Държавни изпити  и защита на дипломни работи на студентите от специалностите

"Физика" и  "Педагогика на обучението по физика и математика"

ОКС - "Бакалавър"

05 юли  2017 г.

Начало на държавен изпит - 9.30 ч., зала 1523

Начало на ЗДР - 10.00 ч., зала 1603

05 юли 2017 г.

ОКС "Магистър",

Начало на държавен изпит - 9.00 ч., зала 1520

Начало на ЗДР - 11.00 ч., зала 1603

27 септември    2017 г.

ОКС - "Бакалавър"

Начало на държавен изпит - 9.30 ч., зала 1523

Начало на ЗДР - 13.00 ч., зала 1603

27 септември  2017 г.

ОКС "Магистър",

Начало на държавен изпит - 9.00 ч., зала 1520

Начало на ЗДР - 14.00 ч., зала 1603

Последна промяна: 2017-05-31