Дати за държавни изпити на студентите от Технически факултет за предварителна, редовна и поправителна изпитна сесия за учебната 2018/2019 г.:

І. За специалностите "Педагогика на обучението по техника и технологии" и  "Техника, технологии и предприемачество" - ОКС "Бакалавър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит  - 11.07.2019 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи- 11.07.2019 г., 10.00 часа, зала 4304

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 19.09.2019 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 19.09.2019 г., 10.00 часа, зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи-  20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

ІІ. За специалност "Кариерно развитие и предприемачество", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит  - 11.07.2019 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи- 11.07.2019 г., 10.00 часа, зала 4304

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 19.09.2019 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 19.09.2019 г., 10.00 часа, зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4306
 • Защита на дипломни работи-  20.02.2020 г., 10.00 часа, зала 4304

ІІІ. За специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 11.07.2019 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 11.07.2019 г., 9.30 часа, зала 1331

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 11.09.2019 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 11.09.2019 г., 9.30 часа, зала 1331

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 12.02.2020 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 12.02.2020 г., 9.30 часа, зала 1331

VІ. За специалност "Комуникационна техника и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 10.07.2019 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 10.07.2019 г., 9.30 часа, зала 1331

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 10.09.2019 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 10.09.2019 г., 9.30 часа, зала 1331

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността- 11.02.2020 г., 9.00 часа, зала 1339
 • Защита на дипломна работа- 11.02.2020 г., 9.30 часа, зала 1331

ІV. За специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  17.07.2019  г., от  9,30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 17.07.2019  г., от  11,30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 18.09.2019 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа -  18.09.2019  г., от 11.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  19.02.2020 г., от  9.30 ч., зала 1339
  Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611

V. За специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността -  23.07.2019  г., от  10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 23.07.2019  г., от 14,00 часа, 1610

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 20.09.2019  г., от 10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 20.09.2019 г. от 14,00 часа, 1610

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 21.02.2020 г., от 10,00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 21.02.2020 г. от 14,00 часа, 1610

VІ. За специалност "Инженерна безопасност", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 17.07.2019  г., от  11,30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -  18.09.2019  г., от 11.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611

VІІ. За специалност "Автотехническа ексертиза", ОКС "Магистър"  :

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 17.07.2019  г., от  11,30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -  18.09.2019  г., от 11.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа -   19.02.2020 г., от 11.30 ч., зала 1611
Последна промяна: 2019-06-19