Малинова ДГ "Роса" Калина Сотирова, 1-ва възрастова група
3 14200321110 Христина Василева Петкашева ДГ "Вечерница" Катя Низамова, 2-ра възрастова група
4 14200321112 Александра Николова Костадинова ДГ "Вечерница" Кинчи Митева, 3-та ПГ
5 14200321113 Яница Кръстьова Милева ДГ "Вечерница" Марияна Губерова, 4-та ПГ
6 14200321114 Фатиме Джемал Връгова ДГ "Роса" Роза Цонева, 1-ва възрастова група
7 14200321115 Сибела Северинова Манова ДГ "Роса" Валентина Филипова, 2-ра възрастова група
8 14200321118 Гергана Тончева Крушалийска ДГ "Радост" - Симитли Кристина Стоилкова, 3-та ПГ
9 14200321119 Грета Илиева Златева ДГ "Приказен свят" - Монтана Пламка Петкова, 2-ра възрастова група
10 14200321120 Джемиле Джемал Абдуррахман ДГ "Вечерница" Ивалина Чаушка, 3-та ПГ
11 14200321122 Десислава Пламенова Тернянова ДГ "Вечерница" Весела Багашева, 4-та ПГ
12 14200321123 Перушка Джевдетова Демирова ДГ "Елена Шомова" - Сатовча Тюркияна Пидева, 3-та ПГ
13 14200321125 Моника Илиева Костадинова ДГ "Родолюбче" - Перник Силвия Борисова, 2-ра възрастова група
14 14200321126 Гюлка Алтаева Агушева ДГ "Елена Шомова" - Сатовча Христина Райкова, 4-та ПГ
15 14200321128 Кристина Емилова Дринова ДГ "Роса" Росица Чимева, 2-ра възрастова група
16 14200321129 Росица Георгиева Гърменова ДГ "Вечерница" Лилия Начева, 4-та ПГ
17 14200321132 Емилия Георгиева Христова ДГ "Роса" Илка  Гърбева, 2-ра възрастова група
За отговорник на практиката определям гл. ас. д-р Бл. Джорова
Последна промяна: 2017-12-13