Държавни изпити и защити на дипломни работи на студентите от специалност "Информатика"- ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

  • 29.06.2017 г.(четвъртък) от 09.00 ч. - писмен държавен изпит;
  • 29.06.2017 г.(четвъртък) от 10.00 ч. - защита на дипломни работи
  • 28.09.2017 г.(четвъртък) от 09.00 ч. - писмен държавен изпит;
  • 28.09.2017 г.(четвъртък) от 14.00 ч. - защита на дипломни работи

 

Последна промяна: 2017-05-31