Уважаеми студенти,

Обучението Ви по задължителната учебна дисциплина "СПОРТ" е поверено на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" и катедра "Спорт".

Съвместно с университетския спортен клуб "Академик", катедра "Теория и методика на физическото възпитание" и катедра "Кинезитерапия" се организира и провежда учебно-спортната и състезателната дейност, както и рекреацията на студентите от всички факултети на Университета.

Обучението е задължително и обхваща две основни форми:

  • аудиторна заетост - според учебният план на съответната специалност;
  • извънаудиторна заетост - ежегодно участие в спортни състезания от вътрешния календар (катедрени, факултетски, университетски), общински или други състезания.

Посочените часове са предвидени задължително в учебните планове на всяка университетска специалност и обхващат всички редовни и задочни студенти от 1,2,3,4 курс и магистри.

Вид спорт: Предоставя се възможност за избор на обучение (овладяване на основни спортно-технически умения) по един от следните видове спорт: Баскетбол, Волейбол, Гимнастика, Хандбал, Тенис, Тенис на маса, Футбол, Фехтовка, Бадминтон, Лека атлетика, Ориентиране, Пешеходен туризъм, Плуване, Аеробика, Каланетика, Пилатес, Хокей на трева, Фитнес, Бодибилдинг, Таекуон-До, Борба, Боулинг, Спортни мажоретки, (Ски,сноуборд, ски бягане - през снежния период), (Ветроходство, Водни ски, Гребане);

Общоспортна подготовка /ОСП/, която включва упражнения и игри с общоразвиващ характер от леката атлетика, гимнастиката, спортните игри и единоборствата. Предназначена е за студенти, които предпочитат разнообразна, емоционална и вариативна спортна подготовка. Обучението се провежда съобразно желанията на студентите и по утвърдена от катедра "Спорт " учебна програма;

Спортна анимация-активна двигателна дейност в условията на спортно-анимационни програми, предназначени за деца, възрастни и съобразно бъдещата професионална реализация на студентите. Провежда се по утвърдена от катедра "Спорт" учебна програма;

Адаптирана спортна дейност /АСД/ - Предназначена е за студенти, които се нуждаят от занимания с физически упражнения и игри, съобразени с техните индивидуални двигателни способности и целенасочено подобряване на здравословното им състояние, включително бременни и заболели през семестъра. Провежда се по утвърдена от катедра "Спорт" учебна програма;

Спортно усъвършенстване-Подготовка и състезания с представителните отбори на ЮЗУ "Неофит Рилски". В отборите могат да вземат участие студенти, които са напреднали в усвояването на някой от спортовете, включени в спортния календар на  ЮЗУ "Неофит Рилски" и УСК "Академик".

Спортните терени и зали на ЮЗУ "Неофит Рилски" са на разположение и за самостоятелни занимания, като членовете на УСК "Академик" ползват предимство. Условията за ползване са посочени в описанието на всеки спорт, спортна дейност и спортен обект.

Вид спорт

Преподавател

Спортен комплекс Стая ; Учебен корпус №1

Баскетбол

ст.преп. Николай Хаджиев,

ас. Божидар Гьорев

5 (СК)

Волейбол

ст.преп. Виктор Христов

ст.преп. Станислав Атанасов

7 (СК)

Гимнастика

гл.ас. д-р Сергей Радоев

6 (СК)

Хандбал

х.преп. Новко Попов

7(СК)

Тенис

ст.преп. д-р Димитър Томов

3 (СК)

Тенис на маса

ст.преп. Петя Пачева

1510 (УК 1)

Футбол

доц. д-р Валери Цветков

1511 (УК 1)

Бадминтон

ст.преп. д-р Димитър Томов

5 (СК)

Лека атлетика

доц. д-р Чавдар Коцев

ас. д-р Антон Манчев

3 (СК)

ЦФИСИК (СК)

Ориентиране

ст.преп. Васил Бучински

6 (СК)

Плуване

гл. ас. д-р Даниела Лекина

3 (СК)

Аеробика

ст.преп. Петя Пачева

7 (СК)

Каланетика

ст.преп. Петя Пачева

7 (СК)

Фитнес, Бодибилдинг

гл.ас. Илия Канелов

1512 (УК 1)

Хокей на трева

х. преп. Вероника Диманачка

1512 (УК 1)

Таекуон-до, Борба

х.преп. Добромир Беровски

Зала "Фолкън"

Спортни мажоретки

х.преп. Даниела Маникатова

(СК)

Ски-сноуборд, Ветроходство, Водни ски, Гребане, Сърф

доц. д-р Иван Глушков

6 (СК)

1511 (УК 1)

Общоспортна подготовка (ОСП), спортна анимация

ст.преп. Станислав Атанасов.

ас. д-р Екатерина Деливерска

3 (СК)

(СК)

Адаптирана спортна дейност /АСД/, включително за бременни, болни и заболели през семестъра

гл.ас. д-р Сергей Радоев

ст.преп. д-р Евелина Николова

ас. Юлиан Златков

1510 (УК 1)

(СК)

 

Записвания в спортния комплекс /спортна зала/ всеки ден след 24.08.2015 г. от 9.00 до 17.00 часа. Тел. 073/ 588530 E-mail : fozs@swu.bg


Последна промяна: 2015-09-07