Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"
График
за провеждане на държавните изпити
през  януарската изпитна сесия на 2018 година

ОКС- бакалавър

 1. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение)
  • Теоретичен изпит - 07 февруари 2018 г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 2. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език(редовно обучение)
  • Теоретичен изпит - 07 февруари 2018 г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 3. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика(редовно обучение)
  • Теоретичен изпит - 07 февруари 2018 г. от 9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 4. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение)
  • Теоретичен изпит - 09 февруари 2018 г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 16 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 5. Държавен изпит по английски език
  • За специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език - 05 февруари 2018 г. от 9.00 часа

ОКС магистър

 1. Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика
  • Теоретичен изпит - 08 февруари 2018г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 2. Магистърска програма Предучилищна педагогика
  • Теоретичен изпит - 08 февруари 2018г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 3. Магистърска програма Начална училищна  педагогика
  • Теоретичен изпит - 08 февруари 2018г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
 4. Магистърски програми Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение и Интеркултурно образование
  • Теоретичен изпит - 09 февруари 2018г.  от  9.00 часа
  • Защита на дипломни работи - 16 февруари 2018 г.  от 9.00 часа
Последна промяна: 2018-01-12