Държавни изпити по математика и защити на дипломни работи на студентите от специалностите: "Математика и информатика", "Физика и математика"- ОКС "Бакалавър" и "Технологии на обучението по математика и информатика" - ОКС "Магистър":

20.02.2018 г. от 9,30 ч. в зала 1520 - писмен държавен изпит в зала 1328;
20.02.2018 г. от 10,00 ч. в зала 1402- защита на дипломни работи в зала 1402.

Последна промяна: 2018-02-19