Информация за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи за специалностите "Математика и информатика", "Физика и математика" и "Технологии на обучението по математика и информатика":

Катедра Математика определи следните дати за провеждане на държавни изпити по математика:
Предварителна изпитна сесия: 27.06.2018 г.
•        писмен изпит - 9,00 ч., зала 1432
•        защити на дипломни работи - 9,30 ч., зала 1402

Редовна изпитна сесия: 26.09.2018 г.
•        писмен изпит - 9,00 ч., зала 1432
•        защити на дипломни работи - 9,30 ч., зала 1402

Поправителна изпитна сесия: 13.02.2019 г.
•        писмен изпит - 9,00 ч., зала 1432
•        защити на дипломни работи - 9,30 ч., зала 1402

Последна промяна: 2018-06-05