Дати за държавни изпити на студентите от Технически факултет за предварителна, редовна и поправителна изпитна сесия за учебната 2018/2019 г.:

І. За специалностите "Педагогика на обучението по техника и технологии" и  "Техника, технологии и предприемачество" - ОКС "Бакалавър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи-  20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

ІІ. За специалност "Кариерно развитие и предприемачество", ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи-  20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

ІІІ. За специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 12.02.2020 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 12.02.2020 г., 9.30 часа, зала 1331

VІ. За специалност "Комуникационна техника и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 11.02.2020 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 11.02.2020 г., 9.30 часа, зала 1331

ІV. За специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  19.02.2020 г., от  9.30 ч., зала 1339
  Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611

V. За специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 21.02.2020 г., от 10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 21.02.2020 г. от 14,00 часа, 1610

VІ. За специалност "Инженерна безопасност", ОКС "Магистър":

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611

VІІ. За специалност "Автотехническа ексертиза", ОКС "Магистър"  :

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611
Последна промяна: 2019-10-01