Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

ОКС - БАКАЛАВЪР

1) Специалност "Предучилищна педагогика и чужд език" (редовно обучение)

Теоретичен изпит - 13 юли 2021 г. и 15 септември 2021 г. от  9.00 часа.

Защити на дипломни работи - 21 юли 2021 г. и 21 септември 2021 от  9.00 часа.

 

2)Специалност "Начална училищна педагогика и чужд език" (редовно обучение)

Теоретичен изпит - 13 юли 2021 г. и 15 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защити на дипломни работи - 21 юли 2021 г. и 21 септември 2021от  9.00 часа.

 

3) Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно обучение)

Теоретичен изпит - 13 юли 2021 г. и 15 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защити на дипломни работи - 21 юли 2021 г. и 21 септември 2021г. от  9.00 часа

 

4) Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочно обучение)

Теоретичен изпит - 16 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защити на дипломни работи - 23 юли 2021 г. и 24 септември 2021г. от  9.00 часа

5)Специалност "Предучилищна педагогика и чужд език" и "Начална училищна педагогика и чужд език"

Държавен изпит по английски език - 14 юли 2021г. и 13 септември 2021г.   от 9.00 часа

 

ОКС - МАГИСТЪР

1) Магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Теоретичен изпит -  15 юли 2021 г. и 16 септември 2021 г. от  9.00 часа.

Защита на дипломни работи - 22 юли 2021 г. и 23 септември 2021 г. от 9.00 часа.

 

2) Магистърска програма "Предучилищна педагогика"

Теоретичен изпит - 15 юли 2021 г. и 16 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защита на дипломни работи - 22 юли 2021 г. и 23 септември 2021 г. от 9.00 часа.

3) Магистърска програма "Начална училищна  педагогика"

Теоретичен изпит - 15 юли 2021 г. и 16 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защита на дипломни работи - 22 юли 2021 г. и 23 септември 2021 г. от 9.00 часа.

 

4) Магистърска програма "Интеркултурно образование"

Теоретичен изпит - 16 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -  23 юли 2021 г. и 24 септември 2021 г. от 9.00 часа

5)Магистърска програма "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение"

Теоретичен изпит - 16 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от  9.00 часа.

Защита на дипломни работи - 23 юли 2021г и 24 септември 2021г. от 9,00ч.

 

6)Магистърска програма "Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст"

Теоретичен изпит - 16 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защита на дипломни работи -  23 юли 2021 г. и 24 септември 2021 г. от 9.00 часа.

 

7) Магистърска програма "Предучилищна музикална педагогика"

Теоретичен изпит - 16 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от  9.00 часа

Защита на дипломни работи - 23 юли 2021 г. и 24 септември 2021 г. от 9.00 часа

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ - 17 юли (събота) 2021г.  ;  18 юли (неделя) 2021г.;   и 24 юли (събота) 2021 и  25 юли (неделя) и 26 юли (понеделник); 27 юли (вторник); 28 юли (сряда); 29 юли (четвъртък); 30 юли (петък) и 31 юли (събота)  от 9. 00 часа.

 

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

 

ОКС БАКАЛАВЪР

1) Специалност "Физическо възпитание и спорт"

Държавен практически изпит - от 11 до 25 юни 2021г. и от 27 до 28 септември 2021г.

 

2) Специалност "Физическо възпитание и спорт"

Държавен теоретичен изпит - от 14 юли 2021г. и  16 септември 2021г.  от 9,00 ч.

 

3) Специалност "Физическо възпитание и спорт"

Защита на дипломна работа - 14 юли 2021г. и 16 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

 

ОКС - МАГИСТЪР

1) Магистърска програма "Физическо възпитание и спорт"

Защита на дипломни работи - 15 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от 9.30 часа.

 

2) Магистърска програма "Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици"

Защита на дипломни работи - 15 юли 2021 г. и 17 септември 2021 г. от 9.30 часа.

 

Катедра "Социална педагогика"

 

ОКС БАКАЛАВЪР

1) Специалност "Социална педагогика"

Държавен практически изпит - от 19 юли 2021г. и от 13 септември 2021г. от 9,00 ч.

 

2) Специалност "Социална педагогика"

Държавен теоретичен изпит - от 20 юли 2021г. и  14 септември 2021г.  от 9,00 ч.

 

3) Специалност "Социална педагогика"

Защита на дипломна работа - 20 юли 2021г. и 14 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

 

ОКС - МАГИСТЪР

1) Магистърска програма "Педагогика на надарени деца"

Защита на дипломна работа - 20 юли 2021г. и 14 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

2)Допълнителна квалификация "Учител" и "Учител по…"

Държавен практически изпит - 21 юли 2021г. и 13 септември 2021 г. - 9,00ч.

 

Катедра "Управление на образованието и специална педагогика"

ОКС БАКАЛАВЪР

 

1) Специалност "Специална педагогика"

Теоретичен изпит  - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,00 ч.

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

2) Специалност "Педагогика и образователен мениджмънт"

Теоретичен изпит  - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,00 ч.

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,30 ч.

ОКС МАГИСТЪР

 

1) Магистърска програма "Специална педагогика и социална превенция и консултиране"

Теоретичен изпит  - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,00 ч.

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

2) Магистърска програма "Образователен мениджмънт"

Теоретичен изпит  - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,00 ч.

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 9,30 ч.

 

3) Магистърска програма "Специална педагогика" (на английски език)

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 11,00 ч.

 

4) Магистърска програма "Образователен мениджмънт"(на английски език)

Защити на дипломни работи - 15 юли 2021г. и 23 септември 2021г. - 13,30 ч.

Последна промяна: 2021-04-23