График За провеждане на Преддипломна педагогическа практика със студентите от специланост "Физическо възпитание и спорт" IV курс, редовно обучение, от 13.02.2018 г. до  15.05.2018 г. както следва:

Име на студента

Фак.№

Училище

Базов учител

1

Красимир Иванов Костов

14200221097

II ОУ "Д. Благоев",

гр.Благоевград

Георги Кордев

2

Герасим Александров Стойчев

14200221027

II ОУ "Д. Благоев",

гр. Благоевград

Георги Бойчев

3

Иван Димитров Алексов

14200221034

ПМГ "Акад. Сергей

Корольов", гр.Благоевград

Йордан Цветанов

4

Димитър Стоичков Митов

14200221026

ПМГ "Акад. Сергей

Корольов", гр.Благоевград

Антон Гръчки

5

Даяна Жулиянова Иванова

14200221004

ПМГ "Акад. Сергей

Корольов", гр.Благоевград

Антон Ишев

6

Данаил Александров Йорданов

14200221002

ПМГ "Акад. Сергей

Корольов", гр.Благоевград

Руен Калибацев

7

Асен Станимиров Васев

14200221035

VI СУ "Иван Вазов"

гр. Благоевград

Методи Велев

8

Станислав Росенов Щерев

13200221007

VI СУ "Иван Вазов"

гр. Благоевград

Антон Стоилов

9

Алиш Салих Кальонски

13200221031

ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр.Благоевград

Александър Иванов

10

Панде Пламенов Соименов

14200221011

ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр.Благоевград

Николай Наков

11

Добрина Атанасова Кабова

14200221059

III ОУ "Димитър Талев

гр. Благоевград

Румяна Станоева

12

Петър Валентинов Каракашев

13200221046

ОУ "Никола Парапунов"

гр. Разлог

Иван Асенов Дурев

13

Августин Боянов Спасов

14200221024

ПГ по транспорт

Дупница

Виктор Василев Бонев

14

Костадин Руменов Георгиев

14200221028

ПГ "Пейо Яворов"

гр. Сандански

Евгени Янев Петров

15

Сюлейман Мехмед Сюлейман

14200221038

СУ "Св.св. Кирил и Методи", гр.Якоруда

Мехмед Салих Кунчю

16

Фериде Зекиряева Есатова

14200221041

ПГИТ  "Проф. д-р Асен Златарев", гр. Петрич

Баязит Юсеин Махмуд

17

Димитрина Иванова Шопова

14200221042

ПГИТ  "Проф. д-р Асен Златарев", гр.Петрич

Стоян Вангелов Брашнаров

18

Ибрахим Юсеин Алим

14200221045

НПГ "Димитър Талев"

гр. Гоце Делчев

Златина Димитрова Венова

19

Радослав Николов Бегогов

14200221050

III ОУ "Христо Ботев"

гр. Сандански

Стоян Любенов Стоянов

20

Огнян Иво Комитов

14200221063

51 СУ "Елисавета Багряна", гр. София

Николай Крумов Йосифов

21

Иван Владимирав Даракчиев

14200221069

ОУ "Никола Парапунов"

гр. Разлог

Иван Асенов Дурев

22

Иван Николаев Чолев

14200221082

СУ 4Св. Климент Охридски" , гр. Костенец

Валентина Петрова Банчева

23

Иван Димитров Папунев

14200221084

НПГ "Димитър Талев"

гр. Гоце Делчев

Илия Петров Павлов

24

Андонис Димитриус  Цаусис

14200221109

IV ОУ  "Христо Смирненски", гр. Петрич

Златко Добрев Радев

25

Абди Абди Абдиков

15200221055

СУ "Св.св. Кирил и Методи", с. Сатовча

Бисер Орлинов Влайков

26

Красен Красимирав Пингов

15200221071

СУ "Св.св. Кирил и Методи", с. Гърмен

Филип Щерев Хасимов

За отговорник  определям : доц.д-р.Валери Цветков.

Не се разрешава разместване без съгласието на отговорника по практиките и декана на Факултета .

Учителите-титуляри се задължават ежедневно да подписват стажантските  книжки на студентите, да провеждат системен контрол върху работата на студентите, да присъстват на всички изнесени от студента уроци , да ги конферират и дават насоки на следващите. Имат право да не допускат на урок неподготвени за урока студенти.

За времето на преддипломната педагогическа практика всеки студент да направи норматив от 120 часа.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели необходимия брой часове от практиката, получили са текуща оценка по-висока или равна на Среден 3 и са положили успешно всички семестриални изпити, което се удостоверява със заверена стажантска книжка от учебен отдел и се представя в стая 511 при  доц. д-р Валери Цветков. Приемането на стажантските книжки е до 18.05.2018 г.

ДППИ ще се проведе от 28.05. до 08.06.2018 г. от комисии и график, утвърдени от катедра ТМФВ .

Последна промяна: 2018-02-26