График за студентите от специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", 4 курс, редовно обучение,  ОКС-бакалавър, учебна 2016-17 година да провеждане на Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика в училище в Благоевград и по родни места
Фак. № Име на студента Място на провеждане Базов учител
и клас

Първа група


Текуща педагогическа практика от 21 февруари  до 27 февруари   2018 година

Преддипломна педагогическа практика от 28 февруари  до 14 март   2018 година
1 14200321001 Анелия Руменова Апостолова НУ "Христо Ботев" гр.Елин Пелин Нина Радева 2 клас
2 14200321004 Аделина Георгиева Георгиева 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Виолета Стоилова 4 в клас
3 14200321006 Ивана Димитрова Лечова 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Василка Таскова 4б клас
4 14200321008 Даряна Василева Наумова 10 ОУ "Алеко Константинов" гр.Перник Стоянка Георгиева 4 клас
5 14200321010 Аделина Ивайлова Тинкова 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Екатерина Костадинова 4а клас
6 14200321011 Айтен Хасан Мустафа 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Снежана Попдимитрова 2в клас
7 14200321013 Ивайла Иванова Костадинова 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Десислава Стоилова 3в клас
8 14211321014 Иванка Томова Ергина 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Милена Ковачева 1а клас
9 14200321015 Петя Димитрова Тренчева 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Нина Крекманска 2б клас
10 14200321022 Костадина Костадинова Шарланджиева 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Дафинка Монева 2г клас
11 14200321024 Вили Георгиева Апостолова 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Мария Стоилова 1в клас
12 14200321027 Ивета Валентинова Накова 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Вера Георгиева 4б клас
13 14200321034 Сениха Ахмед Камбач 2 ОУ"Димитър Благоев" гр.Благоевград Виолина Стойнева 3а клас
14 14200321035 Джейлян Мехмед Мейзин 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Милена Бирова 3б клас
15 14200321045 Николина Ангелова Хаджиева 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Виолета Радева 4в клас
16 14200321050 Василена Иванова Димитрова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Юлия Ингилизова 2в клас
17 14200321039 Флора Емилова Филипова СУ " Св.Св. Кирил и Методий" гр. Симитли Иванка Иванова

Втора група


Текуща педагогическа практика от 08 януари  до 12 януари 2018 година

Преддипломна педагогическа практика от 15 януари до 20 февруари   2018 година
1 14200321009 Веселина Стоянова Махлелиева 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Виолета Радева 4в клас
2 14200321017 Марина Юлиева Каменова 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Валентина Ирибозова 4г клас
3 14200321018 Силвия Красимирова Ивова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Мариана Георгиева 1в клас
4 14200321019 Евелина Константинова Велкова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Юлия Ингилизова 2в клас
5 14200321020 Десислава Росенова Иванова-Йорданова 10 ОУ "Алеко Константинов" гр.Перник Даниела Лозанова 1 клас
6 14200321021 Мария Георгиева Тъпанкова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Анна Апостолова 3в клас
7 14200321026 Атидже Али Сеирска 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Милена Тодорова 2г клас
8 14200321029 Радослава Иванова Трендафилова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Красимира Николова 1д клас
9 14200321031 Ася Николаева Звънчарова НУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Разлог Величка Чилева 3 клас
10 14200321032 Вили Стоянова Кирева 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Цветанка Иванова 1в клас
11 14200321036 Благовеста Иванова Шайкова 3 ОУ "Гоце Делчев" гр.Петрич Снежана Кунгалова 2 клас
12 14200321038 Силвана Тодорова Пенова ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" гр.Самоков Валентина Спасова-Керефеина
13 14200321040 Добри Банков Банков 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Мая Иванова 3в клас
14 14200321042 Ани  Василева Джамбазова 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Мая Касева 3а клас
15 14200321049 Илинка Василева Толева 7 СУ "Кузман Шапкарев" гр.Благоевград Ралица Караиванова 4а клас
16 14200321059 Моника Тодорова Митова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Милена Бирова 3б клас
17 15200321092 Даниела Стоянова Тушлекова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Тодорка Велкова 2в клас

Текуща педагогическа практика от 08 януари  до 12 януари 2018 година
18 14200321037 Елена Кръстева Атанасова 8 СОУ "Арсени Костенцев" гр.Благоевград Красимира Николова 1д клас

Преддипломна педагогическа практика от 15 януари до 20 февруари   2018 година

14200321037 Елена Кръстева Атанасова 3 ОУ "Гоце Делчев" гр.Петрич Соня Янчева 2 клас

За отговорник на практиката определям  ас. д-р В.Чилева
Последна промяна: 2017-12-15