Поправителна държавна изпитна сесия на Факултета по изкуствата за учебната 2016/2017 година за студенти, дипломиращи се в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

 1. Специалности "Културология" и "Култура и медии", ОКС "бакалавър"
  Държавен изпит и защита на дипломни работи на 13.02.2018 г. от 09.30 ч., УК 1.
 2. Специалности "Културно наследство и културен туризъм" и "Културен мениджмънт и визуални комуникации" и "Интернет, нови медии и култура", ОКС "магистър"
  Държавен изпит и защита на дипломни работи на 13.02.2018 г. от 09.30 ч., УК 1.
 3. Специалност "Изобразително изкуство", ОКС "бакалавър"
  Държавен писмен изпит на 19.02.2018 г. от 09.30 ч. , УК 1
  Държавен устен изпит на 21.02.2018 г. от 09.30 ч. в УК 1
  Защита на дипломни работи на 21.02.2018 г. от 09.30 ч. в УК 1
 4. Специалност "Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства", ОКС "магистър"
  Държавен изпит или защита на дипломни работи на 20.02.2018 г. от 13.30 ч. в УК 1.
 5. Специалност "Промишлени изкуства - мода", ОКС "бакалавър"
  Защита на дипломни работи на 20.02.2018 г. от 09.30 ч. , УК 1.
 6. Специалност "Маркетинг и реклама в модния дизайн" , ОКС "магистър"
  Държавен изпит или защита на дипломна работана 19.02.2018 г. от 13.30 ч. в   УК 1
 7. Специалност "Българска народна хореография", ОКС "бакалавър"
  Държавен практически изпит на 22.02.2018 г. от 09.00 ч., УК 1.
  Държавен писмен изпит на 23.02.2018 г. от 09.00 ч., УК 1.
 8. Специалности "Хореографска режисура" и "Теория и критика на хореографското изкуство, ОКС "магистър"
  Защита на дипломна  работа на 22.02.2018 г. от 09.00 ч., УК 1.
 9. Специалност "Филмова и ТВ режисура", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
  Защита на дипломна  работа на 20.02.2018 г. от 10.00 ч., УК 4.
 10. Специалност "Филмово и ТВ операторство" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
  Защита на дипломна  работа на 20.02.2018 г. от 12.00 ч., УК 4.
 11. Специалност "Филмов и ТВ монтаж", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
  Защита на дипломна  работа на 22.02.2018 г. от 10.00 ч., УК 4.
 12. Специалност "Педагогика на обучението по музика", ОКС "бакалавър"
  Държавен изпит или защита на дипломна работа на 06.02.2018 г. от 10.00 часа в УК 1.
 13. Специалност "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), ОКС "бакалавър"
  Държавен изпит или защита на дипломна работа на 06.02.2018 г. от 10.00 часа в УК 1.
 14. Специалност "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)", ОКС "бакалавър"
  Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 06.02.2018 г. от 10.00 часа в УК 1.
 15. Специалност "Музикално възпитание и обучение", ОКС "магистър"
  Държавен изпит или защита на дипломна работа на 06.02.2018 г. от 10.00 часа в УК 1.
 16. Специалност "Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации",  ОКС "магистър"
  Държавен изпит или защита на дипломна работа на 06.02.2018 г. от 10.00 часа в УК 1.
Последна промяна: 2017-12-15