Дати за държавни изпитни сесии на студентите от специалностите в Техническия факултет за учебната 2016/2017 г.

За специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 23.02.2018г., от 9,00ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 23.02.2018г., от 9,30ч., зала 1331

За специалностите "Педагогика на обучението по техника и технологии" и "Техника, технологии и предприемачество" - ОКС "Бакалавър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 22.02.2018г., 10.00ч., зала 4802
 • Защита на дипломни работи- 22 02.2018г., 10.00ч., зала 4801

За специалност "Кариерно развитие и предприемачество", ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 22.02.2017г., 10.00ч., зала 4802
 • Защита на дипломни работи - 22.02.2017г., 10.00ч., зала 4801

За специализанти по допълнителна квалификация Учител по техника и технологии:

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи - 22.02.2017г., 10.00ч., зала 4801

За специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 22.02.2018г., 9.30ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 22.02.2018г., 10.00ч., зала 1331

За специалност "Комуникационна техника и технологии", ОКС "Бакалавър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 07.02.2018г., 9.30ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 07.02.2018г., 10.00ч., зала 1331

За специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", ОКС "Бакалавър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 15.02.2018г., от 9,30ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 15.02.2018г., от 10,00ч., зала 1611
Последна промяна: 2017-12-15