Катедра "Педагогика"

График за държавните изпити, февруари 2018 година

Държавен изпит

Специалности

22 февруари 2018 г.

писмен

Социална педагогика
Специална педагогика
Педагогика и образователен мениджмънт
МП ИТ при обучението в НУП
Педагогика за надарени деца
Образователен мениджмънт
Специална педагогика
Социална превенция и консултиране
Педагогика

9,00-13,00 часа

Защита на дипломни работи

Педагогика,
Педагогика и образователен мениджмънт
МП Социална превенция и консултиране
МП Педагогика за надарени деца
Социална педагогика - бакалаври

22 февруари 2018 г.

9,30 часа

 

Образователен мениджмънт
Специална педагогика
ИТ при обучението в начална училищна възраст

23 февруари 2018 г.

9,00 часа

Държавен практически изпит

Социална педагогика
Педагогика и образователен мениджмънт
Педагогика

16 февруари 2018 г.

9,30 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити

За всички специалности

9 февруари 2018 г.

Срок за депозиране на дипломните работи

За всички специалности

9 февруари 2018 г.

 

 

Последна промяна: 2017-12-22