За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломни работи на 21.02.2019 г., 11.07.2019 г., 19.09.2019 г и 20.02.2020 г., в УК-4, етаж 1.

За специалност "Екология и опазване на околната среда" ОКС "Магистър", магистърска програма "Екология и опазване на околната среда" и магистърска програма "Информационни технологии в екологията" - защита на дипломна работа на  21.02.2019 г., 11.07.2019 г., 19.09.2019 г и 20.02.2020 г., в УК-4, етаж 1.

За специалност "География" ОКС "Бакалавър" - писмен държавен изпит или защита на дипломни работи на 21.02.2019 г., 11.07.2019 г., 19.09.2019 г и 20.02.2020 г., в УК-4, етаж 1.

За специалност "География", магистърска програма "Регионално развитие" и магистърска програма "Географски информационни системи" и Природно и историческо наследство - защита на дипломна работа на 21.02.2019 г., 11.07.2019 г., 19.09.2019 г и 20.02.2020 г., в УК-4, етаж 1.

За специалност "Педагогика на обучението по география и история" и специалност "География и история", ОКС "Бакалавър":

- писмен държавен изпит по география на 20.02.2019 г., 11.07.2019 г., 19.09.2019 г и 20.02.2020 г.. в УК-4, етаж 1.

- писмен държавен изпит по история на 21.02.2019 г., в УК-1, 501 зала. от 9.00 часа

На защита на дипломна работа могат да се явят всички студенти, подали заявление за разработване на дипломна работа, в катедрата поне три месеца преди защита, а 10 дни преди защита всеки студент подава в катедра ГЕООС заявление за явяване на дипломна работа, дипломна работа на хартиен носител и диск с дипломната работа.

На писмен държавен изпит, може да се яви всеки студент, подал заявление за явяване за изпит в катедра ГЕООС 10 дни преди защитата.

Студентите, явяващи се на писмен изпит са длъжни да носят син химикал и конспект, който могат да свалят от сайта на университета, и в деня на изпита да бъдат не по-късно от 8.40 ч. в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Студентите, явяващи се на защита на дипломна работа са длъжни да носят презентацията (на Power Point) и в деня на изпита да бъдат не по-късно от 9.20 ч. в УК-4 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

Последна промяна: 2019-02-06