Студентите от специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", 4 курс, задочно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2017-18 година за провеждане Текуща педагогическа практика в училище в Благоевград
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и клас

Първа група


Текуща педагогическа практика от 29 януари до 02 февруари 2018 година
1 13200322053 Илияна Георгиева Иванова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Милена Тодорова 2г клас
2 14200322001 Ева Валентинова Методиева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Милена Тодорова 2г клас
3 14200322002 Донка Иванова Тодорска 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Иванова 3в клас
4 14200322003 Галина Йорданова Манолова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Иванова 3в клас
5 14200322004 Йорданка Костадинова Алексова-Димитрова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Касева 3а клас
6 14200322005 Елица Методиева Ценова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Касева 3а клас
7 14200322007 Неджибе Здравкова Вакльова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Валентина Ирибозова 4г клас
8 14200322008 Ива Василева Евстатиева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Валентина Ирибозова 4г клас
9 14200322010 Яница Павлова Фазлийска-Александрова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Ралица Чивиева 4а клас
10 14200322011 Рая Николаева Панова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Ралица Чивиева 4а клас
11 14200322012 Калинка Петкова Каменова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Виолета Стоилова 4в клас
12 14200322013 Галя Веселинова Борисова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Виолета Стоилова 4в клас
13 14200322014 Маргарита Томова Ценева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Василка Таскова 4б клас
14 14200322015 Анжела Йорданова Дамянова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Василка Таскова 4б клас
15 14200322016 Антонина Василева Йорданова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Цветанка Иванова 1в клас
16 14200322017 Десислава Теофилова Кехайова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Цветанка Иванова 1в клас
17 14200322018 Елена Атанасова Божикова 2 ОУ "Димитър Благоев" Снежана Попдимитрова 2в клас
18 14200322019 Цветелина Георгиева Свиленова-Николова 2 ОУ "Димитър Благоев" Снежана Попдимитрова 2в клас
19 14200322021 Яна Стефанова Георгиева 2 ОУ "Димитър Благоев" Нина Крекманска 2б клас
20 14200322022 Адриана Йорданова Узунова 2 ОУ "Димитър Благоев" Нина Крекманска 2б клас
21 14200322023 Величка Илиева Трайкова 2 ОУ "Димитър Благоев" Дафинка Монева 2г клас
22 14200322024 Симона Пламенова Симеонова 2 ОУ "Димитър Благоев" Дафинка Монева 2г клас
23 14200322025 Вержиния Петева Попова 2 ОУ "Димитър Благоев" Виолина Стойнева 3а клас
24 14200322026 Румяна Стоянова Зарева 2 ОУ "Димитър Благоев" Виолина Стойнева 3а клас
25 14200322027 Христина Александрова Карабелска 2 ОУ "Димитър Благоев" Десислава Стоилова 3в клас
26 14200322028 Стефка Йорданова Христова 2 ОУ "Димитър Благоев" Десислава Стоилова 3в клас
27 14200322029 Цветелина Стефанова Стойчева 2 ОУ "Димитър Благоев" Вера Георгиева 4б клас
28 14200322030 Джемиле Али Мустафа 2 ОУ "Димитър Благоев" Вера Георгиева 4б клас
29 14200322031 Соня Георгиева Илиева 2 ОУ "Димитър Благоев" Екатерина Костадинова 4а клас
30 14200322032 Петя Ангелова Цикловска 2 ОУ "Димитър Благоев" Екатерина Костадинова 4а клас
31 14200322033 Деница Стоянова Димитрова 2 ОУ "Димитър Благоев" Мария Стоилова 1в клас
32 14200322034 Митра Лазарова Кукова 2 ОУ "Димитър Благоев" Мария Стоилова 1в клас
33 14200322035 Севина Бойкова Борисова 2 ОУ "Димитър Благоев" Милена Ковачева 1а клас
34 14200322036 Илияна Иванова Найденова 2 ОУ "Димитър Благоев" Милена Ковачева 1а клас
35 14200322037 Нина Милчева Иванова 8 СУ "Арсени Костенцев" Марияна Георгиева, 1б клас
36 14200322038 Елена Иванова Чернева 8 СУ "Арсени Костенцев" Тодорка Велкова, 2б клас
37 14200322057 Диана Александрова Занкова 8 СУ "Арсени Костенцев" Анна Апостолова, 3в клас

За отговорник на практиката определям ас. д-р Ц. Иванова

Втора група


Текуща педагогическа практика от 22 януари до 26 януари 2018 година
38 14200322039 Теодора Василева Варадинова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Милена Тодорова 2г клас
39 14200322040 Ива Русева Келешева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Милена Тодорова 2г клас
40 14200322042 Имир Шукри Трохлева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Иванова 3в клас
41 14200322043 Абдуллах Сейрет Ахмед 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Иванова 3в клас
42 14200322044 Десислава Любомирова Киркова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Касева 3а клас
43 14200322046 Деница Ангелова Красимирова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Мая Касева 3а клас
44 14200322048 Катя Симчева Лозанова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Валентина Ирибозова 4г клас
45 14200322049 Евелина Кирилова Чованска 7 СУ "Кузман Шапкарев" Валентина Ирибозова 4г клас
46 14200322050 Анелия Христова Георгиева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Ралица Чивиева 4а клас
47 14200322051 Христина Димитрова Мирчева 7 СУ "Кузман Шапкарев" Ралица Чивиева 4а клас
48 14200322052 Деница Любенова Николова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Виолета Стоилова 4в клас
49 14200322053 Росица Валериева Николова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Виолета Стоилова 4в клас
50 14200322054 Даниела Евлогиева Панайотова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Василка Таскова 4б клас
51 14200322055 Семра Гришева Тоталова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Василка Таскова 4б клас
52 14200322056 Моника Павлинова Тодорова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Цветанка Иванова 1в клас
53 14200322059 Габриела Бисерова Захова 7 СУ "Кузман Шапкарев" Цветанка Иванова 1в клас
54 14200322060 Милена Миланова Маринова 2 ОУ "Димитър Благоев" Снежана Попдимитрова 2в клас
55 14200322062 Валентина Василева Валявичарска 2 ОУ "Димитър Благоев" Снежана Попдимитрова 2в клас
56 14200322063 Виолина Стоянова Тичева 2 ОУ "Димитър Благоев" Нина Крекманска 2б клас
57 14200322064 Александра Иванова Треновска 2 ОУ "Димитър Благоев" Нина Крекманска 2б клас
58 14200322065 Илияна Стефанова Вукова 2 ОУ "Димитър Благоев" Дафинка Монева 2г клас
59 14200322066 Ася Александрова Цветкова 2 ОУ "Димитър Благоев" Дафинка Монева 2г клас
60 14200322067 Цветелина Петрова Русева 2 ОУ "Димитър Благоев" Виолина Стойнева 3а клас
61 14200322068 Надежда Бориславова Божкова 2 ОУ "Димитър Благоев" Виолина Стойнева 3а клас
62 14200322070 Цветелина Костадинова Захова 2 ОУ "Димитър Благоев" Десислава Стоилова 3в клас
63 14200322071 Румяна Теодорова Симитчиева 2 ОУ "Димитър Благоев" Десислава Стоилова 3в клас
64 14200322073 София Велева Малечкова 2 ОУ "Димитър Благоев" Вера Георгиева 4б клас
65 14200322074 Ваня Рангелова Кирилова 2 ОУ "Димитър Благоев" Вера Георгиева 4б клас
66 14200322077 Камелия Руменова Трампурцова 2 ОУ "Димитър Благоев" Екатерина Костадинова 4а клас
67 14200322078 Милена Анастасова Асова 2 ОУ "Димитър Благоев" Екатерина Костадинова 4а клас
68 14200322081 Десислава Любомирова Баракова 2 ОУ "Димитър Благоев" Мария Стоилова 1в клас
69 14200322082 Джемал Зоратов Таламанов 2 ОУ "Димитър Благоев" Мария Стоилова 1в клас
70 14200322083 Десислава Борисова Ралкова 2 ОУ "Димитър Благоев" Милена Ковачева 1а клас
71 14200322084 Албена Спиридонова Стойнева 2 ОУ "Димитър Благоев" Милена Ковачева 1а клас
72 14200322086 Боряна Славчева Попова 8 СУ "Арсени Костенцев" Красимира Николова, 1д клас
73 14200322020 Борис Димитров Миленков 8 СУ "Арсени Костенцев" Анна Апостолова, 3в клас

За отговорник на практиката определям ас. д-р Ц. Иванова
Последна промяна: 2018-01-29