Поправителна изпитна сесия:

За ОКС "Бакалавър":

  1. За специалност "Химия" - Защита на дипломна работа и държавен изпит на 23.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.
  2. За специалност "Химия и Физика" - Защита на дипломна работа на 22.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.
  3. За специалност "Химия и Физика" Писмен държавен изпит по химия и физика на 22.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.

За ОКС "Магистър":

  1. За специалност "Биологично активни вещества и лекарствени средства" - Защита на дипломна работа и държавен изпит - 23.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.
  2. За специалност " Метрология в химията" - Защита на дипломна работа и държавен изпит - 22.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.
  3. За специалност "Химия и екология" - Защита на дипломна работа и държавен изпит - 23.02.2018 г. в УК-2, 301 зала от 9.00 ч.
Последна промяна: 2017-12-15