Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа за специалност "Химия" и специалност "Медицинска химия" - 25.06.2018 г. от 9.00 часа в УК- 2;

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа за специалност "Химия" и "Физика" и специалност ПОХФ - 25.06.2018 г. от 9.00 часа в УК- 2;

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа за специалност БАВЛС, ОКС "Магистър" - 25.06.2018 г. от 9.00 часа в УК- 2;

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа за специалност "Химия и екология" ОКС "Магистър" - 28.06.2018 г. от 9.00 часа в УК- 2;

Писмен държавен изпит или защита на дипломна работа за специалност "Метрология в химията", ОКС "Магистър" - 13.07.2018 г. от 9.00 часа в УК- 2;