Държавни изпити по математика и защити на дипломни работи на студентите от специалностите: "Математика и информатика", "Физика и математика"- ОКС "Бакалавър" и "Технологии на обучението по математика и информатика" - ОКС "Магистър":

28.06.2017 г.(сряда) от 09.30 ч. - писмен държавен изпит в зала 1520;
28.06.2017 г.(сряда) от 10.00 ч. - защита на дипломни работи в зала 1402;
20.09.2017 г.(сряда) от 09.30 ч. - писмен държавен изпит в зала 1520;
20.09.2017 г.(сряда) от 10.00 ч. - защита на дипломни работи в зала 1402;
21.02.2018 г. (сряда)от 09.30 ч. - писмен държавен изпит в зала 1328;
21.02.2018 г. (сряда)от 10.00 ч. - защита на дипломни работи в зала 1402.

Последна промяна: 2017-06-12