Студентите от специалност "Физическо възпитание и спорт" IV курс, редовно обучение, да проведат 12 седмична Преддипломна педагогическа практика от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. както следва:

ИМЕ НА СТУДЕНТА

ФАК.№

УЧИЛИЩЕ

БАЗОВ УЧИТЕЛ

1

Виктор Владимиров Анастасов

12200221025

ПГИМ "Йордан Захариев", гр. Кюстендил

Георги Стефанов Цанков

2

Боянчо Атанасов

16200221049

IV ОУ "Христо Смирненски", гр. Петрич

Борис Стоянов Пецев

3

Александър Константинов Кирязов

16200226069

ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник

Валентин Стефанов Георгиев

4

Владимир Петров Каракичев

16200221053

ЗПГ "Кл. Тимирезев", гр. Сандански

Петър Пасков

5

Станислав Илиев Николов

16200221027

III ОУ "Христо Ботев", гр. Сандански

Стоян Любенов Стоянов

6

Любомир Емилов Кумбаров

15200221062

СУ "Христо Смирненски", с. Кочан

Венцислав Юлиянов Камбошев

7

Иван Спасов Назарков

16200221046

140 СУ "Иван Богоров", гр. София

Костадин Георгиев Джупанов

8

Серги Александров Бучков

15200221004

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белица

Мехмед Исмаилов Пижев

9

Райко Ангелов Докузов

14200221102

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Симитли

Борислав Огнянов Дафков

10

Димитър Валентинов Стоев

15200221036

ПГ по индустриални технологии, мениджмънт  и туризъм, гр. Панагюрище

Иван Иванов Ангелков

11

Исус Стилянов Маринов

16200221012

145 ОУ "Симеон Радев", гр. София

Соня Петкова Чорбаджиева

12

Николай Стоянов Харизанов

16200221030

Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев", гр. Разлог

Николай Димитров Фарфаров

13

Петър Николов Найденов

16200221031

Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев", гр. Разлог

Николай Димитров Фарфаров

14

Димитър Георгиев Падарев

16200221015

ОУ "Никола Парапунов", гр. Разлог

Иван Асенов Дурев

15

Радост Василева Василева

16200221005

ОУ "Никола Парапунов", гр. Разлог

Иван Асенов Дурев

16

Живко Божидаров Грозданов

16200221040

НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

Илия Петров Павлов

17

Ивайло Михайлов Русев

16200221022

121 СУ "Георги Измирлиев", гр. София

Веселина Николаева Иванова

18

Марио Илиев Горов

16200221050

ПГ "Яне Сандански", гр. Сандански

Борис Любенов Тиков

19

Владимир Райчев Сапаревски

16200221036

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград

Даниела Бориславова Димитрова

20

Венцислав Андонов Мицов

16200221035

НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

Илия Петров Павлов

21

Ярослав Илиев Янков

16200221021

ПГ "Яне Сандански", гр. Сандански

Петър Василев Додушев

22

Марио Красимиров Грахльов

16200221007

СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня

Калинка Стойнева Милошева

23

Владислав Владимиров Тасков

16200221009

VI СУ "Иван Вазов", гр. Благоевград

Методи Велев

24

Ангел Костадинов Стефанов

16200221006

VI СУ "Иван Вазов", гр. Благоевград

Методи Велев

25

Константин Венчов Начев

16200221004

VI СУ "Иван Вазов", гр. Благоевград

Методи Велев

26

Зоран Дане

16200221056

VII СУ "К. Шапкарев", гр. Благоевград

Лидия Христова

27

Станислав Красимиров Найденов

16200221047

ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград

Деян Димитров

28

Радостин Благоев Урдарски

16200221062

II ОУ "Д. Благоев", гр. Благоевград

Г. Бойчев

29

Благовест Благоев Урдарски

16200221045

II ОУ "Д. Благоев", гр. Благоевград

Г. Кордов

30

Валентин Секула

16200221061

III ОУ "Д. Талев", гр. Благоевград

Румяна Станоева

31

Симона Петрова

16200221054

III ОУ "Д. Талев", гр. Благоевград

Б. Керемевчиев

32

Божидар Димитров Диков

16200221065

ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

Антон Ишев

33

Иван Кирилов Лесов

16200221026

ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

Александър Ангелов

34

Александър Георгиев Салишки

16200221048

ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград

Николай Наков

35

Стоимен Василев Василев

16200221008

ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

Антон Ишев

36

Спас Божидаров Лефтеров

14200221083

VII СУ "К. Шапкарев", гр. Благоевград

Спас Самарджиев

За отговорник  определям доц. д-р Валери Цветков.

Не се разрешава разместване без съгласието на отговорника по практиките и декана на Факултета .

Учителите-титуляри се задължават ежедневно да подписват стажантските  книжки на студентите, да провеждат системен контрол върху работата на студентите, да присъстват на всички изнесени от студента уроци , да ги конферират и дават насоки на следващите. Имат право да не допускат на урок неподготвени за урока студенти.

За времето на преддипломната педагогическа практика всеки студент да направи норматив от 120 часа.

Студентите, които са на практика по местоживеене ще трябва да изнесат уроци в  периода от 15 май 2020 г. до 31 май 2020 г. в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" -  гр. Благоевград,  по предварително приложен график.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели необходимия брой часове от практиката, получили са текуща оценка по-висока или равна на Среден 3 и са положили успешно всички семестриални изпити.

ДППИ ще се проведе от 01 юни 2020 г. до 12 юни 2020 г. от комисии и график, утвърдени от катедра ТМФВ .

Последна промяна: 2020-04-24