Дати за държавни изпити на студентите от Технически факултет за предварителна, редовна и поправителна изпитна сесия за учебната 2019/2020 г.:

І. За специалностите "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" - ОКС "Бакалавър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит  - 14.07.2020 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи - 14.07.2020 г., 10.00 часа, зала 4304
 • Държавен практико-приложен изпит

-          22.06.2020 г., 9.00 часа, зала 4304

-          23.06.2020 г., 9.00 часа, зала 4801

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 24.09.2020 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи - 24.09.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 23.02.2021 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи -  23.02.2021 г., 10.00 часа, зала 4304

 

ІІ. За специализанти по допълнителна квалификация Учител по технологии и предприемачество и Учител по професионална подготовка:

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практико-приложен изпит

-          22.06.2020 г., 9.00 часа, зала 4304

-          23.06.2020 г., 9.00 часа, зала 4801

 

ІІІ. За специалност "Кариерно развитие и предприемачество", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит  - 14.07.2020 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи - 14.07.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 24.09.2020 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи - 24.09.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 23.02.2021 г., 10.00 часа, зала 4802
 • Защита на дипломни работи -  23.02.2021 г., 10.00 часа, зала 4304

ІV. За специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 21.07.2020 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 21.07.2020 г., 9.30 часа, зала 1602

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 24.09.2020 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 24.09.2020 г., 9.30 часа, зала 1602

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 16.02.2021 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 16.02.2021 г., 9.30 часа, зала 1602

 

V. За специалност "Комуникационна техника и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 22.07.2020 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 22.07.2020 г., 9.30 часа, зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 23.09.2020 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 23.09.2020 г., 9.30 часа, зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 17.02.2021 г., 9.00 часа, зала 1611
 • Защита на дипломна работа- 17.02.2021 г., 9.30 часа, зала 1602

 

VІ. За специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  23.07.2020  г., от  9,30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 23.07.2019  г., от  10,30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 21.09.2020 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа -  21.09.2020  г., от 10.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  24.02.2021 г., от  9.30 ч., зала 1339
  Защита на дипломна работа -   24.02.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

VІІ. За специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  24.07.2020  г., от  10,30 ч., зала 1607
 • Защита на дипломна работа - 24.07.2020  г., от 13,30 часа, 1607

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 25.09.2020  г., от 10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 25.09.2020 г. от 14,00 часа, 1610

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 25.02.2021 г., от 10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 25.02.2021 г. от 14,00 часа, 1610

 

VІІІ. За специалност "Инженерна безопасност", ОКС "Магистър":

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 23.07.2020  г., от 9,30 ч., зала 1339

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -  21.09.2020  г., от 10.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   24.02.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

VІІ. За специалност "Автотехническа ексертиза", ОКС "Магистър"  :

 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 23.07.2020  г., от  9,30 ч., зала 1339

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -  21.09.2020  г., от 9.30 ч., зала 1339

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   24.02.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611
Последна промяна: 2020-09-16